СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • O. Kononko докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: суб’єкт, практичне завдання, цілепокладання

Анотація

Висвітлено проблему самодетермінації розвитку особистості в ранньому онтогенезі, обґрунтовано її актуальність, розкрито особливості становлення
суб’єктних сил дитини старшого дошкільного віку, аргументовано необхідність створення сприятливого середовища для реалізації нею своїх потенційних можливостей. Розкрито зміст поняття «суб’єкт практичної діяльності», під яким розуміється дитина старшого дошкільного віку як активний носій свідомості і поведінки, що пізнає об’єкт, впливає на нього своїми практичними діями, засвідчує свою психологічну ціну якісно-кількісними характеристиками кінцевого результату. Визначено суть ціннісного ставлення дитини 5–7 років до результату предметно-практичної діяльності, критерії і показники оцінки специфіки його розвитку на даному віковому етапі. Схарактеризовано авторську типологію ціннісного ставлення дошкільників до результатів своєї практичної діяльності, до якої увійшли чотири основні типи: конструктивний, суперечливий, конформний та деструктивний. Критеріями оцінки виступили: здатність передчувати і передбачати майбутній результат, вербалізувати і обґрунтовувати прогностичні оцінки; самостійно регулювати цілеспрямовану діяльність; керуватися мотивацією досягнення; знаходити помилки, виправляти їх, вносити необхідні корективи для поліпшення продукту своєї праці; надавати значення як об’єктивним, так і суб’єктивним характеристикам результату. Запропоновано психолого-педагогічні умови ефективного розвитку у дошкільників ціннісного ставлення до результатів практичної діяльності, основними з яких виступили: вправляння дошкільників в уміннях виробляти реалістичні прогностичну та ретроспективну оцінки, орієнтуватися на чіткі критерії гідного виконання завдання, брати до уваги як якісні й кількісні характеристики результату, так і вкладені у досягнення особисті зусилля; створення для дітей старшого дошкільного віку у ЗДО та сім’ї ситуацій успіху, заохочення мотивації досягнення, емоційна підтримка довіри її можливостям; зведення за допомогою педагогічної оцінки самостійності та креативності дошкільників до найвищих характеристик якісного виконання завдань практичного характеру.

Посилання

1. Abulkhanova-Slavskaia, K. A. (1985). Typolohyia aktyvnosty lychnosty [Typology of personality activity]. Voprosy psykholohyy – Questions of psychology. 5. 3–18 [in Russian].
2. Asmolov, A. H. (1990). Psykholohyia lychnosty: pryntsypy obshchepsykholohycheskoho analyza [Personality psychology: principles of general psychological analysis]. Moskva: Yzd-vo Mosk. un-ta [in Russian].
3. Boryshevskyi, M. Y. (1996). Psykholohichni mekhanizmy rozvytku osobystosti [Psychological mechanisms of personality development]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology. 3. 26–33 [in Ukraine].
4. Davydov, V. V. (1992). Henezys y razvytye lychnosty v detskom vozraste [Genesis and personality development in childhood]. Voprosy psykholohyy – Questions of psychology. 1. 22–33 [in Russian].
5. Zaporozhets, A. V. (1996). Znachenye rannykh peryodov detstva dlia formyrovanyia detskoi lychnosty [The importance of early childhood for the formation of children's personality]. Khrestomatyia po vozrastnoi y pedahohycheskoi psykholohyy – A textbook on age and educational psychology. Moskva: Ynstytut praktycheskoi psykholohyy [in Russian].
6. Kotyrlo, V.K. & Kononko, E.L. (1981). Samostoiatelnost doshkolnykov kak proiavlenye volevoi rehuliatsyy povedenyia [Independence of preschoolers as a manifestation of volitional regulation of behavior]. Novye yssledovanyia v psykholohyy – New research in psychology. 1. 37–45 [in Russian].
7. Muzdybaev, K. (2010). Psykholohyia otvetstvennosty [Psychology of responsibility]. Moskva: Lybrokom [in Russian].
8. Tatenko, V. A. (1996). Psykholohyia v subektnom yzmerenyy [Psychology in the subjective dimension]. Kyev: Vydavnychyi tsentr «Prosvita» [in Ukraine].
9. Trubnykov, N. N. (1968). O katehoryiakh «tsel» y «rezultat» [About the "goal" and "result" categories]. Moskva: Vysshaia shkola [in Russian].
10. Slobodchykov, V. Y. (1986). Psykholohycheskye problemy stanovlennia vnutrenneho myra cheloveka [Psychological problems of formation of the inner world of man]. Voprosy prykholohyy – Questions of psychology. 6. 14–22 [in Russian].
11. Shvalb, Yu. M. (2003). Tselepolahaiushchee soznanye (psykholohycheskye modely y yssledovanyia) [Purposeful consciousness (psychological models and research)]. Kyev: Myllenyum [in Ukraine].

Переглядів анотації: 136
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Kononko, O. (2021). СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА ЯК СУБ’ЄКТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 17-27. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-17-27