ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

  • O. Samoilenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. Bilousova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • O. Yarosh вчитель початкових класів Ніжинської загальосвітньої школи № 10
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, молодші школярі, інтегрований курс «Я досліджую світ»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи при вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань збереження здоров’я особистості людини дозволив зробити висновок про те, що життєві пріоритети формуються, перш за все, в закладі освіти. Тому, від того, якими вони будуть, залежить майбутнє дитини і країни в цілому. У статті з’ясовано, що позитивний педагогічний ефект у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи в освітньому процесі при вивченні інтегрованих курсів, серед яких «Я досліджую світ», дає дотримання наступних педагогічних умов: реалізація аксіологічного підходу до формування в учнів початкової школи здоров’язбережувальної компетентності; стимуляція активної рольової позиції учнів у процесі опанування навичок здоров’язбереження; організаційно-методичне забезпечення належного супроводу
при формуванні навичок здоров’язбережувальної компетентності. У статті доведено, що інтегровані дисципліни сприяють розширенню в учнів
уявлення про навколишнє середовище, в якому вони живуть, про взаємозв’язок явищ і предметів, про взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної та художньої культури. Звідси, використання сучасних форм, методів, прийомів, засобів та способів організації уроків, зокрема й інтегрованого курсу «Я досліджую світ», що має велике значення у здоров’язбереженні, оздоровленні, сприянні зміцненню здоров’я молодших школярів. Водночас це допомагає вчителю в умовах освітнього закладу вирішити головні завдання: підвищення якості освіти, формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів початкової школи та всебічне виховання особистості.

Посилання

1. Vorontsova, T.V. & Ponomarenko, V.S. (2018). Pryntsypy osvity na osnovi rozvytku zhyttievykh navychok u kursi «Ia doslidzhuiu svit» [Principles of education based on the development of life skills in the course «I explore the world»]. Kyiv: Alaton [in Ukrainian].
2. Vorontsova, T.V. & Ponomarenko, V.S. (2019). Nova ukrainska shkola: metodyka navchannia intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» u 1–2 klasakh zakladiv zahalnoi serednoi osvity na zasadakh kompetentnisnoho pidkhodu [New Ukrainian school: methods of teaching the integrated course «I explore the world» in 1–2 classes of general secondary education on the basis of the competence approach]. Kyiv: Alaton [in Ukrainian].
3. Eepikhina, M.A. (2019). Osoblyvosti vykladannia intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit» u novii ukrainskii shkoli v konteksti pedahohiky partnerstva [Features of teaching the integrated course "I explore the world" in the new Ukrainian school in the context of partnership pedagogy]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod University, 1 (44), 67–70. Uzhhorod: Vyd-vo Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [in Ukrainian].
4. Zhelieva, O.I. (2014). Formuvannia navychok zdorovoho sposobu zhyttia [Formation of skills of a healthy way of life]. Zolotonosha [in Ukrainian].
5. Zubko, A.M. (2002). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy udoskonalennia navchalnoho protsesu v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv [Organizational and pedagogical conditions for improving the educational process in the system of professional development of teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
6. Intehratsiia navchalnykh predmetiv v pochatkovii shkoli yak efektyvna forma navchannia molodshykh shkoliariv [Integration of subjects in primary school as an effective form of education for primary school students]. (2017). L. Dobrovolska, V. Chornovil (Ed.). Cherkasy: Vydavnytstvo KNZ «Cherkaskyi oblasnyi instytut pisliadyplomnoi osvity pedahohichnykh pratsivnykiv Cherkaskoi oblasnoi rady» [in Ukrainian].
7. Ovcharuk, O.V. (Eds.). (2004). Kompetentisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy [Competence approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives]. Biblioteka z osvitnoi polityky – Library of Educational Policy. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].
8. Makarenko, A.S. (1972). Knyha dlia batkiv [A book for parents]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
9. Meleha, K.P. (2018). Suchasni tekhnolohii zdoroviazberezhennia [Modern health technologies]. Uzhhorod: Hoverla [in Ukrainian].
10. Nikolenko, L.T. (2018). Pedahohika partnerstva yak umova realizatsii zavdan rozvytku osobystosti dytyny u konteksti Novoi ukrainskoi shkoly [Pedagogy of partnership as a condition for the implementation of tasks of child personality development in the context of the New Ukrainian school]. Metodyst – Methodist. Vol. 6, 84–92 [in Ukrainian].
11. Nova ukrainska shkola. Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity (1–4 klas), zatverdzhena Kolehiieiu Ministerstva osvity i nauky 22 liutoho 2018 roku [New Ukrainian school. Typical educational program for general secondary education institutions (grades 1–4), approved by the Board of the Ministry of Education and Science on February 22, 2018] [in Ukrainian].
12. Bibik, N.M. (Eds.). (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school: a guide for teachers]. Kyiv: TOV Vydavnychyi dim «Pleiady» [in Ukrainian].
13. Sukhomlynskyi, V.O. (1976). Batkivska pedahohika [Parental pedagogy]. Kyiv: Radianska shkola. Vols 1–5. Vol. 5, 410–414 [in Ukrainian].
14. Taranenko S.P. Intehratsiia navchalnykh predmetiv yak zasib formuvannia v uchniv pochatkovoi shkoly tsilisnosti spryiniattia navkolyshnoho svitu [Integration of subjects as a means of forming the integrity of the perception of the surrounding world in primary school students]. URL: http://library.ippro.com.ua.
15. Fitsula, M.M. (2006). Pedahohika [Pedagogy] (2d. ed.). Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].
16. Iaremenko, O., Vakulenko, O. & Zhalilo L. (2000). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia [Forming a healthy lifestyle]. Ukrainsko-kanadskyi proekt «Molod za zdorovia» – Ukrainian-Canadian project «Youth for Health». Kyiv: Ukr. in-t sots. doslidzhen [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 106
Опубліковано
2022-03-02
Як цитувати
Samoilenko, O., Bilousova, N., & Yarosh, O. (2022). ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 62-70. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-4-62-70

Інші статті автора: