Діяльність Хорватської партії права до від’їзду Анте Павелича в еміграцію (1915–1929 рр.)

  • Y. M. Davydenko
  • O. P. Motsiiaka
Ключові слова: усташі, Хорватська партія права, Хорватська народна селянська партія

Анотація

У статті вперше в українській історіографії аналізується діяльність Партії права в Хорватії від вступу до неї Анте Павелича до його від’їзду в еміграцію. Простежено плідну організаторську роботу А. Павелича у зміцненні позицій Партії права у політичній системі Королівства сербів, хорватів і словенців. Відзначено важливість встановлення тісних контактів лідерів партії з італійською владою для хорватського національного руху. Окреслено напрямки діяльності партії та визначено причини її занепаду з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників.

Біографії авторів

Y. M. Davydenko

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та
міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

O. P. Motsiiaka

Магістрантка історико-юридичного факультету

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Беляков С. С. Усташи: между фашизмом и этническим национализмом: монография. Екатеринбург: Гуманитарный ун-т, 2009. 320 с.
2. Badovinac Tomislav. Titovo doba. Hrvatska prije, za vrijeme i poslije. Zagreb, 2008. 572 s.
3. Ivaniševič Alojz. Kao guske u maglu? Položaj Hrvatske u prvoj jugoslavenskoj državi. Između mita ta istvarnosti. Zavod za hrvatsku povijest. Vol. 42. 2010.
S. 305–354.
4. Horvat Rudolf. Hrvatska na mučilištu. Zagreb: Školska knjiga, 1992. 648 s.
5. Jareb Mari. Ustaško domobranski pokret. Zagreb: Naklada Pavičić, 2007. 482 s.
6. Jelić-Butić Fikreta. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska (1941–1945). Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1977. 332 s.
7. Jonić Tomislav. Postanak i djelovanje ustaškog pokreta do 1941. URL: http: // www. tomislavjonjic.iz.hr / V_15_jareb.html. (дата звернення: 20.01.2018)
8. Karaula Želiko. Hrvayska nacionalna omladina. Historijski zbornik. 2008. № 2. S. 289–322.
9. Krizman Bogdan. Ante Pavelić i Ustaše. Zagreb: Globus, 1978. 659 s.
10. Matković Hrvoje. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Zagreb: Naklada Pavičić, 2002. 332 s.
11. Matković Hrvoje. Stepan Radić i Hrvatski blok. Zavod za hrvatsku povijest. 2010. Vol. 42. S. 267–276.
12. Pavelić Ante. Doživljaji. Zagreb, 2015. 603 s.
13. Petrinović Ivo. Mile Budak – portret jednog političara. 2 dopunjeno izd. Split: Kniženi krug, 2003. 239 s.

Переглядів анотації: 42
Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
.