Збірник засновано у 1990 р. проф. Г. В. Самойленком
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Міністерство юстиції України. Серія КВ «Література та культура Полісся» № 16215-4687 ПР.

Зареєстрований Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення (рішення № 1180, протокол № 13 від 11.04.2024 р., ідентифікатор медіа R30-03785).

Засновник: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Видавець: видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Проблематика: «Література та культура Полісся» є періодичним фаховим виданням в галузі філологічних наук (літературознавство, мовознавство, краєзнавство).

Періодичність виходу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, білоруська, англійська та німецька.

ISSN: 2618-0022 (електронна версія), ISSN: 2520-6966 (друкована версія).

DOI журналу: https://doi.org/10.31654/2520-6966

Редакційна політика журналу ґрунтується на традиційних етичних принципах наукової періодики, підтримує Кодекс етики наукових публікацій, сприяє інтеграції філологічної науки України в світовий науковий інформаційний простір.
Редакція журналу проводить політику відкритого доступу до рецензованих наукових публікацій, сприяючи поліпшенню інформаційного наукового обміну, а також підвищенню цитування робіт та результативності наукової діяльності авторів, що публікуються в науковому збірнику «Література та культура Полісся».
Редакція журналу вважає пріоритетним напрямом розвитку включення у міжнародні реферативні та наукометричні бази даних, в т. ч. Scopus та Web of Science.