Формат вивантаження даних

  

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 2. 130 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 14 від 30.06.2022 р.

Опубліковано: 2022-12-13

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ