Відп.редактор і упорядник збірника обох серій - доктор філологічних наук, професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, заслужений діяч науки і техніки України Самойленко Григорій Васильович. Україна.

e-mail: svit.lit@ndu.edu.ua, Google Scholar, WoSORCID

відповідальний секретар – Бондаренко Алла Іванівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Україна.

e-mail:  alla_bon@ukr.net, Google Scholar

Члени редакційної колегії:

Бойко Надія Іванівна, доктор філологічних наук, професор, зав. кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Україна.

e-mail: bni_bni52@ukr.net, Google Scholar, ORCID

Блохин Доріана, доктор філософії, професор, почесний академік АН ВШ України, член-кореспондент ВУАН у Нью-Йорку, президент "Німецько-українського національного об'єднання ім. проф. Юрія Бойка-Блохина". Мюнхен, Німеччина.

e-mail: darjana.blochyn@gmail.com

Джуліані Ріта , професор російської мови та літератури Римського університету Ла Сапієнца. Рим, Італія.

e-mail: giulianir@tiscali.itORCID

Жиленко Ірина Рудольфівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри журна-лістики та філології Сумського державного університету. Україна.

e-mail: ariadna.irina365@gmail.com, Scopus, Google Scholar, ResearchGateORCID

Мирошніченко Лілія Ярославівна, доктор філологічних наук, професор, зав. кафед-ри зарубіжної літератури Інституту філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Україна.

e-mail: lili.miroshnychenko@gmail.comORCID

Серебрянська Ірина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Україна.

e-mail: serebryanska@ukr.net, Google Scholar, WoSORCID

Семашко Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, в.о. професора Київського університету біоресурсів та природокористування України. Україна.

e-mail: semashko.tat@ukr.net, Google Scholar, Scopus.

Федорук Олександр Олександрович, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Україна.

e-mail: Fedoruk.O@nas.gov.ua

Хархун Валентина Петрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри літе-ратури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Україна.

e-mail: Vkharkhun@gmail.com, Google Scholar