ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ У ГРІ

  • O. Pisotskyi Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0003-1454-4394
  • L. Pisotska Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0002-8856-7866
Ключові слова: гуманність, гуманні почуття, ігрова діяльність

Анотація

У статті розглядається проблема виховання у дітей старшого дошкільного віку гуманних почуттів в ігровій діяльності. Наголошується, що означена проблема є складовою актуального на сьогодні завдання дошкільної освіти морального розвитку та виховання дітей дошкільного віку. У статті автори вказують на основні компоненти, критерії та показники вихованості гуманних почуттів дітей п’яти-шести років, у відповідності з якими було розроблено емпіричну методику. Крім того, акцентується увага на загальних показниках гуманних почуттів дітей 5-6 років, які у своєму дослідженні: модальність, сила та стійкість проявів гуманності у стосунках між дітьми в ігровій діяльності. У емпіричному дослідженні авторами зафіксовано, що переважна більшість (50 %) старших дошкільників характеризується низьким рівнем розвиненості гуманних почуттів, які проявляються у взаємодії з однолітками та дорослими, 30 % дітей п’яти-шести років властиві лише посередні прояви гуманності та гуманних почуттів у ставленні до дітей і дорослих, які їх оточують. Найменше виявлено старших дошкільників (17 %), які мають високий рівень сформованості гуманних почуттів у ігровій діяльності. Вивчаючи виховні впливи дорослих з’ясовано, що вихователі добре розуміють суть гуманних почуттів, орієнтуються у методах, які є більш доцільними у їх формуванні, проте відчувають ускладнення у використанні засобів ігрової діяльності у плеканні гуманності дітей п’яти-шести років, оскільки вони більшою мірою зорієнтовані на засоби етнопедагогіки. Натомість батьки вихованців слабо орієнтуються у питаннях, пов’язаних з вихованням гуманного ставлення, не розуміють які методи й засоби є більш доцільними для його формування у дітей, а тому використовують їх більше на підсвідомому рівні. Також вони значно більше зорієнтовані на виховання у дітей п’яти-шести років гуманного ставлення до дорослих, ніж на виховання гуманних почуттів до ровесників. За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про необхідність оптимізації процесу виховання гуманних почуттів дітей п’яти-шести років.

Посилання

1. Rubynshtein, S.L. (1999). Osnovу obshchei psykholohyy [Fundamentals of General
Psychology]. Sankt-Peterburh: Pyter [in Russian].
2. Fromm, E. (1989). Behstvo ot svobodу [Escape from freedom]. P.S. Hurevycha (Ed.).
Moskva: Prohress [in Russian].
3. Pedahohichnyi slovnyk [Pedagogical dictionary]. (2001). M. Yarmachenka (Ed.).
Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainin].
4. Lokhvytska, L. (2020). Skarbnytsia morali [Treasury of morality]. Ternopil: Mandrivets
[in Ukrainin].
5. Ladyvir, S. (2008). Pershi uroky dobra [The first lessons of goodness]. Doshkilne
vykhovannia – Preschool education, 12, 5–7.
6. Ponimanska, T.I. (2013). Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy]. (2 ed.). Kyiv:
Akademvydav [in Ukrainin].
7. Vrochynska, L.I. (2008). Vykhovannia humannoi povedinky ditei starshoho
doshkilnoho viku u protsesi vzaiemodii doshkilnoho navchalnoho zakladu i simi [Education of
humane behavior of older preschool children in the process of interaction between the preschool
educational institution and the family]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainin].

Переглядів анотації: 152
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Pisotskyi, O., & Pisotska, L. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ У ГРІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 69-75. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-69-75