ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Ключові слова: здібності, пізнавальні здібності, розумове виховання дітей

Анотація

У статті розглядається проблема формування у дітей дошкільного віку (5–
6 років) пізнавальних здібностей. Наголошується, що означене питання є складо-
вим актуального на сьогодні завдання дошкільної освіти – розумового розвитку
та виховання дітей дошкільного віку. У статті автори вказують на основні
компоненти, критерії та показники сформованості пізнавальних здібностей
дітей п’яти-шести років, у відповідності з якими було розроблено емпіричну
методику. Також акцентується увага на загальних показниках пізнавальних
здібностей дітей 5–6 років, на які звертається увага у дослідженні: зацікавле-
ність дошкільників пізнавальною діяльністю, задоволеність дітей досягнутими
результатами у пізнанні.
У емпіричному дослідженні авторами зафіксовано, що значна кількість (30 %)
старших дошкільників характеризується низьким рівнем розвиненості пізнаваль-
ної діяльності, 50 % дітей п’яти-шести років властивий середній рівень пізна-
вальних здібностей. Найменше виявлено дошкільників чотирьох-п’яти років
(20 %), які мають високий рівень сформованості пізнавальних здібностей.
Загалом 80 % дітей старшої групи ЗДО характеризуються недостатньою
мірою сформованості пізнавальних здібностей.
Вивчаючи виховні впливи педагогів на формування пізнавальних здібностей
з’ясовано, що вони недостатньо оцінюють потенціал здатностей старших
дошкільників до здійснення пізнавальних дій у розумовому вихованні, використо-
вуючи при цьому обмежений арсенал засобів в освітньому процесі. Переважна
більшість педагогів лише зрідка допомагають опануванню дітьми п’яти-шести
років найбільш вагомими розумовими діями, операціями. Зовсім мало вихователів
співпрацює у цьому плані з батьками дітей. Також не всі вихователі вірно розу-
міють саму суть явища дитячих пізнавальних здібностей, хоча й підкреслюють
їх спрямованість на пізнання світу, але не достатньо усвідомлюють як саме
потрібно підтримувати їх розвиток.
Виховний вплив батьків на пізнавальні здібності дітей 5–6 років не можна назвати
системним. Переважна більшість дорослих не цікавиться їх розвитком у власних
дітей, проте половина батьків виявляють зацікавленість у збагаченні пізнаваль-
ного досвіду дошкільників та формування у них цього роду загальних здібностей.
Разом з тим, невелика частина батьків старших дошкільників зорієнтована на
співпрацю з вихователями в освітньому процесі.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок щодо необхідності
оптимізації процесу формування пізнавальних здібностей старших дошкільників.

Посилання

1. Halian, I.M. (2009). Psykhodiahnostyka [Psychodiagnosis]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
2. Bondarchuk, E.Y. & Bondarchuk, L.Y. (2002). Osnovy psykholohyy y pedahohyky [Basics of psychology and pedagogy]. (3d ed.). Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
3. Zdibnosti. Miasoid, P.A. (2000). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].
4. Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Abilities, creativity, giftedness: theory, methodology, research results]. (2006). (V.O. Moliako & L.O. Muzyky (Ed.)). Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].
5. Savchyn, M.V. (2005). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
6. Pavelkiv, R.V. & Tsyhypalo, O.P. (2008). Dytiacha psykholohiia [Child psychology]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
7. Poviakel, N.I. & Ulkina, T.V. (2005). Formuvannia piznavalnykh zdibnostei ditei za umov suchasnykh ihrovykh psykhotekhnolohii [Formation of children’s cognitive abilities under the conditions of modern game psychotechnologies]. Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova, «Polihraf-Tsentr» [in Ukrainian].
8. Ponimanska, T.I. (2013). Doshkilna pedahohika [Preschool pedagogy]. (2d ed.). Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 161
Опубліковано
2022-12-22
Як цитувати
Pisotskyi, O. (2022). ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ У КОНТЕКСТІ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 82-88. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-2-82-88