БАГАТОГРАННІ МОЖЛИВОСТІ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА

  • S. Chaban-Chayka кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Ключові слова: бандура, кобза, ансамблі бандуристів

Анотація

У статті проаналізовано багатогранні можливості бандурного виконавства, які сприяють використанню українського національного інструмента не лише як сольного та акомпонуючого, але і в ансамблях однорідного, мішаного складів та у різноманітних складах оркестрів, де бандура представлена у ролі сольного інструмента.  Сучасний етап розвитку бандурної творчості та виконавства базується на прадавніх традиціях, адже бандурне  истецтво нерозривно пов’язане із кобзарством, цією живою фольклорною енциклопедією історії України з усіма плачами та радощами, з лицарями її славними. Зазначимо, що кобза-бандура стала уособленням героїко-патріотичного духу українців, а постать кобзаря-бандуриста, яка знайшла яскраве відображення в українській літературі, музиці, поезії, живописі, театрі та, найважливіше, – у народній творчості, є втіленням слави та величі українського народу. Сучасний етап розвитку бандурного мистецтва базується на прадавніх традиціях і разом з тим позначений новими тенденціями, зокрема удосконаленням самого інструменту, збагаченням методики гри, розширенням репертуару, зростанням кількості бандурних шкіл в Україні та за кордоном. Тому зростає кількість музикознавчих напрацювань з кобзарського мистецтва як в науковій вітчизняній літературі, так і в літературі з діаспори. Однак історія кобзарства та виконавства на бандурі і надалі вимагає поглибленого розгляду із використанням компаративістського та узагальнюючого підходів.

Посилання

1. Bobechko, O. (2006). Pershi zhinky-bandurystky Ukrainy [The first women bandura players in Ukraine]. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka ta NMAU im. P. Chaikovskoho – Scientific notes of TNPU named after V. Hnatyuk and NMAU. P. Tchaikovsky. 1 (16). Ternopil: Kyiv [in Ukrainian].
2. Hubiak, D. V. (2006). Evoliutsiia konstruktorskoi dumky u vdoskonalenni bandury [The evolution of design thought in the improvement of the bandura]. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka ta NMAU im. P. Chaikovskoho – Scientific notes of TNPU named after V. Hnatyuk and NMAU. P. Tchaikovsky. 1 (16). Ternopil: Kyiv [in Ukrainian].
3. Davydov, M. A. (2005). Istoriia vykonavstva na narodnykh instrumentakh [History of performance on folk instruments, Ukrainian academic school]. Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy im. P. Chaikovskoho – National Music Academy of Ukraine named after P. Tchaikovsky. Kyiv [in Ukrainian].
4. Dutchak, V. H. (1997). Rozvytok profesiinykh zasad bandurnoho mystetstva 1970–1990-ykh rokiv [Development of professional principles of bandura art in the 1970s and 1990s]. Bandura – Pandora. Niu-York. 59–60. 13–25 [in Ukrainian].
5. Zheplynskyi, B. M. (2000). Korotka istoriia kobzarstva v Ukraini [A brief history of kobzarism in Ukraine]. Lviv: Krai [in Ukrainian].
6. Bieliaieva, M.V., Bulat, T.P. & Bulka, Yu.P. (1992). Istoriia ukrainskoi muzyky (1917–1941). Kyiv: Nauk. dumka. Vol. 4 [in Ukrainian].
7. Kravchenko, A. S. (1995). Z kobzarskoho tsekhu [From the kobza shop]. Ukrainska kultura – Ukrainian culture. 2. 22–23 [in Ukrainian].
8. Dutchak, V. (Eds.). (2003). Liubit Ukrainu [Love Ukraine]. Ivano-Frankivsk: Plai [in Ukrainian].
9. Samchuk, U. O. (1976). Zhyvi struny [Live strings]. Bandura i bandurysty – Bandura and bandura players. Detroit [in Ukrainian].
10. Suprun, N. O. (1997). Hnat Khotkevych – muzykant [Gnat Hotkevich is a musician]. Rivne: Lista [in Ukrainian].
11. Umanets, V. A. (1997). Uchast zhinok u kobzarskomu vykonavstvi [Participation of women in kobzar performance]. Bandura – Pandora. Niu York. 59–60. 11–12 [in Ukrainian].
12. Cherkaskyi, L. M. (2003). Ukrainski narodni muzychni instrumenty [Ukrainian folk musical instruments]. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 32
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Chaban-Chayka, S. (2021). БАГАТОГРАННІ МОЖЛИВОСТІ БАНДУРНОГО ВИКОНАВСТВА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 134-140. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-134-140