МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» У НІЖИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

  • N. Demchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. Buhaiets кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформаційних технологій і аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • D. Holoshchapova психолог програми відпочинку «Дитячий табір Зефір»
Ключові слова: дистанційне навчання, організаційно-педагогічні умови, модель дистанційного навчання

Анотація

У статті розглядається актуальна проблема, пов’язана з особливостями реалізації моделі дистанційного навчання під час професійної підготовки вчителів початкової школи. Авторами наголошено, що розробка і введення дистанційного навчання в освітній процес – це важливе питання теорії та методики професійної освіти, а тому вимагає конкретизації, теоретичної визначеності та змістовного наповнення професійної підготовки студентів, визначення та введення відповідної моделі підготовки учителів початкових класів, нормативного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу. На основі аналізу джерельної бази виявлено, що інваріантом організаційно- дидактичної системи дистанційного навчання майбутніх учителів початкової школи в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя є система, що характеризується: цілями, змістом освіти, засобами навчання, охопленням цілісного процесу здійснення дистанційного навчання як системи, умовами
технологізованої організаційної, педагогічної та навчальної діяльності, специфікою діяльності учасників освітнього процесу.
У статті зазначено, що за допомогою дослідження особливостей реалізації дистанційної форми навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя було сконструйовано модель інваріантної організаційно-дидактичної системи дистанційного навчання здобувачів освіти ОПП «Початкова освіта». До складу розробленої моделі входять наступні блоки: концептуально-цільовий (передбачає зростання мотивації до самовдосконалення та самонавчання протягом усього життя); змістово-процесуальний (передбачає єдність змісту навчальних дисциплін, єдність способів засвоєння змісту та їх відповідність цьому змісту); операційно-діяльнісний (складається з трьох частин: мотиваційна, когнітивно-процесуальна та контрольно-оцінна); результативний (забезпечує моніторинг професійної підготовки майбутніх учителів початкових
класів). Підкреслено, що на якість дистанційного навчання майбутніх учителів початкової школи впливає вдала організація педагогічного супроводу студентів, яка містить у собі продуктивну міжособистісну взаємодію викладача та студентів під час всього навчального процесу.

Посилання

1. Batsurovska, I.V. (2019). Teoretychni i metodychni zasady osvitno-naukovoi pidhotovky mahistriv v umovakh masovykh vidkrytykh dystantsiinykh kursiv [Theoretical and methodological principles of educational and scientific training of masters in the conditions of mass open distance courses]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzh. un-t im. Ivana Franka [in Ukrainian].
2. Hushchyna, N.I. (2019). Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti vchyteliv pochatkovykh klasiv v umovakh proektnoi diialnosti [Development of digital competence of primary school teachers in the conditions of project activity]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: DVNZ «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy [in Ukrainian].
3. Burtsevoi, Yu.O. & Malieieva, D.V. (2020). Dystantsiini tekhnolohii v osviti [Distance technologies in education]. Kramatorsk: Viddil informatsiino-vydavnychoi diialnosti. URL: http://cprppd.osv.org.ua/navchalnometodichni-posibniki-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv-16-33- 59-28-01-2021/ (data dostupu: 05.10.2021) [in Ukrainian].
4. Zminy ta dopovnennia do Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Nizhynskomu derzhavnomu universyteti imeni Mykoly Hoholia shchodo orhanizatsii potochnoho, semestrovoho kontroliu ta atestatsii zdobuvachiv iz zastosuvanniam dystantsiinykh tekhnolohii navchannia [Changes and additions to the Regulations on the organization of the educational process at the Mykola Gogol Nizhyn State University on the organization of current, semester control and certification of applicants using distance learning technologies]. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/zminy_osv_proc.pdf (data dostupu: 05.10.2020) [in Ukrainian].
5. Kovalchuk, M.O. (2017). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do zastosuvannia multymediinykh navchalnykh system u pochatkovii shkoli [Forming the readiness of future teachers to use multimedia teaching systems in primary school]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka [in Ukrainian].
6. Kontseptsiia rozvytku dystantsiinoi osvity v Nizhynskomu derzhavnomu universyteti imeni Mykoly Hoholia na 2017–2022 navch. roky [The concept of distance education development at Nizhyn State University named after Nikolai Gogol for 2017–2022 years]. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/konz_rozv_2022.pdf (data dostupu: 05.10.2020) [in Ukrainian].
7. Kontseptsiia rozvytku elektronnoho osvitnoho seredovyshcha «Virtualnyi universytet» (2019–2022 rr.) [The concept of development of the electronic educational environment «Virtual University» (2019–2022)]. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/- virtyalnuu_yniversutet.pdf (data dostupu: 05.10.2020) [in Ukrainian].
8. Kukharenko, V.M., & Bondarenko, V.V. (2020). Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini [Emergency distance learning in Ukraine]. Kharkiv: Miska drukarnia [in Ukrainian].
9. Mukoviz, O.P. (2017). Teoretychni ta metodychni zasady dystantsiinoho navchannia u systemi neperervnoi osvity vchyteliv pochatkovoi shkoly [Theoretical and methodological principles of distance learning in the system of continuing education of primary school teachers]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Umanskyi derzh. ped. un-t im. Pavla Tychyny [in Ukrainian].
10. Oleshko, A.A., Rovniahin, O.V. & Hodz, V.R. (2021). Udoskonalennia dystantsiinoho navchannia u vyshchii osviti v umovakh pandemichnykh obmezhen [Improving distance learning in higher education in the context of pandemic constraints]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936 (data zvernennia: 26.10.2021) [in Ukrainian].
11. Polozhennia pro dystantsiine navchannia u Nizhynskomu derzhavnomu universyteti imeni Mykoly Hoholia [Regulations on distance learning at Mykola Gogol Nizhyn State University]. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/polozennia_DN.pdf (data zvernennia: 25.10.2020) [in Ukrainian].
12. Polozhennia pro elektronni osvitni resursy [Regulations on electronic educational resources]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13 10 (data zvernennia: 26.10.2021) [in Ukrainian].
13. Polozhennia pro orhanizatsiiu osvitnoho protsesu v Nizhynskomu derzhavnomu universyteti imeni Mykoly Hoholia [Regulations on the organization of the educational process at the Nizhyn State University named after Nikolai Gogol]. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/- norm_baza/polozennia_pro_org_osv_process.pdf (data zvernennia: 25.10.2020) [in Ukrainian].
14. Polozhennia pro umovy i poriadok nadannia osvitnikh posluh studentam ochnoi formy navchannia z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii dystantsiinoho navchannia u Nizhynskomu derzhavnomu universyteti imeni Mykoly Hoholia [Regulations on the conditions and procedure for providing educational services to full-time students using information and communication technologies of distance learning at Nizhyn State University named after Nikolai Gogol]. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/poloz_nadannia_- osvit_poslyg_.pdf (data zvernennia: 25.10.2020) [in Ukrainian].
15. Reiestr vybirkovykh dystsyplin rekomendovanykh dlia bakalavriv [Register of elective courses recommended for bachelors]. URL: http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/reestr- vybyrkovyh-dyscyplyn/rekomendovanykh-dlia-bakalavriv (data zvernennia: 25.11.2021) [in Ukrainian].
16. Osvitni prohramy [Educational programs]. URL: https://sites.google.com/ndu.edu.ua/- osvitni-prohramy/ (data zvernennia: 25.11.2021) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 87
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Demchenko, N., Buhaiets, N., & Holoshchapova, D. (2022). МОДЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» У НІЖИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 71-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-71-83