ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  • T. Turchyn завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: театралізована діяльність, емоції, образна мова

Анотація

У статті автором наголошено на важливому освітньому питанні сьогодення, а саме на використанні засобів театрального мистецтва в практиці сучасної початкової школи. Автором уточнено сутність понять театрального мистецтва, театралізованої діяльності, театралізованої гри в школі; наведено основні види театральної вистави; розглянуто найбільш уживані прийоми театралізації та обґрунтовано доцільність їх використання на уроках читання. На основі аналізу та систематизації наукової літератури, визначено, що використання театрального мистецтва на заняттях у початковій школі має суттєвий потенціал для гармонійного естетичного розвитку молодших школярів. Це можна пояснити, перш за все, тим, що театральне мистецтво має аналітико-синтетичний характер, що розкриває можливості впливу на емоційно-чуттєву сферу дитини, дозволяє дорівнювати театральне мистецтво до дитячої гри. Висвітлено, що під час гри здебільшого проявляється самостійне вираження особистості, а за допомогою групового характеру театральної діяльності посилюється емоційний вплив, який невідривно йде разом із натхненням, радістю, почуттям згуртованості заради спільної справи. Зазначено, що театральне мистецтво слугує засобом формування важливих життєвих цінностей у молодших школярів, дає можливість не тільки для естетичного сприймання, оцінки прекрасного, але, перш за все, активної естетичної діяльності, яка створює творця, енергійну, старанну особистість, сповнену оптимізму та натхнення. Обґрунтовано, що засоби театру доцільно використовувати як при вивченні навчальних предметів, так і в позакласній роботі з ними. Застосування елементів драматизації допомагає учителю відійти від імперативно-авторитарних форм спілкування, сприяє встановленню взаємин співтворчості, справжньої педагогіки співробітництва з учнями. Використання театралізованих засобів дає можливість активізувати емоційну сферу дітей, стимулювати розвиток їхніх здібностей, розширити знання окремих тем, принесе дітям почуття натхнення, завзяття особливо для тих із них, яким теоретичний шлях осягнення певного предмета, теми є певною мірою складним.

Посилання

1.Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity (MON Ukrainy). URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF (data zvernennia: 30.07.2021) [in Ukrainian].
2. Hordiichuk, O. Ye. (2017). Ekranne ta stsenichne mystetstvo v pochatkovii shkoli:teoriia i praktyka [Screen and stage art in primary school: theory and practice]. Chernivtsi [in Ukrainian].
3. Turchyn, T. M. (2013). Pochatkova muzychna osvita: problemy modernizatsii [Primary music education: problems of modernization]. Chernihiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 194
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Turchyn, T. (2021). ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 57-63. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-57-63