Патологія родинного життя – насильство в сім’ї

  • Renata Kartaszyńska доцент Державної вищої професійної школи у м. Хелм (Польща)
Ключові слова: сім’я, родинні стосунки, насильство в родині

Анотація

Рівень родинного насильства, алкоголізму чи інших проявів патології родинного життя ведуть до того, що у дітей і підлітків проявляються численні риси фізичного, психічного та емоційного характеру, які впливають на їх життя в межах існуючої суспільної системи.
У даній статі піднімається проблематика впливу насильства в родині на агресивну поведінку дітей і підлітків. Агресія може бути виразом аверсійного
досвіду і передбачуваної користі. Аверсійний досвід викликає загальний стан емоційного збудження, яке може привести до кількох видів поведінки, залежно від того, як особистість навчила себе долати в собі стреси (агресія, відступ, прохання про допомогу). Агресія може також виступати за відсутності емоційного збудження, коли особистість вважає, що така поведінка приведе до бажаного результату.
У своїх міркуваннях ми притримуємося компромісної позиції, найбільш прийнятної у педагогічній літературі. Вона об’єднує різні теорії агресії і передбачає, що агресивна поведінка людини є результатом фрустрації і закріплюється в результаті суспільного научіння.
В науковій літературі з предмету "проблематика праці" її значення аналізується з різних аспектів, наприклад у межах ставлення до праці, мотивації до
праці, задоволення від праці, праці як цінності і її якості. У даній статті обговорено питання, що стосуються сутності праці і професії, проблематику
людського капіталу, значення праці для особистості і суспільства, а також роль праці в індивідуальному і суспільно-економічному вимірі. Акцентовано увагу на проблемі безробіття як негативному суспільному явищі і умовах працевлаштуванні у Польщі.

Посилання

1. J. Szczepański, Elementarne pojęcie socjologii, PWN Warszawa 1972, s. 300.
2. W. Świątkiewicz, Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej Górnego Śląska, w: Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raporty, red. W. Świątkiewicz, Katowice 1998, s. 9.
3. R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 16.
4. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny, PWN, Warszawa 1982, s. 25–26.
5. Kontakty ludźmi innymi jako problem wychowania, opieki, resocjalizacji, red. Kosek-Nity B., Raś D., Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s. 16.
6. E. Jackowska, Środowisko rodzinne a przystosowanie dziecka w młodszym wieku szkolnym, PWN, Warszawa 1980.
7. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, PWN, Warszawa 1968, s. 168.
8. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 66–67. Tamże, s. 71–73.
9. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969, s. 76–79. J. Szczepański: Elementarne pojęcia socjologii. PWN Warszawa 1970, s. 334.
10. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, red. J. Kuźma, Z. Szarota, Wyd. Test, Kraków 1998, s. 32.
11. M. Szymczak, Słownik Języka Polskiego, PWN, Tom II, Warszawa 1979, s. 986.
12. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, wyd. Graffiti BC, Toruń 1988, s. 67.
13. Cyt. za: Co na to prawo, "Świat Problemów" 1996, nr 5, s. 20.
14. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994, s. 14.
15. W. Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, INTERART, Warszawa 1996, s. 131.
16. B. Dubois, K. Krogsrud-Miley, Praca socjalna, t. 2, INTERART, Warszawa 1996.
17. Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich, red. D. Iwaniec, J. Szmagalski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 154–167, s. 162–163.
18. K. Marzec-Holka, Nie będziesz bił dziecka swego. Studium z zakresu profilaktyki społecznej, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1996, s. 26–27.
19. R. Grochocimska, Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 40.
20. Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich", red. D. Iwaniec, J. Szmagalski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 154.
21. J. Gromska, Raport o przestępczości wobec dzieci, w: Prawda dziecka, red. J. Bińczycka, Warszawa 1993.
22. L. Popek, E. Urbanowicz, Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie, "Wychowanie na co Dzień", nr 4–5.
23. S. Carole, Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 106.
24. Bandura, R. Walters, Agresja w okresie dorastania, PWN, Warszawa 1968.
25. T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993;
26. "Wychowanie bez porażek w szkole", Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995.

Переглядів анотації: 82
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Kartaszyńska, R. (2017). Патологія родинного життя – насильство в сім’ї. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 81-91. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-81-91