ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • A. Bobro кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: soft skills, м’які навички, наскрізні уміння

Анотація

У статті актуалізується важлива проблема – формування soft skills у майбутніх учителів початкової школи. Автором проаналізовано сутність м’яких навичок майбутніх учителів початкових класів, у підходах різних авторів та організацій і розкрито їх зміст. На основі аналізу джерельної бази виділено та схарактеризовано різні складові наскрізних умінь майбутніх учителів початкових класів, які, за даними різних джерел, поділяються на індивідуальні якості здобувачів освіти до яких відносяться: властивість приймати рішення та вирішувати проблемні ситуації; чітко ставити завдання і формулювати цілі; позитивне мислення та оптимізм; орієнтація на замовника освітніх послуг та кінцевий результат; комунікаційні якості майбутнього вчителя початкових класів, до яких відносяться: вміння зрозуміло формувати думки, висловлювати свою позицію, дружнє спілкування з батьками, учнями, колегами, керівництвом, взаємодія з різними типами людей, структурувати і модерувати наради, вислуховувати та приймати до уваги усі точки зору, відповідати аргументовано, зрозуміло, вчасно і ввічливо, готувати та робити якісні презентації, доповіді, виступи, враховувати міжкультурні та міжнаціональні особливості здобувачів освіти, колег, батьків; управлінські якості, до яких відносяться: вміння робити в команді, об’єднувати та мотивувати команду, передбачати та запобігати ризикам, конфліктам, чітко планувати та керувати часом. Обґрунтовано актуальність формування м’яких навичок у майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи на прикладі студентів спеціальності 013 Початкова освіта Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Висвітлено, що у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя під час підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта, щоб сформувати та розвинути у них soft skills, колектив кафедри проводить зі студентами різні виховні заходи та застосовує інноваційні технології у викладанні дисциплін, організовує роботу студентського наукового товариства і самоврядування та гуртків за інтересами, співпрацює з The Lego Foundation викладаючи курс «Діяльнісний підхід у початковій школі», в рамках якого студенти не тільки здобувають професійні компетентності, а і оволодівають низкою додаткових наскрізних умінь, необхідних для майбутньої діяльності, тісно співпрацює з КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр», беручи спільно участь у молодіжних проектах, проводячи розвивальні ігри, співробітники центру прово дять майстер класи, літературні вечори та посиденьки.

Посилання

1. 10 profesiinykh navychok, yakymy maie ovolodity liudyna do 2020 roku [10 professional skills that a person should master by 2020]. URL: http://tvoemisto.tv/news/10_profesiynyh_navychok_yakym_maie_ovolodity_lyudyna_do_2020_ roku_76398.html (data zvernennia: 31.05.2021) [in Ukrainian].
2. Astakhova, V. Y. (2004). Stanovlenye novoi obrazovatelnoi paradyhmы na rubezhe vekov [Astakhova VI Formation of a new educational paradigm at the turn of the century]. Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho instytutu «Narodna ukrainska akademiia» – Scientific notes of the Kharkiv Humanitarian Institute «People's Ukrainian Academy». Vol. 10. 9–25 [in Ukrainian].
3. Holynskyi Yu. O. (2019). Problemy ta perspektyvy zaprovadzhennia innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha. Onovlennia systemy i zmistu universytetskoi osvity: novi pidkhody, nova yakist: materialy kruhloho stolu za uchastiu poradnykiv akademichnykh hrup ta vykladachiv fakultetu upravlinnia finansamy ta biznesu [Problems and prospects of introduction of innovative educational environment. Updating the system and content of university education: new approaches, new quality: materials of the round table with the participation of advisors of academic groups and teachers of the Faculty of Financial Management and Business]. 24 kvitnia 2019 r. Lviv: FUFB [in Ukrainian].
4. Dluhunovych, N. A. (2014). Soft skills yak neobkhidna skladova pidhotovky IT- fakhivtsiv [Soft skills as a necessary component of training IT professionals]. Visnyk
Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University. 6 (219). 239–242 [in Ukrainian].
5. Koval, K. O. (2015). Rozvytok «soft skills» u studentiv – odyn z vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia [The development of "soft skills" in students is one of the
important factors of employment]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu – Bulletin of Vinnytsia Polytechnic Institute. Berezen. 2. 162–167 [in Ukrainian].
6. Profesiinyi standart «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity» [Professional standard «Primary school teacher of general secondary education»]. URL:
https://mon.gov.ua/ua (data zvernennia: 31.05.2021) [in Ukrainian].
7. Tymofieieva I. (2020). Rozvytok naskriznykh vmin u protsesi fakhovoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Development of cross-cutting skills in the process of professional training of future primary school teachers]. Aktualni problemy formuvannia tvorchoi osobystosti pedahoha v konteksti nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi osvity – Actual problems of formation of creative personality of a teacher in the context of continuity of preschool and primary education. Vinnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Mykhaila Kotsiubynskoho, fakultet doshkilnoi, pochatkovoi osvity ta mystetstv imeni Valentyny Voloshynoi. Holiuk O. A. (Ed.). Vinnytsia: TOV «Merkiuri-Podillia». 9. 49–53 [in Ukrainian].
8. Pachauri, D. & Yadav, A. (2014). Importance of Soft Skills in Teacher 72 Education Programme. IJERT. March. Vol. 5 (1). 22–25 [in English].
9. Snape P. (2017). Enduring Learning: Integrating C21st Soft Skills through Technology Education. Design and Technology Education. Vol. 22. 3. URL: https://ojs.lboro.ac.uk/DATE/article/view/2222/2585 (data zvernennia: 31.05.2021) [in English].
10. Soft skills: universalni navychky yevropeiskoho rivnia [Soft skills: universal skills of the European level]. URL: https://studway.com.ua/soft-skills (data zvernennia: 31.05.2021) [in English].

Переглядів анотації: 991
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Bobro, A. (2021). ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 117-124. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-117-124