Поточний номер

Том 110 № 24f (2024): Серія «Філологічні науки» № 24

Формат вивантаження даних

  

Література та культура Полісся. Вип. 110. Серія «Філологічні науки». № 24 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. – 2024. – 307 с.

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
(НДУ ім. М. Гоголя) Протокол № 12 від 28.03.2024 р.

Опубліковано: 2024-05-02

Літературознавство та мовознавство

Краєзнавство та історія культури

Переглянути всі випуски