ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОБОТИ З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ЗАСОБАМИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • M. Shevchuk Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0002-6402-7400
Ключові слова: мультимедіа, мультимедійна презентація, початкова школа

Анотація

Стаття присвячена проблемі опанування молодшими школярами технологій роботи з мультимедійними засобами на уроках інформатики. Автор наголошує, що сьогодні інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємною частиною нашої життєдіяльності. Величезний діапазон можливостей вони відкривають для збагачення освітнього процесу в сучасній школі. Одним з таких інформаційно- технологічних засобів є мультимедіа і опанування технологій роботи з мульти- медійними засобами на уроках інформатики (і в початковій школі у тому числі) стає все більш актуальним. Мультимедіа забезпечує систему комплексної взаємодії візуальних та аудіоефектів під управлінням інтерактивного програм- ного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів в одному цифровому відтворенні. Особливе місце серед них посідає мультимедійна презентація, яка має значні переваги в освітньому процесі: дає змогу упорядко- вувати та зберігати інформацію, спрощує роботу під час демонстрації наочного матеріалу, уможливлює його деталізацію, варіювання, підвищує інтерес до навчання тощо. За допомогою мультимедійної презентації можна забезпечити успішне сприйняття та засвоєння учнями інформації шляхом поєднання повідом- лення навчального матеріалу з його унаочненням. Оволодіння технологіями роботи з мультимедійною презентацією треба починати вже у молодшому шкільному віці. Про це свідчать відповідні освітні державні документи (Державний стандарт початкової освіти, Типові програми початкової школи). Вчитель має розв’язати декілька завдань: дати молодшим школярам певні теоретичні основи щодо сутності мультимедійної презентації, познайомити їх з програмою ство- рення та редагування презентацій, навчити створювати та демонструвати слайдові презентації. Опанування мультимедійної презентації на уроках інформа- тики в початковій школі полегшує учням молодшого шкільного віку засвоєння закономірностей, розвиває вміння оперувати образами – узагальнювати, порівнювати, перетворювати та трансформувати їх.

Посилання

1. Babenko, T.A. (2003). Prymenenye sredstv multymedya v protsesse obuchenyia
budushchykh uchytelei ynformatsyonnыm tekhnolohyiam [Application of multimedia tools in the
process of training future teachers in information technology]. Candidate’s thesis. Armavyr [in
Russian].
2. Velyka Ukrainska Entsyklopediia [The Great Ukrainian Encyclopedia]. URL:
https://vue.gov.ua [in Ukrainian].
3. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity, zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv
Ukrainy vid 21 liutoho 2018 roku № 87. (2018) [State standard of primary education]. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
4. Sokolovska T. Multymediini prezentatsii – hidna alternatyva elektronnomu
pidruchnyku [Multimedia presentations are a worthy alternative to an electronic textbook] URL:
http://ipvid.org.ua/upload/iblock/2d3/2d3207cd5bced641db908581ed44c7e5.pdf [in Ukrainian].
5. Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (2019) [A typical
educational program for general secondary education]. O.Ia. Savchenko (Ed.). URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-
dodatki.pdf [in Ukrainian].
6. Typova osvitnia prohrama pochatkovoi osvity (2019) [Typical educational program of
primary education]. R.B. Shyiana (Ed.). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%-
20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 94
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Shevchuk, M. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОБОТИ З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ЗАСОБАМИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 84-90. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-84-90