ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • J. Rostovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-0910-117X
Ключові слова: професійна підготовка, педагог-хореограф, історія хореографічного мистецтва, ретроспективний аналіз хореографічного мистецтва, хореологія, балетознавство.

Анотація

Сучасна вища освіта України орієнтована на пріоритетність національно-духовного розвитку особистості майбутнього педагога, покликаного залучати дітей та молодь до кращих надбань світової та вітчизняної культури. Тому, особливого значення набуває хореографічне мистецтво. Саме заняття танцями активно сприяють залученню до національно-культурних цінностей, забезпечуючи цілеспрямований розвиток життєво важливих духовних, інтелектуальних і фізичних якостей майбутнього українського покоління. Рівень освіченості, вихованості і духовної культури підростаючого покоління значною мірою залежить від того, яким буде сучасний педагог хореографії, як він буде працювати з майбутніми танцівниками, навчати їх основам хореографічного мистецтва; давати своїм вихованцям необхідні знання, навички, танцювальну техніку тощо. Від сучасного викладача хореографії педагогічна професія вимагає сформованої потреби в художньо-освітній діяльності, усвідомлення її значення для духовного розвитку суспільства; високого рівня світоглядної, гуманітарної та естетичної культури; глибоких фахових знань і умінь, досвіду художньо-творчої діяльності. Навчальні теоретичні дисципліни «Історія хореографічного мистецтва», «Ретроспективний аналіз хореографічного мистецтва», «Хореологія», «Балетознавство» мають велике значення для професійної підготовки майбутніх викладачів-хореографів, оскільки формують навички та вміння аналітичного сприйняття творів хореографічного мистецтва, розвивають творчий потенціал майбутніх фахівців через пізнання естетики творчості. У ході вивчення дисциплін студенти-хореографи знайомляться з описами балетних вистав та хореографічних полотен минулого та сучасності, проводять їх порівняльний характер, що дозволяє їм побачити динаміку розвитку хореографічного мистецтва та обрати вірний вектор для своєї майбутньої професійної діяльності.

Посилання

Kalashnyk, S. (2019). Osoblyvosti zastosuvannia prohresyvnykh metodiv navchannia khoreohrafichnykh dystsyplin v umovakh profesiinoi diialnosti A. M. Messerera [Peculiarities of the application of progressive methods of teaching choreographic disciplines in the conditions of A. M. Messerer’s professional activity]. Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A.

S. Makarenko – Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 2 (86), 183– 192 [in Ukrainian].

Medvid, T.A. (2013). Aktualnist naukovoho pidkhodu do khoreohrafichnoho mystetstva [Relevance of the scientific approach to choreographic art]. Khoreohrafichna ta teatralna kultura Ukrainy: pedahohichni ta mystetski vymiry – Choreographic and theatrical culture of Ukraine: pedagogical and artistic dimensions. (A.M. Pidlypska (Eds.). Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].

Rozvytok tvorchoho potentsialu maibutnikh fakhivtsiv mystetskykh dystsyplin yak faktor yikh profesionalnoi samorealizatsii [Development of the creative potential of future specialists in art disciplines as a factor in their professional self-realization]. (2019). (Martynenko O.V. (Ed.); A.I. Omelchenko (Eds.)). Melitopol: Vydavnychyi budynok Melitopolskoi miskoi drukarni [in Ukrainian].

Sharykov, D. (2012). Teoriia y istoriia khoreohrafichnoi kultury – «Khoreolohiia» yak mystetstvoznavcha nauka [Theory and history of choreographic culture - "Choreology" as an artistic science]. Visnyk Lviv. UN-TU – Visnyk Lviv. UNI-TU. "Art" series, 11, 261–266 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 59
Опубліковано
2023-04-12
Як цитувати
Rostovska, J. (2023). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ХОРЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 81-85. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-3-81-85