ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА

  • N. Holub кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • S. Tsinko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційна компетентність, мето- дична компетентність

Анотація

Сучасний етап розвитку інформаційного суспільства вимагає нових підходів до підготовки вчителів загальноосвітньої школи, здатних адаптуватися до змін, що відбуваються в системі шкільної освіти, які володіють фаховими знаннями, інноваційними технологіями та здатністю використовувати їх у майбутній професійній діяльності. У статті розкрито проблему формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя-філолога шляхом використання проєктних технологій в умовах дистанційного навчання. Чітко окреслено проблему вироблення інформаційної компетентності та її роль у підготовці майбутніх учителів-філологів на засадах компетентнісного навчання. Здійснено аналіз різних наукових підходів до визначення поняття "інформаційна компетентність", його складників, виділено групи інформаційних умінь і навичок, які сприяють формуванню здатності усвідомлювати потребу в інформації, виявляти та відновлювати втрачену інформацію, розробляти стратегії її пошуку, добору, порівняння, оцінки, систематизації, творчої обробки та відтворення тощо. Автори статті роблять акцент на впровадженні проєктних технологій в умовах дистанційного навчання студентів-філологів. У зв’язку з цим основну увагу приділено визначенню змісту методу проєктів, різних підходів до класифікації проєктів у педагогіці та лінгводидактиці. У статті розкрито методику роботи над різними типами проєктів (дослідницьким, творчим, рольовим, прикладним тощо), які можна реалізувати на заняттях із лінгводидактики у вищій школі, подано теми проєктів, які слугують засобом формування інформаційної компетентності, на конкретних прикладах представлено етапи роботи над різними видами проєктів.

Посилання

1. Balovsjak, N. V. (2006). Formuvannja informacijnoji kompetentnosti majbutn’ogo ekonomista v procesi profesijnoji pidgotovky [Formation of informational competence of a future economist in the process of professional training]. Сandidate’s thesis. Kyiv: Instytut pedagogiky i psyhologiji profesijnoji osvity APN Ukrajiny [in Ukrainian].
2. Gendyna, N. Y. (1997). Informacyonnaja kul’tura i ynformacyonnoe obrazovanye. Informacyonnoe obschestvo: kul’turologycheskye aspekty i problemy [Informational culture and informational education. Informational society: culturological aspects and problems]. Mezhdunar. nauchn. konf. – International scientific conference. Krasnodar [in Ukrainian].
3. Golub, N. B., Novos’olova, V. I., Shelehova, G. T. & Jarmoljuk, A. V. (2017). Navchannja ukrajins’koji movy uchniv 5 klasu na zasadah kompetentnisnogo pidhodu
[Teaching the Ukrainian language to pupils of the 5th form on the basis of competence approach]. Kyiv: VD "Sam" [in Ukrainian].
4. Golub, N. M. & Procenko, L. I. (2012) Rol’ metodu proektiv u fahovij pidgotovci majbutnih uchyteliv ukrajins’koji movy (do metodyky vykladannja u vyschij shkoli) [The role of project method in professional training of future teachers of the Ukrainian language]. Naukovi zapysky – Proceedings. 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_7_27 [in Ukrainian].
5. Goncharenko, S. C. (1997). Ukrajins’kyj pedagogichnyj slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid’ [in Ukrainian].
6. Drokina, A. S. (2020). Formuvannja informacijnoji kompetentnosti majbutnih uchyteliv pochatkovoji shkoly v procesi profesijnoji pidgotovky [Formation of information competence of future teachers of primary school in the process of professional training] Extende abstract of Doctor’s thesis. Harkiv: Ukrajins’ka inzhenerno-pedagogichna akademija [in Ukrainian].
7. Karbovanec’, O., Kuruc, N., Golub, N. & Majorosh, A. Metod proektiv – suchasna pedagogichna tehnologija navchannja osvitnih zakladiv riznyh rivniv [Project method as a modern pedagogical teaching technology in educational establishments of various levels]. URL: http://www.nbuv. gov.ua/old_jrn/natural/Nvuu/Ped/2008_15/karbovanets42.pdf [in Ukrainian].
8. Karlins’ka, Ja. (2011). Profesijna pedagogichna osvita: kompetentnisnyj pidhid [Professional pedagogical education: competence approach]. O. A. Dubasenjuk (Eds.). Zhytomyr: ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].
9. Koncepcija Novoji ukrajins’koji shkoly [The concept of a new Ukrainian school]. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compress [in Ukrainian].
10. Kucheruk, O. A. (2013). Pedagogichni tehnologiji v lingvometodychnij pidgotovci vchytelja-filologa [Pedagogical technologies in linguomethodical training of a teacher-philologist]. Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova – Scientific journal of NPU named after MP Drahomanov. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova. 20 (30) [in Ukrainian].
11. Pjehota, O. M., Kiktenko, A. З. & Ljubars’ka, O. M. (2001). Osvitni tehnologiji [Educational technologies]. Kyiv: A.S.K [in Ukrainian].
12. Polat, E. (2004). Metod proektov: typologyja i struktura [Project method: typology and structure]. Luchshye stranycy pedagogycheskoj pressy – The best pages of the pedagogical press. 1. 9–17 [in Russian].
13. Polat, E.S. (2000). Novye pedagogycheskye i informacyonnye tehnologii v sisteme obrazovanyja [New pedagogical and informational technologies in the system of education]. Moscow [in Ukrainian].
14. Praktykum z metodyky navchannja movoznavchyh dyscyplin u vyschij shkoli [Manual in methods of teaching philological subjects in higher school]. (2015). O. Goroshkinoji & S. Karamana (Ed.) [in Ukrainian].
15. Pryschepa, T. A. Informacyonnaja kompetentnost’ kak pedagogycheskaja kategoryja [Informational competence as a pedagogical category]. Otkrytyj klass. Setevye obrazovatel’nye soobschestva – The open class. Online educational communities. URL: http://www.openclass.ru/node/434274 [in Ukrainian].
16. Rybyna, O. (2004). Proektnaja dejatel’nost’ [Project activity]. Luchshye stranycy pedagogycheskoj pressy – The best pages of the pedagogical press. 1 [in Russian].
17. Taran, Z. (2004). Transformacija roli pedagoga v upravlinni tvorchymy ta praktyko-orijentovanymy proektamy [Transformation of the teacher’s role in guiding creative and practice-oriented projects]. Vidkrytyj urok – Open lesson. 5/6 [in Ukrainian].
18. Hutorskoj, A. V. (2003). Dydaktycheskaja evrystyka. Teoryja y tehnologyja kreatyvnogo obuchenyja [Didactic heoristics. Theory and technology of creative communication]. Moscow: Yzd-vo MGU [in Russian].
19. Cin’ko, S. V. (2015). Pidgotovka vchyteliv novogo formatu z pozycij uprovadzhennja STEM-osvity v Ukrajini [Training of teachers of a new format in the process of implementation of STEM-education in Ukraine]. STEM-osvita ta shljahy jiji vprovadzhennja v navchal’no-vyhovnyj process – STEM-education and ways of its implementation in the educational process. Ternopil’: TOKIPPO [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 139
Опубліковано
2020-12-21
Як цитувати
Holub, N., & Tsinko, S. (2020). ПРОЄКТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 76-86. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-4-76-86