Політика відкритого доступу та архівування

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу (Open Access) до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Під «відкритим доступом» ми розуміємо відкриття для всіх публікацій в Інтернеті, які можна читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, знаходити чи приєднувати до повних текстів відповідних статей або використовувати для інших законних цілей.

Журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Link.

Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви , в Інституційному репозиторії НДУ імені Миколи Гоголя та на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від Budapest Open Access Initiative (BOAI).  Ліцензійна політика журналу сумісна з  більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.