Формування прийомів цілеутворення у процесі самостійної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

  • Iryna Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент ка- федри інструментально-виконавської підготовки Ніжинського державного універси- тету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: вчитель музичного мистецтва, мотивація музично-виконавської діяльності, самостійна інструментально-виконавська підготовка

Анотація

У статті розкрито науково-методичні основи формування прийомів цілеутворення у процесі самостійної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Здійснено аналіз поняття "цілеутворення", розглянуто види, етапи реалізації та вияви цілей як розуміння студентом майбутнього результату своєї діяльності. Зроблено висновок, що формування усвідомленого цілеутворення здійснюється тоді, коли викладач заохочує постановку студентом цілей самостійної роботи в ході інструментально-виконавської підготовки та спрямовує зусилля студента до усвідомлення, обґрунтування цілей цієї роботи та їх неодмінного досягнення. Це зміцнює почуття відповідальності, сприяє усвідомленню особистої значущості інструментально-виконавської діяльності як важливої частини своєї майбутньої професії.
Інструментально-виконавська діяльність як різновид художньої творчості має дуже складну мотивацію. Тому виявлення стрижневих мотиваційних чинників є важливою передумовою професійної готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Одним із таких чинників, на нашу думку, виступає ціль інструментально-виконавської діяльності, яка сприяє активізації, організації дій особистості та її прагнення до самовдосконалення. Усвідомлення цілі полягає в чіткому розумінні майбутнього результату
діяльності; перспектив, пов’язаних з досягненням цілі; можливості або неможливості досягнення цілі; ієрархії цілей; відношення цілі до здібностей та конкретизації засобів досягнення цілі. Варто врахувати, що чим більше диференційована кінцева ціль, чим більше виділено етапів і проміжних цілей, тим легше майбутньому вчителю музичного мистецтва оволодівати процесом інструментально-виконавської гри. Формування усвідомленого цілеутворення здійснюється тоді, коли викладач заохочує постановку студентом цілей самостійної роботи в ході інструментально-виконавської підготовки та спрямовує увагу студента до усвідомлення, обґрунтування цілей цієї роботи та їх неодмінного досягнення. Це виховує почуття відповідальності, сприяє адекватній самооцінці своїх можливостей та усвідомленню особистої значущості інструментально-виконавської діяльності як важливої частини своєї майбутньої професії.

Посилання

1. Bohoiavlenskaia D. B. Psykholohyia tvorcheskykh sposobnostei / D. B. Bohoiavlenskaia. – M. : Akademyia, 2002. – 320 s.
2. Bochkarev L. L. Psykholohyia muzykalnoi deiatelnosty / L. L. Bochkarev. – M. : Klassyka KhKhI, 2008. – 352 s.
3. Zaniuk S. Psykholohyia motyvatsyy / S. S. Zaniuk. – K. : Nyka-Tsentr, 2002. – 352 s.
4. Ylyn E. P. Motyvatsyia y motyvy / Evhenyi Pavlovych Ylyn. – SPb. : Pyter, 2008. – 512 s. – (Mastera psykholohyy).
5. Maslou A. Motyvatsyia y lychnost / Abraham Maslou. − SPb. : Pyter, 2003. – 479 s. – (Mastera psykholohyy).
6. Psykholohichnyi slovnyk / za red. V. Voitka. – K. : Vyshcha shkola, 1982. – 216 s.
7. Suleimanov R. F. Napravlennost lychnosty muzykanta-ynstrumentalysta k muzykalnoi deiatelnosty / Ramyl Faylovych Suleimanov // Yskusstvo y obrazovanye. – 2004. – № 4.
8. Tsaharelly Yu. A. Psykholohyia muzykalno-yspolnytelskoi deiatelnosty / Yuryi Alekseevych Tsaharelly. – SPb. : Kompozytor ; Sankt-Peterburh, 2008. – 367 s.

Переглядів анотації: 54
Опубліковано
2018-03-26
Як цитувати
Rostovska, I. (2018). Формування прийомів цілеутворення у процесі самостійної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 133-136. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-1-133-136