Від "Граматки" П. Куліша до "Українського правопису" 2019 року: соціокультурний контекст кодифікації

  • V. M. Puhach кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: український правопис 2019 року, Пантелеймон Куліш, соціокультурний простір

Анотація

Стаття присвячена аналізові тексту українського правопису 2019 р. У передмові до правопису наголошено на важливості принципу історичної мовної традиції для національного єднання українців, актуальності таких принципів його побудови, як спадкоємність, баланс між мовною системою та історичною мовною традицією. Нашою метою є аналіз соціокультурного компонента тексту чинного від 22 травня 2019 року "Українського правопису", дослідження тенденцій семантичної мотивації культурних цінностей у тексті правопису. Фактор історичної мовної традиції є важливим для правопису. Але культурні цінності мають бути актуальними й відображати український менталітет. На це звертав увагу Пантелеймон Куліш, який докладав значних зусиль із метою унормувати правописну систему української мови середини ХІХ ст. Ми застосовуємо метод лінгвістичного опису форм кодифікації правопису, структурно-семантичного аналізу соціокультурного складу; елементів статистичного методу дослідження джерельної бази. У процесі дослідження ми виявили багато випадків, які свідчать про те, що в тексті правопису вживаються росіянізми, кальки, неактуальні історизми радянського та російського імперського періодів, архаїзми. Система ілюстративних прикладів у тексті правопису та оформлення викладу теоретичного матеріалу мають бути ретельно перевіреними з метою уникання архаїзації, калькування з російської мови, уживання радянізмів, неактуальних периферійних історизмів. Слід вилучити приклади, що втратили актуальність, обмежити ілюстрування теоретичного викладу периферійною застарілою лексикою, додати актуальні для сучасної української мови питомі приклади. Правопис має відображати актуальний соціокультурний простір та формувати українську ментальність.

Посилання

1. Akulenko, A. Desiat notatok pro novyi-staryi "Ukrainskyi pravopys" [Ten notes on the new-old "Ukrainian spelling"] Retrieved from http://elita. org. ua/desiat-notatok-pro-novyy-staryy-ukrains-kyy-pravopys/ [in Ukrainian].
2. Dekret [The Decree] Retrieved from https://uk. wikipedia. org/wiki/Декрет [in Ukrainian].
3. Kolezkyi asesor [College assessor] Retrieved from https://uk. wikipedia. org/wiki/Колезький_асесор [in Ukrainian].
4. Kulish, P. O. (1857) Hramatyka [The Grammar]. SPb: Typohrafia P. A. Kulisha [in Ukrainian].
5. Leontіev, D. A. (1998). Tsennostnyie predstavlenia v individualnom i gruppovom soznanii: vidy, determinanty i izmenenia vo vremeni [Value representations in individual and group consciousness: species, determinants and changes in time]. Psihologicheskoie obozrenie–Psychological review. 1. 13–25 Retrieved from [in Russian].
6. Lysenko, Yu. Onovlenyi ukrainskyi pravopys: shcho zminylosia i choho ne vystachaie [Updated Ukrainian spelling: what’s changed and what’s missing] Retrieved from https://novynarnia. com/2019/05/27/new-pravopis/ [in Ukrainian].
7. Nimchuk V. V. (2002) Problemy ukrainskoho pravopysu XX – pochatku XXI st. st. Kyiv. 112 p. [The Problems of Ukrainian spelling of XX – beginning of XXI century]. [in Ukrainian].
8. Ponomariv O. Ukrainskii movi – ukrainskyi pravopys [Ukrainian Spelling – for Ukrainian Language] Retrieved from http://litmisto.org.ua/?p=3333 [in Ukrainian].
9. Pravoslavna tserkva Ukrainy [The Orthodox Church of Ukraine] Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Pravoslavna_tserkva_Ukrainy#Objednavchyi_sobor_ 15_hrudnia_2018_roku [in Ukrainian].
10. Rosiisko-ukrainskyi akademichnyi slovnyk [Russian-Ukrainian Academic Dictionary]: T I–III. Hol. red. akad. A. Krymskyi (I-II tt.), akad. S. Yefremov (III-IV tt.). Kyiv. 1924–1933. Retrieved from http://shron2. chtyvo. org. ua/Krymskyi_Ahatanhel/Ros-ukr_akademichnyi_slovnyk. pdf [in Ukrainian].
11. Saiany (napitok) [Saiany (drink)] Retrieved from https://ru. wikipedia. org/wiki/ Saiany_(drink) [in Russian].
12. Selihei P. Typy bahatoslivia v naukovyh tekstah [Types of verbosity in scientific texts] //Ukrainska mova [Ukrainian language]. 2013. № 4. P. 22–44 Retrieved from http://nbuv. gov. ua/UJRN/Ukrm_2013_4_4 [in Ukrainian].
13. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. [Dictionary of the Ukrainian language] / AN URSR. Instytut movonavstva, za red. I. K. Bilodida. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980 Retrieved from http://sum. in. ua [in Ukrainian].
14. Teatr yunoho hladacha [Young spectator theater] Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Teatr_yunoho_hladacha [in Ukrainian].
15. Teslenko L. Onovlenyi ukrainskyi pravopys: shcho zminylosia i choho ne vystachaie [Updated Ukrainian spelling: what’s changed and what’s missing] Retrieved from https://novynarnia. com/2019/05/27/new-pravopis/ [in Ukrainian].
16. Ukrainskyi pravopys [Ukrainian spelling]. Pidhotuvala robocha hrupa Ukrainskoi natsionalnoi komisii z pytan pravopysu. 282 s. Retrieved from: https://mon. gov. ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019–onovl-pravo. pdf [in Ukrainian].
17. TsUM (Kyiv) [Central department shop (Kyiv)] Retrieved from https://uk. wikipedia.org/wiki/ TsUM(Kyiv)#2000–nі [in Ukrainian].
18. Chyn chynom [Okay] Retrieved from https://ru.wiktionary.org/wiki/ chyn_chynom [in Russian].

Переглядів анотації: 205
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
.
Розділ
До ювілею П. О. Куліша (200 років від дня народження)