Сенс Гоголя: етнопсихологічні та культурологічні тлумачення Євгена Маланюка

  • О. Р. Баган кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури і теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-8414-0670
Ключові слова: малоросійство, гоголівство, хлєстаковщина, психопатологія, російська література, достоєвщина, есеїстика, націоналізм

Анотація

У статті вивчаються теоретичні роздуми в сфері етнопсихології та культурології Євгена Маланюка (1897–1968), в яких центральним об’єктом дослідження був феномен Миколи Гоголя як письменника і психотипу. Доводиться, що цей автор насамперед виражав свідомість українського малоросійства. Ментальні ознаки цього явища – це втрата традиційного, героїчного світовідчуття, настрої хитливості, пристосуванства, ілюзійності. Проаналізовано ключові естетико-культурологічні поняття Є. Маланюка: «орхідейність», «гоголівство», «хлєстаковщина», «шельменківщина», «енківщина». Пояснено, що ментально-естетичні джерела малоросійства були закорінені в добі Бароко і поетика творів М. Гоголя виходила з цієї традиції. Малоросійство відмовилося від української мови як літературної і творило російською, намагаючись «вмонтуватися» в офіційну ідеологію російського імперіалізму. Так виник тип суспільної і культурної «хлєстаковщини»: вічного вдавання, маніпулювання, ілюзійності. М. Гоголь не тільки описав цей тип, а й сам виражав його ментальні ознаки. Саме він створив міф Петербурґа як «нового Вавилону», проклятого міста, яке символізувало всю штучність, неорганічність і тьмяну химерність Російської імперії. Це був страх малороса-містика перед величчю і силою мегадержави. Геніальний українець висміяв маєстат імперії несвідомо, це була мимовільна реакція на брутальний тиск Росії щодо України, імпульс самозахисту. Під впливом М. Гоголя розвинулися визначальні тенденції російської літератури: інтелігентське нидіння, схильність до описів психопатологічних станів, містичний песимізм («чортівство»). Стилістика М. Гоголя стала натхненням для майбутніх російських модерністів та авангардистів, а через них вплинула на всю європейську літературу ХХ ст. Його шедевральні твори – «Шинеля», «Портрет», «Записки божевільного» – це передбачення проблематики та стилістики експресіонізму, всього психопатологічного комплексу кафкіанства в світовій культурі. Сенс Миколи Гоголя полягає в тому, що він погасив «аполлонійську» естетику А. Пушкіна в російській літературі й мимовільно наповнив її розкладовими тенденціями й патологічними настроями в дусі пізнішої достоєвщини – аж до етики лівих революціонерів-різночинців, які витворили основи для цинізму й садизму большевицької епохи.

Посилання

References
1. Bahan, O. (2002). Estetyka i poetyka visnykivskoho neoromantyzmu [Aetsthetics and Poetics of Visnyk’s Neoromantism]: Abstract from thesis of candidate of Philogical Sciences. Lviv: LNU im. I. Franka Publ. 20 p. [in Ukrainian]
2. Bahan, O. (2018). Mentalnyi kompleks malorosiistva v ukrainskii kulturi: dyskurs Yevhena Malaniuka [Mental Inferiority Complex Little Russian-ness]. Slovo i chas – Time and Word. №2. P. 25–30. [in Ukrainian]
3. Bahan, O.; Slavych, N. (2023). Rozvytok idei natsionalizmu na storinkakh zhurnalu «Studentskyi visnyk» (1923–1931) [The Development of Nationalism Idea on the Pages of «Student’s Herald» Magazine (1923-1931)]. Aktualni problemy humanitarnykh nauk – The Problems of Humanities: Iss. 1. Drohobych. 2023. P. 126–132. [in Ukrainian]
4. Barabash, Yu. (2004). Bez polityky [Without Poltics]. In: Barabash, Yu. Hohol u literaturni svidomosti ukrainskoho zarubizhzhia: Narysy spryiniattia ta interpretatsii [Gogol in Literature Consciousness of Ukrainian Diaspora: Essays on Perception and Interpretation]. Kyiv, Simferopol. P. 28–42. [in Ukrainian]
5. Barabash, Yu. (2004). Hoholivskyi trykutnyk (Malaniuk – Dontsov – Yu. Lypa) [Gogol’s Triangle (Malaniuk – Dontsov – Yu. Lypa). In: Barabash, Yu. Hohol u literaturni svidomosti ukrainskoho zarubizhzhia: Narysy spryiniattia ta interpretatsii [Gogol in Literature Consciousness of Ukrainian Diaspora: Essays on Perception and Interpretation]. Simferopol, P. 17–27. [in Ukrainian]
6. Barabash, Yu. (2013). «In» i «ian» ukrainskoi dukhovnoi kultury (Hohol i Shevchenko) [«Yin» and «yang» of Ukrainian Spiritual Culture]. In: Barabash, Yu. Ne vidvernu lytsia: Shtrykhy do literaturnoi avtobiohrafii [I Will Turn Off the Face: Sketches of Literature Autobiography]. Kyiv: Tempora Publ. P. 213–232. [in Ukrainian]
7. Barabash, Yu. (2013). Nabokov y Hohol (Master y Henyi) [Nabokov and Gogol (Master and Genius)]. In: Barabash, Yu. Ne vidvernu lytsia: Shtrykhy do literaturnoi avtobiohrafii [I Will Turn Off the Face: Sketches of Literature Autobiography]. Kyiv: Tempora Publ. P. 11–44. [in Ukrainian]
8. Barabash, Yu. (2013). «Nash» chy «ne nash»? [«Ours» or «Not Ours»?] In: Barabash, Yu. Ne vidvernu lytsia: Shtrykhy do literaturnoi avtobiohrafii [I Will Turn Off the Face: Sketches of Literature Autobiography]. Kyiv: Tempora Publ. P. 265–354. [in Ukrainian]
9. Barabash, Yu. (2013). Samotnist Hoholia [The Loneliness Of Gogol] // In: Barabash, Yu. Ne vidvernu lytsia: Shtrykhy do literaturnoi avtobiohrafii [I Will Turn Off the Face: Sketches of Literature Autobiography]. Kyiv: Tempora Publ. P. 201– 212. [in Ukrainian]
10. Barabash, Yu. (2004). Shotlandsko-irlandski paraleli v imperskomu konteksti [Scottish-Irish Parallels in Imperial Context] In: Barabash, Yu. Hohol u literaturni svidomosti ukrainskoho zarubizhzhia: Narysy spryiniattia ta interpretatsii [Gogol in Literature Consciousness of Ukrainian Diaspora: Essays on Perception and Interpretation]. Simferopol. P. 86–91. [in Ukrainian]
11. Boianovska, E. (2013). Mykola Hohol: mizh ukrainskym i rosiiskym natsionalizmom [Mykola Gogol: Between Ukrainian and Russian Nationalism]. Kyiv: Tempora Publ. 610 p. [in Ukrainian]
12. Hrabovych, H. (1994). Hohol i mif Ukrainy [Gogol and the Myth of Ukraine]. Suchasnist - Modernity. №6. P. 70–82. [in Ukrainian]
13. Kosach, Yu. (2018). Senior Nikolo: Povist [Senior Nikolo: Story]. In: Kosach, Yu. Senior Nikolo: Istorychni povisti ta opovidannia [Senior Nikolo: Historical Stories and Short Stories]. Kyiv: A-BA-BA-HA-LA-MA-HA Publ. P. 4–73. [in Ukrainian]
14. Lypa, Yu. (1935). Batko defetystiv [The Father of Defencers]. In: Lypa, Yu. Bii za ukrainsku literaturu [The Battle for Ukrainian Literature]. Warsaw: Narodnyi stiah Publ. P. 76–86. [in Ukrainian]
15. Lutskyi, Yu. (1998). Mizh Hoholem i Shevchenkom [Between Gogol and Shevchenko]. Kyiv: Chas Publ. 255 p. [in Ukrainian]
16. Lutskyi, Yu. (2002). Stradnytstvo Mykoly Hoholia, znanoho yak Nikolai Gogol [The Passions of Mykola Gogol Known as Nikolai Gogol]. Kyiv: Znannia Ukrainy. 214 p. [in Ukrainian]
17. Malaniuk, Ye. (1930). V richnytsiu Chuprynky [At the Anniversary of Chuprynka]. Literaturno-naukovyi vistnyk – Literature and Science Herald. Book.11. P. 970–974. [in Ukrainian]
18. Malaniuk, Ye. (1962). Hohol-Gogol [Hohol-Gogol]. In: Malaniuk Ye. Knyha sposterezhen [The Book of Observations]. Toronto: Homin Ukrainy Publ. Vol. 1. P. 191–210. [in Ukrainian]
19. Malaniuk, Ye. (1962). Kinets rosiiskoi literatury [The End of Russian Literature]. In: Malaniuk, Ye. Knyha sposterezhen [The Book of Observations]. Toronto: Homin Ukrainy Publ. Vol. 1. P. 343–365. [in Ukrainian]
20. Malaniuk, Ye. (1966). Malorosiistvo [Small Russian-ness]. In: Malaniuk, Ye. Knyha sposterezhen [The Book of Observations]. Toronto: Homin Ukrainy Publ. Vol. 2. P.229–247. [in Ukrainian]
21. Malaniuk, Ye. (1931). Peterburg yak literaturno-istorychna tema [Petersburg as Literature and Historical Theme]. Literaturno-naukovyi vistnyk – Literature and Science Herald. Books 10 i 11. P.881–893; 993-1003. [in Ukrainian]
22. Malaniuk, Ye. (1962). Try lita [Three Years]. In: Malaniuk, Ye. Knyha sposterezhen [The Book of Observations]. Toronto: Homin Ukrainy Publ. Vol. 1. P. 43–54. [in Ukrainian]
23. Malaniuk, Ye. (1931). Ukrainska literatura v svitli suchasnosty [Ukrainian Literature in the Light of Modernity]. Literaturno-naukovyi vistnyk – Literature and Science Herald. Book 7. P. 626–638. [in Ukrainian]
24. Nakhlik, Ye. (2001). Yevhen Malaniuk pro modernizm i avanhardyzm u literaturi i mystetstvi [Yevhen Malaniuk about Modernism i Avantgardism in Literature]. Literatura emigracyjna rosjan, ukraincow i bialorusinow – Emigration Literature of Russians, Ukrainians and Byelorussians. Lublin: KUL Publ. P. 155– 167. [in Ukrainian]
25. Nakhlik, O. (1999). Hohol v interpretatsii Yevhena Malaniuka [Gogol in the Interpretation of Yevhen Malaniuk]. In: Nakhlik, O. Pysmennyk – natsiia – universum: Svitohliadni ta khudozhni shukannia v literaturi ХІХ – ХХ stolit [Writer – Nation – Universe: World View and Artistic Search in the Literature of the 19th- 20th Centuries]. Lviv. P. 112–127. [in Ukrainian]
26. Chyzhevskyi, D. (1983). Mykola Hohol [Mykola Gogol]. In: Chyzhevskyi, D. Narysy z istorii filosofii na Ukraini [Essays on the History of Philosophy of Ukraine]. Munich: UVU Publ. P. 87–106. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2024-05-02
Як цитувати
.
Розділ
Літературознавство та мовознавство