ВПЛИВ СІМ’Ї НА ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: самостійність, виховання, сім’я

Анотація

У статті висвітлюється проблема впливу сімейного середовища на виховання самостійності дитини дошкільного віку. Метою статті є аналіз та обґрунту- вання виховного потенціалу сім’ї у вихованні самостійності дітей дошкільного віку. Поняття «самостійність» у статті розглядається у межах інтегратив- ного підходу і трактується як інтегрована якість особистості, а її роль виявля- ється в об’єднанні різних особистісних проявів, загальному спрямуванні на внутрішню мобілізацію усіх сил людини, ресурсів та засобів для здійснення обраної програми дій без сторонньої допомоги. Зазначено, що самостійність дошкільника у своєму розвиткові досягає різних стадій залежно від віку, від системи вимог, які висуваються перед дитиною дорослими, від умов виховання у дошкільному закладі та сім’ї. Вказано, що сім’я є найважливішим фактором, який впливає на виховання особистості дитини, і, зокрема, її самостійності. Наголошується на ролі батьків у розвитку самостійності дітей та проаналізовано умови виховання самостій- ності в сім’ї. Доведено, що для виховання самостійності дитини батькам варто використовувати різні поєднання методів, прийомів та засобів, які здійснюють комплексний вплив на дитину. Оскільки педагогічна культура багатьох з нинішніх батьків залишається на досить низькому рівні, важливим є налагодження тісного взаємозв’язку вихова- телів із батьками. Тому акцентовано увагу на підвищенні педагогічної компе- тентності батьків – цілеспрямованому процесі затвердження в свідомості батьків знань, способів діяльності і поведінки, оцінок, які допомагають ефектив- но вирішувати завдання виховання у дошкільників самостійності. Визначено основний зміст цієї роботи: інформування батьків про сутність, значення самостійності дитини та особливості її прояву хлопчиками та дівчатками; формування у батьків суб’єктної позиції щодо виховання самостійності дитини; сприяння набуттю батьками навичок розвивати позитивне ставлення і інтерес дитини до різних видів діяльності, стимулювати прояви самостійності дитини в поведінці, різних видах діяльності.

Посилання

1. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity) [Basic
component of preschool education (State standard of preschool education)]: zatv. nakazom
MON Ukrainy vid 12.01.2021, 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/-
2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
[in Ukrainian].
2. Bure, R.S. (2008). Sovershenstvovanye protsessa nravstvennoho vospytanyia
doshkolnykov [Improvement of the process of moral education of preschool children]. Vospytatel
DOU – Preschool teacher, 2, 84–88 [in Russion].
3. Hurina, Z.V. (2007). Psykholoho-pedahohichni umovy stanovlennia samostiinosti u
ditei rannoho viku [Psychological and pedagogical mind the formation of self-reliance among
children of the early age]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
4. Zamashkina O.D. (2016). Pedahohika simeinoho vykhovannia [Pedagogy of family
education]. Izmail: RVV IDHU [in Ukrainian].
5. Kononko, O.L. (2000). Psykholohichni osnovy osobystisnoho stanovlennia
doshkilnyka (systemnyi pidkhid) [Psychological foundations of the special formation of a
preschooler (systemic idiom)]. Kyiv: Stylos [in Ukrainian].
6. Kosenko, Yu.M. (2013). Vzaiemodiia vykhovateliv i batkiv u zabezpechenni
sotsialno-osobystisnoho rozvytku dytyny doshkilnoho viku [Interaction between fosterers and
fathers in the provision of social and special development of the preschool child]. Psykholohopedahohichni
problemy silskoi shkoly – Psychological and pedagogical problems of the village
school, 46, 199–204 [in Ukrainian].
7. Pomytkina, L.V., Zlahodukh, V.V., Khimchenko, N.S. & Pohorilska, N.I. (2010).
Psykholohiia simi [Family psychology]. Kyiv: Vyd-vo Nats. aviats. un-tu «NAU-druk» [in
Ukrainian].
8. Tepliuk, S.N. (2005). Istoky samostoiatelnosty [The origins of independence].
Doshkolnoe vospytanye – Preschool education, 32. 67–70. [in Russion].
9. Formuvannia bazovykh yakostei osobystosti ditei starshoho doshkilnoho viku v DNZ
[Formation of basic personality qualities of older preschool children in schools] (2015).
H. Bielienka, S. Vasylieva, N. Havrysh, V. Marshytska, S. Nechai, O. Ostrianska, O. Poliakova,
V. Rahozina, O. Reipolska, N. Shkliar; Reipolskoi O. (Eds.). Kharkiv: Drukarnia Madryd [in
Ukrainian].

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Lisovets, O. (2022). ВПЛИВ СІМ’Ї НА ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 23-29. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-23-29