ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Yuliia Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: ціннісні орієнтації, педагогічна спрямованість, соціальна активність

Анотація

Сучасна філософія мистецько-педагогічної освіти розглядає ідею гуманізації навчального процесу у закладах вищої освіти як провідну та наголошує на необхідності формування у майбутніх педагогів їх ціннісних орієнтацій, які є свідченням зрілості особистості, наявності у неї психологічної готовності до педагогічної діяльності. Високий рівень сформованості професійних якостей особистості педагога, повне розкриття його індивідуальних, потенційно-особистісних можливостей забезпечує активну педагогічну діяльність. Будучи компонентом структури особистості, ціннісні орієнтації виявляються в діяльності людини як певні ієрархії переваг, що їх людина надає матеріальним, соціальним і духовним цінностям. Соціальні цінності виступають для викладача хореографії як стратегічні цілі його педагогічної діяльності, впливають на зміст і спрямованість його потреб, мотивів, інтересів. Метою методичної підготовки майбутніх педагогів-хореографів є формування основ їх професійної культури, здатності оперувати знаннями й уміннями у процесі осмислення проблем викладання хореографії, цілісного бачення педагогічного процесу. Як результат оволодіння теорією і технологією мистецької освіти методична підготовка включає в себе індивідуальний соціально-особистісний досвід учителя як сукупність методичних знань і умінь, що дозволяють йому виявити особистісну науково-обґрунтовану позицію у вирішенні мистецько-освітніх проблем.

Посилання

1. Bekh I`. D. Stanovlennya profesi`onala v suchasnikh soczi`al`nikh umovakh. Pedagogi`ka tolerantnosti`. # 3–4. S. 157–163.
2. Vasilenko V. A. Perekonannya yak forma viyavu svi`toglyadu. Fi`losofs`ka dumka. 1971. #1. S. 11–16.
3. Dryapi`ka V. I`. Teori`ya i` praktika formuvannya czi`nni`snikh ori`yentaczi`j pedagoga-muzikanta: Navchal`nij posi`bnik. Kiyiv – Uzhgorod: Li`ra, 2000. 228 s.
4. Psykholohyia: slovar / pod obshch. red. A. V. Petrovskoho, M. H. Yaroshevskoho. Moskva: Polytyzdat, 1990. 494 s.
5. Rostovs`kij O. Ya. Problema metodologi`chnoyi pereori`yentaczi`yi profesi`jnoyi pi`dgotovki majbutni`kh uchiteli`v muziki u konteksti` reformuvannya suchasnoyi zagal`no-osvi`tn`oyi shkoli. Naukovi` zapiski NDPU: Psikhologo-pedagogi`chni` nauki. 2003. #2. S. 5–8.

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2020-06-28
Як цитувати
Rostovska, Y. (2020). ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 121-127. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-1-121-127