ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  • T. Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • O. Filonenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • A. Bobro кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне навчання

Анотація

У статті уточнено суть поняття «інклюзивна освіта», та наголошено, що  основою інклюзивної освіти є позиція, згідно з якою всі діти та дорослі люди є рівними, тобто відбувається виключення будь-якої дискримінації і на основі цього створюються потрібні умови для дітей з особливими освітніми потребами. Доведено, що з інтенсивною реалізацією на практиці інклюзивна освіта створює велику кількість викликів та нових запитань, які необхідно вирішити в освітній сфері, бо в Україні освітні послуги для дітей з особливими освітніми потребами є дуже вузькими у своєму виборі. Завдання інклюзивного закладу освіти –побудувати систему, задовольнивши потребу кожної дитини в освіті, а основна проблема впровадження інклюзивної освіти полягає у тому, що шкільна система орієнтована на дітей зі стандартним розвитком, які можуть виконувати темп програми і з ким працюють типові педагогічні прийоми, тому слід приділити увагу важливому питанню, а саме формуванню змін у психологічній та ціннісній підготовці фахівців, а також розвитку їхніх професійних компетентностей, які допоможуть у майбутній роботі зі здобувачами початкової освіти з особливими освітніми потребами. Запропоновано такі способи включення в освітній процес здобувачів початкової освіти з особливими освітніми потребами: приймати дітей, котрі мають інвалідність, як будь-яких інших дітей у класі; включати дітей з особливими освітніми потребами у всі види занять, але пропонувати диференційовані завдання; включати всіх учнів у групову діяльність та залучати до групового виконання завдань; використовувати активні форми навчання – обговорення, ігри, проєкти, лабораторні та польові дослідження. Також виділено принципи, на яких базується інклюзивна освіта. Охарактеризовано безбар’єрний інклюзивний освітній простір та такі аспекти, як навчальні програми, підтримка і співпраця працівників, діагностика та оцінювання, можливості й обладнання. Запропоновано комплекс інноваційних технологій, котрі в своїй сукупності забезпечать різнобічну допомогу здобувачам початкової освіти з особливими освітніми потребами.

Посилання

1. Zbroieva, N. B. (2012). Hotovnist pedahoha do inkliuzyvnoi osvity (do postanovky pytannia). [Readiness of the teacher for inclusive education (before asking a question)]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia – Scientific notes of Nizhyn State University. Nikolai Gogol. 7. 15–18 [in Ukrainaian].
2. Inkliuzyvna osvita. Pidtrymka rozmaittia u klasi. (2010). [Inclusive education. Support for diversity in the classroom]. (T. Lorman, D. Deppeler, D. Kharvi, Trans). Kiyv: SPD-FO Parashyn I. S. [in Ukrainaian].
3. Kolupaieva, A. A. (2010). Dity z osoblyvymy potrebamy v zahalnoosvitnomu prostori: pochatkova lanka. Putivnyk dlia pedahohiv [Children with special needs in the general educational space: primary level. A guide for teachers]. Kiyv: ATOPOL [in Ukrainaian].
4. Kolupaieva, A. A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realities and prospects]. Kiyv: Sammit-Knyha [in Ukrainaian].
5. Leniv, Z. P. (2014). Osoblyvosti realizatsii inkliuzii ta pidhotovky vidpovidnykh fakhivtsiv: problemy, dosvid, pespektyvy. [Features of implementation of inclusion and training of relevant specialists: problems, experience, prospects]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. 28. 119–125 [in Ukrainaian].
6. Romanovskoi D. D., Sobkovoi S. I. (Eds.). (2009). Psykholohichnyi ta sotsialno-pedahohichnyi suprovid navchannia i vykhovannia «osoblyvoi dytyny» u shkoli [Psychological and socio-pedagogical support of education and upbringing of a «special child» at school]. Chernivtsi: Tekhnodruk [in Ukrainaian].
7. Sofii, N. Z. & Naida, Yu. M. (2007). Kontseptualni aspekty inkliuzyvnoi osvity. Inkliuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsii ta upravlinnia [Conceptual aspects of inclusive education]. Kiyv [in Ukrainaian].

Переглядів анотації: 70
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Hordienko, T., Filonenko, O., & Bobro, A. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 7-13. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-7-13