The Ukrainian-Muscovite War of 1668 in Nizhyn: the causes, course and consequences of the defeat

  • R. A. Zheliezko
Keywords: Hetmanate, Ukrainian state-building, Ukrainian-Moscow war

Abstract

The article is devoted to the causes of the Ukrainian-Moscow war of 1668, its course and the consequences for the Nizhyn as regimental city. The author analyzes the participation of the Ukrainian society in this war and the position that each of them has occupied and describes the course of the siege of the Nizhyn fortress, the peculiarities of living on both sides during it. The author also notes the problem of dating the city's burning in 1668. The article also explores the issue of the number of Cossack and Army troops. Particular attention is drawn to the discussion in scientific historiography on the terminological interpretation of the events of 1668 in Nizhyn:
an anti-Moscow uprising or the Ukrainian-Moscow war. The Ukrainian-Moscow War of 1668 in Nizhyn, as well as in the Left-Bank Hetmanate, clearly emphasized the main problems of the Ukrainian state-building in II part of XVII century: the desire of the Moscow kingdom and the Commonwealth to seize these territories, the weakness of the hetman and colonels, the split in the middle of Ukrainian society due to the intransigence of the interests of its separate classes (the bourgeois, the clergy, the elderly), the attitude of the sergeant of his personal enrichment and career growth above national and state interests. However, in response to these problems, the historical progress of the Hetmanate and its continuous process of Ukrainian statehood, initiated by the National Liberation Revolution of 1648–1657, continued. The Cossacks, as the dominant section of Ukrainian society and the main engine of change, once again began to defend their rights, freedom and future of Ukraine in the face of the danger of Moscow's enslavement.

References

1. Chernihivskyi litopys (1587–1750) – tsinne dzherelo z istorii Ukrainy kintsia XVI – I pol. XVIII st. Arkhivy Ukrainy. 1989. №5. S. 65; Litopys Samovydtsia / Dzherela z istorii Ukrainy. Pid red. Ya. Dzyry K.: Naukova dumka, 1971. S. 105;
2. Ruban V. Kratkaia letopys Malыia Rossiy. – SPb: Typohrafiia Kh.F. Klena, 1777. S. 101; Markov M. O horodakh y selenyiakh v Chernyhovskoi hubernyy upomynaemыkh v Nestorovoi Letopysy, kak ony sleduiut v nei po priadku horodov. Chernyhov, 1814. S. 27–31; Эihorn V. Kiievskii voievoda P.V. Sheremetevъ y nѣzhynskii mahystratъ (1666-1669 hh.) V. Эihorn. Kievskaia staryna. 1891. № 11. S. 254.
3. Antonovych V. Ivan Briukhovetskyi. Hetmana Ukrainy: Istorychni portrety. K.: Zhurnal "Ukraina", hazeta "Vechirnii Kyiv". S. 75; Horobets V. M. Povstannia livoberezhne 1668, Antymoskovske povstannia 1668. Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in. ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. K. : Nauk. dumka, 2011. T. 8 : Pa – Pryk. S. 284; Hrushevskyi M. Ylliustryrovannaia ystoryia Ukrayny. K.: MP "Levada", 1995. S. 347; Doroshenko D. Istoriia Ukrainy v 2-kh tomakh. Tom II (vid polovyny XVII stolittia). K.: Hlobus, 1991. S. 79; Kryvosheia V. Henealohiia ukrainskoho kozatstva: Narysy istorii kozatskykh polkiv. K.:Vyd. dim "Stylos", 2004. S. 178.
4. Almazov A.S. Ukraynskye kazachy nezhynskye polkovnyky y velyko-rossyiskye nezhynskye voevody v 1660-1680-e hh.: konflykty y sotrudnychestvo / A.S. Almazov // Hromadianski protystoiannia v Ukraini : vid neporozumin i rozbratu do natsionalnoi konsolidatsii : Mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf., pryuroch. do 350-yi richnytsi Chornoi Rady v Nizhyni (26 cherv. 2013 r., m. Nizhyn) / upor. Ye.M. Luniak; vidp. za vyp. S.Iu. Zozulia : Ukr. in–t nats. pamiati; Nizhyn. derzh. Un-t imeni Mykoly Hoholia ; Nizhyn. kraiezn. Muzei im. Spaskoho I.H., Nizhyn. misk. rada. Nizhyn: Vyd–vo NDU im. M. Hoholia, 2013. S. 23-24.
5. Krypiakevych I. Korotka istoriia Ukrainy. Dnipropetrovsk: Redaktsiino-vydavnychyi viddil po presi, 1992. S. 78; Mytsyk Yu. Istoriia ukrainskoho kozatstva: aktualni problemy doslidzhen. Kyivska starovyna. 1992. № 3. S. 5.
6. Rostovska O. Ukrainska natsionalna revoliutsiia (1648–1676 rr.) ta stvorennia kozatsko-hetmanskoi derzhavy. Derzhavna atestatsiia z istorii: Navchalnyi posibnyk z istorii Ukrainy ta istorii slovianskykh narodiv. Nizhyn: Milanik, 2009. S. 51–52.
7. Poniattia viiny ta zbroinoho konfliktu. URL: https://pidruchniki.com/1393051846768/pravo/ponyattya_viyni_ zbroynogo_ konfliktu. – Nazva z ekranu.
8. Doroshenko D. Istoriia Ukrainy v 2-kh tomakh. T. II (vid polovyny XVII stolittia). K.: Hlobus, 1991. S. 79.
9. Universaly ukrainskykh hetmaniv vid Ivana Vyhovskoho do Ivana Samoilovycha (1657–1687): Materialy do ukr. dyplomatariiu / Uporiad. I. Butych, V. Rynsevych, I. Teslenko. Kyiv-Lviv: NTSh, 2004. S. 271.
10. Aktы, otnosiashchyesia k ystoryy Yuzhnoi y Zapadnoi Rossyy. (dali –AIuZR). Tom VI . Sobrannыe y yzdannыe Arkheohrafycheskoiu kommyssyeiu –Spb., 1869. S. 217-229.
11. AIuZR. T. VII. SPb.: V typohrafyy V.V. Prattsa, 1872. S. 58.
12. AIuZR. T. VII. S. 18-19.
13. AIuZR. T. VI. S. 220.
14. AIuZR. T. VII. S. 47.
15. AIuZR. T. VI. S. 222.
16. AIuZR. T. VI. S. 225.
17. AIuZR. T. VI. S. 225–226.
18. Zheliezko R. Moskva Nizhyn spalyla. Svidomyi pohliad. № 31 (208). 3 serpnia 2018. S. 8.
19. Zheliezko R. Ukrainsko-moskovska viina 1668 r. v Nizhyni. Sivershchyna v istorii Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 6. Kyiv-Hlukhiv, 2013. S. 182.
20. AIuZR. T. VI. S. 221.
21. Chernihivskyi litopys (1587–1750) – tsinne dzherelo z istorii Ukrainy kintsia XVI – I pol. XVIII st. Arkhivy Ukrainy. 1989. №5. S. 65.
22. Almazov A. Osada "verkhneho zemlianoho horoda" Nezhyna vo vremia Ukraynskoho vosstanyia 1668 h. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupa: http://historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1883-aleksandr-almazov-osada-verkhnego-zemlyanogo-goroda-nezhina-vo-vremya-ukrainskogo-vosstaniya-1668-g. – Nazva z ekranu.
23. AIuZR. T. VI. S. 257.
24. Almazov A. Osada "verkhneho zemlianoho horoda" Nezhyna vo vremia Ukraynskoho vosstanyia 1668 h. URL: http://historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1883-aleksandr-almazov-osada-verkhnego-zemlyanogo-goroda-nezhina-vo-vremya-ukrainskogo-vosstaniya-1668-g. Nazva z ekranu.
25. Eihorn V. Kiievskii voievoda P.V. Sheremetev y nezhynskii mahystrat (1666-1669 hh.). Kievskaia staryna. 1891. № 11. S. 254.
26. Reient O., Koliada I. Usi hetmany Ukrainy. Kharkiv: Folio, 2007. S. 228.
27. Zheliezko R. Zruinuvannia moskovskym viiskamy m. Nizhyna v serpni 1668 r.: zabutyi poperednyk Baturyna. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Ukrainska derzhavnist: istoriia i suchasnist" 2 hrudnia 2011 r. Mariupol, 2011. S. 9–10.

Abstract views: 19
Published
2018-11-24
How to Cite
Zheliezko, R. A. “The Ukrainian-Muscovite War of 1668 in Nizhyn: The Causes, Course and Consequences of the Defeat”. Literature and Culture of Polissya, Vol. 92, no. 10i, Nov. 2018, pp. 83-96, doi:10.31654/2520-6966-2018-10i-92-83-96.