Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника

  • Yuliia Novhorodska доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Liudmyla Kravchenko магістрантка 2 курсу факультету психо- логії та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інформаційна культура, інформація, інформаційне суспільство

Анотація

У статті доведено, що сучасне інформаційне середовище є чинником, який вимагає формування нового типу культури – інформаційної. Інформаційні
технології, ставши стрижнем сучасної цивілізації, не просто змінюють якість і зміст життя сучасної людини, вони детермінують формування інформаційної культури. Авторами розглянуто поняття "інформаційна культура" керівника.
Здійснено огляд наукових джерел з цієї сфери. Репрезентовано розв’язання наукового завдання генезису розвитку інформаційної культури як феномену інформаційного менеджменту. Обґрунтовано розвиток інформаційної культури керівника фактором розвитку інформаційного суспільства. Підкреслено важливість розвитку в керівника уміння працювати з інформаційним матеріалом при прийнятті управлінського рішення, мотивації його до постійної самоосвіти та застосування отриманих знань на практиці.

Посилання

1. Branovskyi Yu. S. Metodycheskaia systema obuchenyia predmetam v oblasty ynformatyky studentov nefyzyko-matematycheskykh spetsyalnostei v strukture mnohourovnevoho pedahohycheskoho obrazovanyia : avtoref. … d-ra ped. nauk : spets. 13.00.02 / Branovskyi Yu. S. – M., 1995.
2. Vokhrysheva M. H. Ynformatsyonnaia kultura v systeme kulturolohycheskoho obrazovanyia spetsyalystov / M. H. Vokhrysheva // Problemy ynformatsyonnoi kultury : sb. st. / pod red. Yu. S. Zubova y Y. M. Andreevoi. – M. : Yzd-vo Mosk. hos.un-ta kultury, 1994. – S. 117–123.
3. Hendyna N. Kontseptsyia formyrovanyia ynformatsyonnoi kultury lychnosty: opyt razrabotky y realyzatsyy / N. Hendyna // Otkrytoe obrazovanye. – 2005 – № 6. – S. 74–82.
5. Hendyna N. Y. Osnovy ynformatsyonnoi kultury / N. Y. Hendyna // Osnovy Unyversyt. kn. – 1998. – № 6. – S. 39.
7. Kalinina L. M. Informatsiina kultura kerivnyka zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu ta kryterii yii vymiru / L. M. Kalinina // Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoi roboty Instytutu Pedahohiky za 2010 rik: naukove vydannia. – K. : Instytut pedahohiky NAPN Ukrainy, 2011. – S. 24–25.
8. Karakozov S. D. Ynformatsyonnaia kultura v kontekste obshchei teoryy kultury lychnosty / S. D. Karakozov // Ped. ynformatyka. – 2000. – № 2. – S. 41–55.
9. Kudyn V. A. Ynformatsyonnaia kultura sovremennoho spetsyalysta / V. A. Kudyn // Teoryia y praktyka upravlenyia sotsyalnymy systemamy. – 2000. – № 1. – S. 77–83.
10. Mynkyna V. Ynformatsyonnaia kultura y sposobnost k refleksyy / V. Mynkyna // Vyssh. obrazovanye v Rossyy. – 1995. – № 4.– S. 39–43.

Переглядів анотації: 70
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Novhorodska, Y., & Kravchenko, L. (2017). Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 107-112. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-107-112