ОСОБЛИВОСТІ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • M. Shevchuk candidate of pedagogical sciences, Associate Professor of Pedagogy, Primary Education and Educational Management Nizhyn Mykola Gogol State University
  • N. Buhaiets кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: урок інформатики, інформаційно-комунікаційна компетентність, структура уроку

Анотація

У наш час вчитель покликаний виконувати важливе завдання підготовки молоді до життя в інформаційному суспільстві. Це обумовлює потребу формування міцних базових знань у сфері інформатики, здатності шукати та використовувати потрібну інформацію. У статті розглядаються питання специфіки та особливостей уроку інформатики в початковій школі. Автор наголошує, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності активно відбувається саме на уроках інформатики. У наш час урок залишається важливою формою організації навчально-пізнавальної діяльності учнів (і молодших школярів у тому числі). Дана форма має багато позитивних аспектів, які дають змогу досягати результативності в опануванні ключовими компетентностями. Автори зауважують, що специфікою уроків інформатики є активне використання комп’ютерної техніки та істотний обсяг практичної роботи. Крім того, важливо правильно обрати тип уроку залежно від місця цього уроку в межах теми, його змісту й віку учнів, власного досвіду. Кожному з типів уроку відповідає структурна послідовність, яка сьогодні може певним чином варіюватися. труктурні елементи уроку мають свої задачі, логічно взаємопов’язані між собою і спрямовані на досягнення загальної мети уроку. Особливості кожного етапу уроку інформатики вимагають використання відповідних методів та прийомів, які мають бути доцільними саме для даного етапу навчального заняття. Головними методичними підходами уроку інформатики в початковій школі автор визначає: операційний, технологічний, завданнєвий та проблемний. У статті зауважується, що урок інформатики в початковій школі має відповідати певним вимогам: структури, змісту, процесу підготовки, організації, техніки проведення. Дотримання
визначених вимог забезпечує вмотивоване засвоєння молодшими школярами навчального матеріалу та оволодіння уміннями і навичками використання комп’ютерної техніки для вирішення різноманітних ситуацій власної життєдіяльності.

Посилання

1. Volkova, N. P. (2001). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].
2. Zaichenko, I. V. (2003). Pedahohika [Pedagogy]. Chernihiv [in Ukrainian].
3. Makhmutov, M. Y. (1985). Sovremennii urok [A modern lesson]. (2 ed.). Moskva: Pedahohyka [in Russion].

Переглядів анотації: 518
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Shevchuk, M., & Buhaiets, N. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 38-45. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-38-45