СПОГАДИ В. В. ДАНИЛОВА ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО

  • O. Samoilenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. Demchenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • O. Filonenko кандидат педагогічних наук, старший викладач, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: педагогічна персоналістика, історико-педагогічне джерело, педагогічні проблеми

Анотація

У статті порушується важливе питання – виявлення та аналіз педагогічних проблем у спогадах відомого та талановитого літературознавця і фольклориста, педагога та методиста Володимира Валер’яновича Данилова. Авторами розглянуто спогади В. В. Данилова, які складаються з двох частин: «Нежинская гимназия в конце прошлого века. Ч. І. Преподаватели» (1958 р.) та «Воспоминания о Нежинской гимназии конца ХІХ столетия. Ч. ІІ» (1964 р.). Зазначено, що ці праці педагога не були досліджені вченими в якості історико-педагогічного джерела. У результаті теоретичного опрацювання наукової літератури виявлено, що В. В. Данилов у своїх методичних посібниках з мови та літератури – «Методика російської мови», «Література як предмет викладання» (1917) – відходив від звичних методів і прийомів, від повчальності і зубріння. Уточнено, що методист вважав за необхідне розвивати в учнів образне мислення, що має спонукати їх до активності та самостійності. З’ясовано, що В. В. Данилов, розглядаючи методику навчання літератури, пропонував аналізувати твір за логікою розвитку художнього образу, а не сюжетної лінії. Допомогти у комплексному аналізі сюжету твору, на думку педагога, має розгалужена система запитань. Висвітлено, що ці проблеми педагогічної творчості В. В. Данилова можуть зацікавити сучасних дослідників-методистів. Авторами зауважено, що у своїх працях-спогадах Володимир Валер’янович зосередився на дослідженні особистостей учителів, виділив деяких визначних, на його думку, педагогів, а також виокремив і охарактеризував три типи викладачів
гімназії – гарні, нейтральні і «педагогічні деспоти». У працях В. В. Даниловим описуються деякі випадки із його учнівського життя. Зазначено, що спогади Володимира Валер’яновича можуть слугувати цінним джерелом для педагогів, оскільки вони спонукають майбутніх вчителів на пошук
нових більш досконалих та дієвих методів, технологій та прийомів для роботи з учнями. У цих працях подається зріла думка освіченої людини, яка мала багатий досвід роботи з дітьми, і тому спогади є важливим матеріалом для виявлення і вирішення сучасних педагогічних проблем.

Посилання

1. Bym-Bad, B. M. (Eds.). (2002). Pedahohycheskyi entsyklopedycheskyi slovar [Pedagogical encyclopedic dictionary]. Moskva: Bolshaia ros. entsykl. [in Russian].
2. Bondarenko, Yu. (2017). Stratehiia i taktyka literaturnoi osvity v metodychnii pratsi Volodymyra Danylova «Literatura yak predmet vykladannia» [Strategy and tactics of literary education in the methodical work of Vladimir Danilov «Literature as a subject of teaching»]. Danylov V. V. Literatura yak predmet vykladannia (Serednia ta nyzhcha shkoly. Uchytelski instytuty) – Danilov V. V. Literature as a subject of teaching (Secondary and lower schools. Teacher's institutes). (Trans). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
3. Hurevych, M. M. & Mohylianskyi, A. P. (1962). Vladymyr Valerianovych Danylov: (k 80-letyiu so dnia rozhdenyia y k 60-letyiu nauchnoi deiatelnosty) [Vladimir Valerianovich Danilov: (to the 80th anniversary of his birth and to the 60th anniversary of scientific activity)]. Trudy otdela drevnerusskoi lyteratury – Proceedings of the Department of Ancient Russian Literature. Moskva; Lenynhrad: Yzd-vo AN SSSR. Vol. XVIII. 481–483 [in Russian].
4. Danylov, V. V. (2017). Literatura yak predmet vykladannia (Serednia ta nyzhcha shkoly. Uchytelski instytuty) [Literature as a subject of teaching (Secondary and lower schools. Teacher's institutes)]. (Yu. Bondarenka, N. Holub, T. Zhuk, O. Zabarnoho, O. Mishchenko, T. Rudiuk, L. Protsenko, S. Shevchenko Trans). Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
5. Danylov, V. V. Nezhynskaia hymnazyia v kontse proshloho veka [Nizhyn gymnasium at the end of the last century]. Ch. 1. Prepodavately [Teachers]. Arkhiv muzeiu istorii Nizhynskoi vyshchoi shkoly. Vsi tsytaty podaiutsia za tsym dzherelom. Fondy Muzeiu istorii Nizhynskoi vyshchoi shkoly, «Danylov V. V. Nezhynskaia hymnazyia v kontse pryshloho veka. I. Prepodavately» [Rukopys], ark. 6 [in Ukrainian].
6. Danylov, V. V. (Eds.). (1896–1916). Pesny sela Andreevky Nezhynskoho uezda [Songs of the village of Andreevka, Nezhinsky district]. Sbornyk Ystoryko-Fylolohycheskoho obshchestva pry Ynstytute kniazia Bezborodko v Nezhyne – Collection of the Historical and Philological Society at the Prince Bezborodko Institute in Nizhyn. Kyev: Typ. Y. Y. Chokolova. Vol. 5. 1904. XVII. XIII. 25 [in Ukrainian].
7. Danylov, V. V. (1976). Shevchenkivskyi slovnyk [Shevchenko's dictionary]. Vol. 1. Instytut literatury imeni T. H. Shevchenka Akademii Nauk URSR. Kyiv: Holovna redaktsiia URE [in Ukrainian].
8. Domanytskyi, V. [Retsenziia]. V. Davydov. Pesny sela Andreevky Nezhynskoho uezda [[Review]. V. Davydov. Pesny sela Andreevky Nezhynskoho county]. Kyev, 1904. 96 s.
9. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka [Notes of the Shevchenko Scientific Society]. (1904). Sankt-Peterburh. Vol. KhII. Kn. VI. 26–29 [in Ukrainian].
10. Karskyi, E. F. (1914). Russkyi yazyk v vysshem nachalnom uchylyshche po polozhenniu 25 yiunia 1912 h. Kurs metodyky russkoho yazyka dlia uchytelskykh ynstytutov [Russian language in higher primary school as of June 25, 1912. Course of Russian language methodology for teachers' institutes]. V. V. Danylov (Ed.). Kyev [in Ukrainian].
11. Lykhachev, D. S. (1970). Pamiaty Vladymyra Valerianovycha Danylova (20/VII 1881 h. – 23/IV 1970 h.) [In memory of Vladimir Valerianovich Danilov (20/VII 1881 – 23/IV 1970)]. Pamiatnyky russkoi lyteratury X–XVII vv. – Monuments of Russian literature of the X– XVII centuries. Moskva; Lenynhrad. (Tr. Otd. drevne-rus. lyt.; T. 25) [in Russian].
12. Panchenko, N. T. (1960). Spysok pechatnykh nauchnykh trudov V. V. Danylova (1904–1959) [List of printed scientific works of V. V. Danilov (1904–1959)]. L. M. Dobrovolskyi (Ed.). Lenynhrad: [b. y.] [in Russian].
13. Rotkovych, Ya. A. (1956). Vladymyr Valeryanovych Danylov [Vladimir Valerianovich Danilov]. Khrestomatyia po ystoryy metodyky prepodavanyia lyteratur – A textbook on the history of methods of teaching literature. Moskva: Uchpedhyz [in Russian].
14. Russkyi fylolohycheskyi vestnyk (1914). / yzd. pod red. E. F. Karskoho. Varshava, 1879–1917. Typ. Varshavskoho ucheb. okr., 1914. [384] s. razd. pah. Byblyohr. v podstroch. prymech. y v tekste. Vol. 71, 1 (1).
15. Samoilenko, H. V. (2007). Danylov Volodymyr Valerianovych [Danilov Vladimir Valerianovich]. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy – Encyclopedia of Modern Ukraine / hol. redkol.: I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M.H. Zhelezniak ta in. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23517 (data zvernennia: 19.08.2021).
16. Sumtsov, N. (1910). Maliunky z zhyttia ukrainskoho narodnoho slova [Drawings from the life of the Ukrainian folk word]. Kharkiv: Pechat. «Dilo».

Переглядів анотації: 85
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Samoilenko, O., Demchenko, N., & Filonenko, O. (2021). СПОГАДИ В. В. ДАНИЛОВА ЯК ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДЖЕРЕЛО. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 123-133. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-123-133

Інші статті автора: