Проблема готовності вчителів початкових класів до упровадження ідей реформи Нової української школи

  • L. O. Dubrovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • O. O. Deshko студентка 4 курсу факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: учитель, Нова українська школа, компетентність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми сьогодення – готовності вчителів початкових класів до нової української школи. Зазначено, що підготовка нового компетентного вчителя є одним з провідних завдань реформування освіти в Україні. Автори визначають сутність компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі та які компетентності повинен отримати учень під час навчання, а також якими компетентностями повинен володіти вчитель для реалізації своєї діяльності в школі. У статті висвітлено основні концепції Нової української школи щодо підготовки вчителя до роботи в нових умовах та акцентовано увагу на упровадження особистісно орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму. Зазначено, що мета професійного розвитку – підготовка і підтримка педагогів для того, щоб допомогти учням досягти високих стандартів навчання і розвитку, ефективність якого залежить від інноваційного управління у навчальному закладі. Обгрунтовується, як же саме повинна відбуватися підготовка для професійного розвитку вчителя та які права має педагог у своїй діяльності.

Посилання

1. Andrahohichni problemy u pidhotovtsi vykladachiv dlia systemy pisliadyplomnoi osvity / O. M. Piekhota, V. I. Putsov, L. Ya. Naboka, A. M. Starieva. Kyiv: [b. v.], 2006. 96 s.
2. Vitiuk V. V. Profesiinyi rozvytok pedahohiv v umovakh innovatsiinoho osvitnoho seredovyshcha pisliadyplomnoi osvity rehionu. Ped. poshuk. 2016. № 1 (89). S. 3–6.
3. Kalinina L. Upravlinnia Novoiu ukrainskoiu shkoloiu. Porivnialna kharakte­ rystyka kontseptualnykh zmin. Dyrektor shkoly. 2017. Sichen. S. 12–21.
4. Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia / za zah. red. N. M. Bibik. Kyiv: TOV "Vydavnychyi dim "Pleiady", 2017. 206 s.
5. Nova ukrainska shkola. URL: http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf.
6. Pochatkova shkola. 2010. № 9.
7. Rodyhina I. V. Kompetentnisno oriientovanyi pidkhid do navchannia. Kharkiv: Vyd. hrupa "Osnova", 2005. 96 s. (B­ka zhurn. "Upravlinnia shkoloiu"; vyp. 8 (32)).
8. Rusova S. Moralni zavdannia suchasnoi shkoly. Ridna shkola. Lviv, 1938. № 7. S. 109–113.
9. Sorochan T. M. Metodolohiia zmin u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Pedahohika i psykholohiia. 2016. № 4 (93). S. 24–31.
10. Sorochan T. M. Uchytel novoi shkoly. Pidhotovka treneriv dlia navchannia vchyte­liv novoi ukrainskoi shkoly. Hazeta "Upravlinnia osvitoiu". 2018. № 3.
11. https://www.ukrinform.ua/rubric­society/2163929­lilia­grinevic­ministr­osviti­ta­ nauki.html.

Переглядів анотації: 114
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Dubrovska, L. O., & Deshko, O. O. (2018). Проблема готовності вчителів початкових класів до упровадження ідей реформи Нової української школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 23-27. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-3-23-27