ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ 4–5 РОКІВ ЗАСОБАМИ МАЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЗДО

Ключові слова: художня творчість, малювання, формування художньої творчості дошкільників

Анотація

У статті розглядається проблема формування у дітей дошкільного віку (4–
5 років) основ художньої творчості засобами малювання. Наголошується, що
означена проблема є складовою актуального на сьогодні завдання дошкільної
освіти – художнього розвитку та виховання дітей дошкільного віку. У статті
автори вказують на основні компоненти, критерії та показники розвиненості
художньої творчості дітей чотирьох-п’яти років, у відповідності з якими було
розроблено емпіричну методику. Крім того, акцентується увага на загальних
показниках художньої творчості дітей 4–5 років, на які звертається увага у
дослідженні: захопленість образотворчою діяльністю, оригінальність у ство-
ренні художніх образів у малюванні.
У емпіричному дослідженні авторами зафіксовано, що переважна більшість (30 %)
дошкільників характеризується низьким рівнем розвиненості художньої твор-
чості, які проявляються у їх образотворчій діяльності, 53 % дітей чотирьох-
п’яти років властивий середній рівень художньої творчості. Найменше виявлено
дошкільників чотирьох-п’яти років (17 %), які мають високий рівень сформова-
ності художньої творчості. Загалом 83 % дітей середньої групи ЗДО характе-
ризуються недостатньою мірою сформованості художньої творчості у
малюванні.
Вивчаючи виховні впливи педагогів на формування художньої творчості з’ясо-
вано, що вихователі недостатньо оцінюють потенціал малювання у розвиткові
дитячої творчості, використовують обмежений арсенал засобів в освітньому
процесі. Переважна більшість педагогів у ЗДО лише епізодично допомагають
опануванню дітьми чотирьох-п’яти років найбільш вагомими засобами малю-
вання, формуючи художні вміння дошкільників і зовсім мало вихователі співпрацю-
ють у цьому плані з батьками дітей. Лише невелика кількість педагогів взаємо-
діють з даної проблеми з батьками вихованців середньої групи. Також не всі
вихователі вірно розуміють саме явище дитячої творчості, хоча й підкреслюють
її спрямованість на пізнання світу, але не достатньо усвідомлюють як її потрібно
підтримувати
Виховний вплив батьків на художню творчість дітей 4–5 років не можна назвати
системним. Переважна більшість дорослих не цікавиться розвитком образо-
творчості дітей у малюванні, лише біля половини батьків виявляють зацікавле-
ність у розширенні засобів малювання. Водночас невелика частина батьків дітей
налаштована на співпрацю з педагогами ЗДО у цьому контексті освітнього
процесу.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок щодо необхід-
ності оптимізації процесу формування художньої творчості дітей чотирьох-
п’яти років у малюванні.

Посилання

1. Ystetyka [Aesthetics] (1989). (A.A. Beliaeva (Eds.)). Moskva: Polytyzdat [in Russian].
2. Kyrychenko, M.A. & Kyrychenko, I.M. (2002). Osnovy obrazotvorchoi hramoty [Fundamentals of image-creating literacy]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
3. Kotliar, V.P. (2006). Osnovy obrazotvorchoho mystetstva i metodyka khudozhnoho vykhovannia ditei [Fundamentals of figurative art and methods of artistic creation of children]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
4. Ponimanska, T.I. (2013). Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
5. Tereshchenko, O.P. (2009). Rozvytok tvorchosti doshkilnyka v obrazotvorchii diialnosti [Development of preschooler's creativity in visual arts]. Kyiv: Svitych [in Ukrainian].
6. Polovina, O. (2019). Mystetska osvita doshkilniat: svoboda, tvorchist, intehratsiia [Art education of preschoolers: freedom, creativity, integration]. Doshkilne vykhovannia – Preschool education, 5, 3 [in Ukrainian].
7. Obrazotvorche mystetstvo z metodykoiu vykladannia v doshkilnomu navchalnomuzakladi [Fine arts with teaching methods in a preschool educational institution]. (2010). (H.V. Sukhorukovoi (Eds.)). Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo» [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 130
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Pisotska, L. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ 4–5 РОКІВ ЗАСОБАМИ МАЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЗДО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 75-81. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-2-75-81