«МОЗКОВИЙ ШТУРМ» НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

  • Y. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: метод «мозкового штурму», поліфонічність, інтерпретаційна діяльність

Анотація

«Мозковий штурм» – один із інноваційних інтерактивних методів, який широко представлений у сучасній літературній дидактиці (на рівні планів-конспектів учителів), проте не знайшов свого теоретико-філологічного обґрунтування. Автор статті намагається адаптувати його особливості до специфіки саме літературного навчання, окреслити теоретичні закономірності застосування в
умовах вивчення словесності. Використовуючи загальну характеристику «мозкового штурму», він встановлює точки дотику з літературознавчими теоріями, які підкреслюють поліфонічність художнього матеріалу, невичерпність значень, закодованих у словесну тканину літературного твору. На думку автора, використання методу важливе й з огляду на особливості інтерпретаційної
діяльності школярів, яка часто тяжіє до продукування значної кількості пояснень та ідей, які виникають у процесі обговорення художніх джерел на уроках  літератури. При цьому в статті проаналізовано способи використання «мозкового штурму» вчителями-практиками, виділено недоліки, які при цьому зустрічаються. Проте основне значення наукового матеріалу полягає в тому, що в ньому вперше окреслено можливі варіанти застосування методу «мозкового штурму», виходячи з безпосередніх потреб, які виникають у процесі опрацювання учнями літературних джерел. Сюди віднесено пояснення учнями змісту та функціональної ролі окремих художніх елементів, установлення зав’язків між художніми елементами чи специфікою художнього мислення різних письменників, класифікація формальних сторін літературного матеріалу, цілісна оцінка феномену письменника чи групи митців, пошук варіантів вирішення змальованої в художньому творі проблеми, створення учнями колективного творчого продукту. В
усіх названих випадках, на думку автора статті, метод «мозкового штурму» може виконати свою продуктивну роль, дозволивши виявити змістову та формальну багатогранність літературного матеріалу, а кожному учневі – власне розуміння прочитаного.

Посилання

1. Biletskyi, O. (1960). Panas Myrnyi [Panas Myrnyi]. Biletskyi O. Zibranna prats u pjaty tomah. Vols. 1–5. Vol. 2, 368–411 [in Ukrainian].
2. Bondarenko, A. I. (2009). Tekstovo-svitogladni modeli hudozhnogo movomyslenna XX stolitta [Textual and ideological models of artistic linguistics of the twentieth century]. Nizhyn: Vydavets PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].
3. Vira Agejeva pro V. Domontovycha [Vira Autjeva about V. Domontovycha]. URL: http://litakcent.com/2014/04/14/vira-ahejeva-pro-domontovycha-video [in Ukrainian]. 4. Gukovskyi, G. (1966). Izutshenije literaturnogo proizvedenija v shkole [Studying a literary work at school]. Moscov; Leninhrad: Prosveshchenije [in Russian].
5. Izmailova, E. A. & Kuznetsova, Ju. A. (2013). Metod mozgovogo shturma [Brainstorming method]. Modely, systemy, sety v ekonomyke, tekhnyke, pryrode y obshchestve – Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tehnike, prirode I obshchestve. 2 (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metod- mozgovogo-shturma [in Russian].
6. Shevchuk, S. V. & Klymenko I. V. (2011). Ukrajinska mova za profesijnym spramuvannam [Ukrainian language for professional purposes]. Kiyv: Alera [in Ukrainian]. 7. Janovskyi, Ju. (1997). Chotyry shabli [Four sabers]. Gonchar O. Perekop: roman. Janovskyi Ju. Chotyry shabli. Kiyv: Ukrajinskyi tsentr duhovnoi kulnury [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 305
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Bondarenko, Y. (2021). «МОЗКОВИЙ ШТУРМ» НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 52-60. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-3-52-60

Інші статті автора: