ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

  • T. Hordienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • N. Bilousova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: інклюзія, інклюзивне середовище, інклюзивна освіта

Анотація

Метою статті є дослідження і виділення особливостей організації ефективної педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзії. Також у статті визначено особливості організації ефективної педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзії, а саме: організація поєднаного загальноосвітнього та корекційно-розвивального навчального процесу, що забезпечує розвиток індивідуальних здібностей учнів; розробка та впровадження індивідуальних навчальних і корекційно-розвивальних програм на основі Держстандарту початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема, корекційно-розвивальної складової; упровадження у навчальний процес шкіл системи індивідуально-диференційованого підходу до навчання дітей з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами шляхом залучення шкільних фахівців і психолого-медико-педагогічної консультації. Також запропоновано корекційно-розвивальний блок, що дасть змогу подолати школярам з обмеженими можливостями здоров’я труднощі у навчанні, шкільній адаптації та соціалізації. Визначені собливості забезпечать організаційно-методичне, навчально-дидактичне та корекційно-розвивальне спрямування інклюзивної освіти в умовах закладу загальної середньої освіти. Проаналізовано методичні прийоми і засоби, які доцільно використовувати під час планування та реалізації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: елементи аутотренінгу, арт-терапії, казкотерапії з відпрацювання негативних переживань, психотехнічні ігри, дихальні вправи, індивідуальне консультування, вправи на розвиток пізнавальних процесів у робочих зошитах: штрихування, аналогії, виключення зайвого, узагальнююча ознака, копіювання, кодування, коректурні проби, шифровка, відновлення слова, тексту і т.д.

Посилання

1. Voitko, V. (2016). Navchannia i vykhovannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: suchasni pidkhody. Kropyvnytskyi: KZ KOIPPO imeni Vasylia Sukhomlynskoho [in Ukrainaian].
2. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: vyklyky sohodennia – Education of people with special needs: today’s challenges. (2018). Kyiv: Nasha drukarnia [in Ukrainaian].
3. Kolupaievoi A. A. (Eds.). (2012). Osnovy inkliuzyvnoi osvity [Fundamentals of inclusive education]. Kyiv: A. S. K. [in Ukrainaian].
4. Pro vnesennia zmin do Poriadku orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9.08.2017 № 588 – On Amendments to the Procedure for Organizing Inclusive Education in Secondary Educational
Institutions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 9, 2017 № 588. (2017). Upravlinnia osvitoiu – Education Management. 10. 5–9 [in Ukrainaian].
5. Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi zahalnoi osvity dlia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.08.2013 № 607 [On approval of the State standard of primary general education for children with special educational needs: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 21.08.2013 № 607](2013). Uriadovyi kurier – Government courier. 169. 15–16 [in Ukrainaian].
6. Sofii, N. (2017). Intehrovanyi suprovid ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v umovakh zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Integrated support of children with special educational needs in the conditions of a general educational institution]. Osoblyva dytyna:navchannia i vykhovannia – Special child: education and upbringing. 2. 89–96 [in Ukrainaian].
7. Sofii, N. Z. (2015). Stvorennia indyvidualnoi prohramy rozvytku dlia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Creating an individual development program for children with special educational needs]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady» [in Ukrainaian].

Переглядів анотації: 98
Опубліковано
2021-07-07
Як цитувати
Hordienko, T., & Bilousova, N. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 18-26. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-2-18-26

Інші статті автора: