Відп.редактор і упорядник збірника обох серій: доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Самойленко Григорій Васильович.

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5017-6993

Члени редакційної колегії:

1. д. філол. н., проф. О. Г. Астаф’єв;
2. д., проф., акад. АН ВШ України, член-кор. ВУАН у Нью-Йорку Доріана Блохин (Німеччина);
3. д. філол. н., проф. Н. І. Бойко;
4. д. філол. н., проф. З. В. Кирилюк;
5. д. філол. н., проф. В. І. Коваль (Білорусь);
6. д. філол. н., проф. Й. Пастерська (Польща);
7. д. філол. н., проф. О. Г. Ковальчук;
8. д. філол. н., проф. П. В. Михед;
9. д. філол. н., проф. А. К. Мой-сієнко;
10. д. філол. н., проф. С. І. Потапенко;
11. д. філол. н., проф. В. П. Хархун