Формат вивантаження даних

  

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 3. 123 с.

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 6 від 29.12.2022 р.

Опубліковано: 2023-04-19

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД