ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

  • M. Shevchuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інформатизація суспільства, культура, інформація

Анотація

У статті розглядається питання інформаційної культури вчителя початкової школи. В умовах інформатизації суспільства вчитель початкових класів має навчитися використовувати переваги інформаційного середовища й уникати його небезпек. Інформаційна культура сьогодні стає запорукою ефективності професійної діяльності вчителя. У такому разі інформаційна культура виступає певною універсалізацією педагогічних якостей вчителя і дає йому змогу глибоко усвідомити свою реальну роль у розвитку особистості молодшого школяра. Для з’ясування сутності поняття «інформаційна культура» автор досліджує терміни «культура» та «інформація». У статті наводяться як словниково-енциклопедичні визначення поняття «культура», так і погляди окремих науковців. Узагальнюючи різноманітні визначення, автор подає розуміння поняття «культура» як специфічного способу організації і розвитку людської життєдіяльності, представленого у продуктах матеріальної і духовної праці, в системі соціальних норм і закладів, у духовних цінностях, у сукупності відносин людей до природи, між собою і до самих себе. Дефініція «інформація» також подається у законодавчо-словниково-енциклопедичному тлумаченні та трактуванні окремих дослідників. Наголошуючи на тому, що інформація використовується в усіх сферах життєдіяльності людини і забезпечує виконання різноманітних функцій, автор трактує інформацію як відомості про людей, предмети, події, явища, факти, процеси навколишнього світу, які можуть зберігатися, накопичуватися, відтворюватися, передаватися та перероблятися і є результатом пізнавальної активності суб’єкта інтелектуальної діяльності. Спираючись на розуміння цих двох понять, визначається і дефініція «інформаційна культура». Також автор характеризує інформаційну культуру вчителя початкових класів, яка виступає певним інтегрованим комплексом знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, інтересів та поведінкових моделей, що стосуються сфери інформації, інформаційних
потоків, інформаційно-комунікативних моделей. У статті зауважується, що інформаційна культура вчителя початкових класів пов’язана з етичними
нормами та питаннями інформаційної безпеки і є гармонійним поєднанням чотирьох компонентів: діяльнісного, комунікативного, пізнавального та мотиваційного. Таким чином, інформаційна культура вчителя початкової школи дає змогу створити результативний простір взаємодії з інформацією як важливого елементу ефективної професійної діяльності в умовах трансформації освіти України.

Посилання

1. Hrytsenko, T. (2007). Kulturolohiia [Culturology]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
2. Dziuba, I. (2001). Z krynytsi lit [From krynytsia for years]. Vol. II. Kyiv: Oberehy: Helikon [in Ukrainian].
3. Zakon pro informatsiiu [Law on information]. Dokument 2657-XII, chynnyi, potochna redaktsiia vid 16.07.2020, pidstava – 692-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657- 12#Text [in Ukrainian].
4. Krasnokutska, N.V. (2003). Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
5. Krymskyi, S.B. (2008). Pid syhnaturoiu Sofii [Under the signature of Sophia]. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].
6. Kulyk, Ye. (2014). Bibliotechni zasoby formuvannia informatsiino-merezhevoi kultury v yunatskomu seredovyshchi [Library tools for the formation of information and network culture in the youth environment]. Bibliotechnyi visnyk – Library Bulletin. 2, 17–23 [in Ukrainian].
7. Kulturolohiia [Culturology]. (2005). (O.I. Pohorilyi, M.A. Sobutskyi (Ed.)). (2d ed.). Kyiv: Vyd. dim «Kyivo-Mohylianska akad.» [in Ukrainian].
8. Kulturolohiia teoriia ta istoriia kultury [Culturology: theory and history of culture]. (2004) (I.I. Tiurmenko, O.D. Horbula (Ed.)). Kyiv. URL: http://textbooks.net.ua/content/view/6475/50 [in Ukrainian].
9. Ozhehov, S.Y. (1990). Slovar russkoho yazyka [Dictionary of the Russian language]: 70000 slov. (N.Yu. Shvedovoi (Ed.)). (23d ed.). Moscow: Rus. yaz. [in Russian].
10. Slastenyn, V.A., Ysaev, Y.F., Myshchenko, A.Y. & Shyianov, E.N. (1997). Pedahohyka [Pedagogy]. Moscow: Shkola-Press [in Russian].
11. Popovych, M.V. (1998). Narys z istorii kultury Ukrainy [Essay on the history of Ukrainian culture]. Kyiv: ArtEk [in Ukrainian].
12. Rovenskyi, V., Uemov, A. & Uemova, E. (1960). Mashyna y mysl [Machine and thought]. Moscow [in Russian].
13. Svidzynskyi, A.V. (1999). Samoorhanizatsiia i kultura [Self-organization and culture]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
14. Toffler, Ye. & Toffler, Kh. (2008). Revoliutsyonnoe bahatstvo: Kak ono budet rozdano y kak ono yzmenyt nashu zhyzn [Revolutionary wealth: How it will be distributed and how it will change our lives]. (M. Sultanovoi, N. Tsyrkun (Transl.)). Moscow: AST: Profyzdat [in Russian].
15. Ukrainska radianska entsyklopediia [Ukrainian Soviet Encyclopedia] (1974–1985). M.P. Bazhan (Eds.). (O.K. Antonov (Ed.)). (2d ed.). Kyiv: Holov. red. URE. URL: http://leksika.com.ua/10310208/ure/kultura [in Ukrainian].
16. Ukrainska kultura [Ukrainian culture]. (1993). (Dmytra Antonovycha (Ed.)). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
17. Popovych, M. (Eds.). (2006). Universalnyi slovnyk-entsyklopediia [Universal dictionary-encyclopedia]. Lviv: TEKA. URL: http://hohlopedia.org.ua/use_universalnyy_- slovnyk_entsyklopediya/ [in Ukrainian].
18. Filosofskyi slovnyk [Philosophical Dictionary]. (1973). (V.I. Shynkaruka (Ed.). Kyiv: Holovna redaktsiia URE [in Ukrainian].
19. Kharlash, L.M. (2016). Rozvytok informatsiinoi kultury pedahoha yak zaporuka uspishnoi profesiinoi diialnosti vchytelia v umovakh detsentralizatsii [Development of information culture of a teacher as a guarantee of successful professional activity of a teacher in the conditions of decentralization]. Profesiinyi rozvytok ta upravlinnia liudskymy resursamy v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity v konteksti transformatsii osvity Ukrainy – Professional development and human resources management in the system of postgraduate pedagogical education in the context of the transformation of education in Ukraine. V.V. Oliinyka (Eds.). Kiyv: UMO NAPN Ukrainy [in Ukrainian].
20. Formyrovanye ynformatsyonnoi kultury lychnosty v byblyotekakh y obrazovatelnikh uchrezhdenyiakh [Formation of information culture of the person in libraries and educational institutions]. (2002). (N.Y. Hendyna, N.Y. Kolkova, Y.L. Skypor, H.A. Starodubova (Ed.). Moscow[in Russian].
21. Shemshuchenko Yu.S. (Eds.). (1998). Iurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]. Kiyv: Ukr. entsykl. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 151
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Shevchuk, M. (2022). ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 24-32. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-24-32