"Приглашая усердных соотечественников к участию в сем патриотическом предприятии…" – благодійна діяльність дворянства Ніжинського повіту Чернігівської губернії у справі будівництва пам’ятників у ХІХ столітті

  • O. О. Leiberov
Ключові слова: дворянство, благодійна діяльність, будівництво пам’ят- ників

Анотація

У статті на основі раніше не введених у науковий обіг архівних матеріалів розглянуто благодійну діяльність дворян Ніжинського повіту в сфері будівництва пам’ятників у різних містах Російської імперії. Автор дослідив кількісні та якісні показники дворянської доброчинності. Основна
увага приділена динаміці процесу та його мотиваційній складовій.

Біографія автора

O. О. Leiberov

Голова профкому працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Посилання

1. Hohel S. K. Obъedynenye y vzaymodeistvye chastnoi y obshchestvennoi blahotvorytelnosty. Sankt-Peterburh, 1908. 145 s.
2. Heorhyevskyi P. Y. Pryzrenye bednykh y blahotvorytelnost. Sankt-Peterburh, 1894. 118 s.
3. Maksymov E. D. Obshchestvennaia pomoshch nuzhdaiushchymsia v ystorycheskom razvytyy ee v Rossyy. Sankt-Peterburh, 1906. 79 s.
4. Naradko A. V. Blahodiinist u rozvytku osvity v Ukraini (druha polovyna KhIKh – pochatok KhKh stolit): dys. ... kand. ist. nauk. Poltava, 2002. 222 s.
5. Poliarush S. I. Stanovlennia i diialnist orhaniv derzhavnoi opiky ta hromadskoi blahodiinosti na Livoberezhnii Ukraini (1775–1918): dys. … kand. ist. nauk. K., 1996. 209 s.
6. Stupak F. Ya. Prykazy hromadskoi opiky v Ukraini. K., 2002. 87 s.
7. Donik O. M. Diialnist hromadskykh orhanizatsii i tovarystv u spravi dopomohy viiskovym ta tsyvilnomu naselenniu v Ukraini u roky Pershoi svitovoi
viiny (1914–1918 rr.). Problemy istorii Ukrainy XIX – pochatku XX st. K., 2002. Vyp. IV. S. 155–182.
8. Donik O. M. Blahodiinist v Ukraini (KhIKh – pochatok XX st.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2005. № 4. S. 159–177.
9. Myronov B. N. Sotsyalnaia ystoryia Rossyy peryoda ymperyy (XVIII – nachalo XX v.): henezys lychnosty, demokratycheskoi semy, hrazhdanskoho obshchestva y pravovoho hosudarstva: v 2 t. 3-e yzd., yspr., dop. – Sankt-Peterburh: Dmytryi Bulanyn, 2003. T. 1. S. 86.
10. Mykhailichenko M. A. Dvorianstvo Lebedynskoho povitu Kharkivskoho namisnytstva za abetkovymy spyskamy 1786 r. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv (Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva imeni M. S. Hrushevskoho). 2010. Vyp. 20. C. 101.
11. Mykhailichenko M. A. Abetkovi spysky dvorianskykh rodiv Chuhuivskoho povitu Kharkivskoho namisnytstva yak dzherelo z istorii provintsiinoho dvorianstva. Naukovi zapysky. Zbirnyk prats molodykh vchenykh ta aspirantiv (Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva imeni M. S. Hrushevskoho).
2008. Vyp. 17. S. 126.
12. Viddil Derzhavnoho arkhivu Chernihivskoi oblasti v m. Nizhyni (dali VDAChON). F. 343. Op. 1. Spr. 162. Soobshchenyia Chernyhovskoho hubernskoho pravlenyia, doklady Mynysterstva vnutrennykh del y druhye dokumenty o sooruzhenyy pamiatnyka Mynynu y Pozharskomu v Nyzhnem Novhorode. Spysok dvorian, pozhertvovavshykh denhy. 21 marta 1809. 15 yanvaria 1810 hh. Ark. 1 – 1 zv.
13. Tam samo. Ark. 2 zv.
14. Tam samo. Ark. 7.
15. Tam samo. Ark. 55–56.
16. Pavlychenko O. Y. Blahotvorytelnaia deiatelnost voronezhskykh predprynymatelei v pervoi polovyne KhIKh veka. Uchenye zapysky Orlovskoho
hosudarstvennoho unyversyteta. 2015. № 3 (66). S. 60.
17. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 78. Raporty o vydelenyy deneh na ochystku reky Oster y reestr platy deneh na ochystku r. Oster. 4 maia 1804–31 dekabria
1804 hh. Ark. 7.
18. Petrova K. A. Problema motyvatsii blahodiinosti v Rosiiskii imperii v suchasnii istoriohrafii. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. 2010. Vyp. KhKhIKh. S. 293..
19. VDAChON. F. 343 Op. 1. Spr. 255. Raporty, donesenyia y perepyska o sbore sredstv na sooruzhenye pamiatnyka ymperatoru Aleksandru I.
4 yiulia – 11 oktiabria 1814 hoda. Ark. 1.
20. Tam samo. Ark. 1.
21. Tam samo. Ark. 19 zv, 20 zv., 29 zv.
22. Tam samo. Ark. 39.
23. Tam samo. Ark. 38 zv.
24. Tam samo. Ark. 36.
25. Tam samo. Ark. 42 zv.
26. Tam samo. Ark. 54.
27. Tam samo. Spr. 376. Delo o pozhertvovanyiakh na sooruzhenye pamiatnyka v Tavrycheskom Khersone Sviatomu Ravnoapostolnomu kniaziu Vladymyru.
1824 hod. Ark. 1.
28. Tam samo. Spr. 377. Ark 1.
29. Tam samo. Ark. 1 zv., 3, 5, 8 zv.
30. Pavlychenko O. Y. Vkazana pratsia. S. 60.
31. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 400. Vedomosty o dvorianakh Chernyhovskoi hubernyy Nezhynskoho uezda za 1832 hod. Ark. 8 zv. – 9.
32. Tam samo. Spr. 433. Delo o pozhertvovanyy na sooruzhenye pamiatnyka Yvanu Susanynu. 1835 hod. ark. 2 zv.
33. Tam samo. Ark. 2 zv., 4, 10, 14, 20, 22.
34. Tam samo. Spr. 429. O pozhertvovanyiakh v polzu zhytelei horoda Tuly poterpevshykh ot pozhara. 1834 hod. Ark. 25 zv.
35. Leiberov O. "Pobuzhdennыe chuvstvom vernopoddannycheskoi predannosty y vostorzhennoho umylenyia…" Uchast naselennia Nizhynskoho povitu u Krymskii viini 1853–1856 rokiv. Nizhynska staro-vyna. Zbirnyk rehionalnoi istorii ta pamiatkoznavstva. 2008. Vyp. 6 (9). S. 62.
36. VDAChON. F. 343. Op. 1. Spr. 799. O sbore pozhertvovanyi s ymenyi Nezhynskoho uezda na yzghotovlenye zolotoho bliuda y solonky dlia tsaria v den
eho koronatsyy. 1855. Ark. 3.
37. Tam sasmo. Spr. 900. Rasporiazhenyia Chernyhovskoho hubernskoho predvodytelia dvorianstva Nezhynskomu uezdnomu predvodyteliu dvorianstva o
sbore deneh dvorian y pomeshchykov Nezhynskoho uezda na stroytelstvo pamiatnyka A.S. Pushkynu y sooruzhenyy v horode Mozdoke kamennoi
pravoslavnoi tserkvy. 1861 hod., ark. 6.
38. Tam samo. Ark. 18 – 18 zv.
39. Tam samo. Spr. 1007. Delo kantseliaryy predvodytelia dvorianstva po yspolnenyy raznorodnykh bumah za 1870 hod. Ark. 54, 56.
40. Tam samo. Ark. 60, 67.
41. Tam samo. spr. 1037. Rasporiazhenyia Chernyhovskoho hubernatora Nezhynskomu uezdnomu predvodyteliu dvorianstva o prodazhe ymenyi, ob otkrytyy v
h. Chernyhove blahotvorytelnoho obshchestva, o sbore deneh s dvorian y chynovnykov Nezhynskoho uezda na stroytelstvo pamiatnyka Kruzenshternu. 1873 hod. Ark. 21.
42. Tam samo. Ark. 13.

Переглядів анотації: 38
Опубліковано
2019-01-21
Як цитувати
.