Парадокси студентського слововживання, або У моєї бабусі дуже наглий кіт

  • V. M. Puhach кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: лексико-семантична помилка, мовленнєво-комунікативна девіація, соціокультурна девіація

Анотація

Мовленнєво-комунікативні девіації студентських повідомлень слід розглядати в комплексі з соціокультурними девіаціями. Так розширюються межі традиційної класифікації лексико-семантичних помилок. До них належать вживання лексем без соціального табу, порушення законів дистрибуції лексем через незнання семантики, хибне оказіональне слововживання; порушення логічності структури асоціативних уявлень; порушення законів семантико-синтаксичної валентності, незнання семантики слів, плеонастичні структури, тавтологічні структури, недоречне вживання паронімів, незнання семантики застарілої лексики, хибна міжмовна омонімія, неправильне трактування семантики фразеологізмів, уживання територіальних діалектизмів. Соціокультурними характеристиками є оксиморонне тлумачення слів у контексті; криміналізація, жаргонізація студентського мовлення, штучність речень на сільську тематику, ментальність консюмериста. Ментальність учорашнього школяра відображає стан сучасного українського громадянського суспільства. Воно перебуває в процесі становлення, є дифузним, незрілим у багатьох сферах. Фрагментарність знань зумовлює мовленнєво-комунікативні девіації, функційну неграмотність. Студентське слововживання набуває ознак парадоксальності та оказіональності.
Цілеспрямована методична робота з кожним студентом є способом подолання мовленнєвих девіацій. Ефективними є формування ціннісних орієнтирів, конструювання логічних висловлень, робота зі словниками різних типів і видів, збагачення активного індивідуального словникового запасу, самоконтроль мовленнєвої поведінки, глибинне прочитання художніх текстів, вивчення віршів напам’ять, увага до кожного нового для студента слова. Необхідною умовою подолання мовленнєво-культурних девіацій є державний статус української мови, руйнування міфу про українську мову як про архаїчну чи сільську.

Посилання

1. Dolzhanska Yu. V. Hotuiemos do ZNO z ukrainskoi movy ta literatury: pro leksychni pomylky. URL: http://dolzhanska.blogspot.com/p/blog-page_6.html
2. Havrysh M. M. Movni deviatsii. Khmelnytskyi natsionalnyi universytet. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0916&T=intro&st=0&L=1
3. Klochek H. Kompetentsii uchnia ta kompetentsii vchytelia: sproba uvyraznennia (Na materiali shkilnoi literaturnoi osvity). URL: http://education ua.org/ua/articles/817-kompetentsiji-uchnya-ta-kompetentsiji-vchitelya-sproba-uviraznennya-na-materiali-shkilnoji-literaturnoji-osviti
4. Metodychni rekomendatsii shchodo rozriznennia vydiv pomylok pid chas perevirky robit z ukrainskoi movy ta literatury / ukl. Kopiia V. V. URL: https://education.km.ua/- uploads/Vydy pomylok.doc
5. Protsenko O. V. Typolohiia pomylok. Robocha navchalna prohrama dlia studentiv spetsialnosti "Vydavnycha sprava ta redahuvannia". KNU imeni Tarasa Shevchenka. URL: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Typolohiia pomylok.pdf?id=a43535fd-38b2-4439-8906-2ccb4771aaf5
6. Ukrainska mova dlia 10–11 klasiv. Prohrama. Akademichnyi riven. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/ukr-m-ak.pdf S. 26.

Переглядів анотації: 124
Опубліковано
2019-04-19
Як цитувати
Puhach, V. M. (2019). Парадокси студентського слововживання, або У моєї бабусі дуже наглий кіт. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 108-112. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-108-112