Актуалізація стилістично маркованої лексики в ідіолекті Миколи Гоголя

  • Г. М. Вакуленко кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-2957-5492
  • Н. І. Клипа кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана ФФІПЮН Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0009-0001-0531-9446
Ключові слова: стилістично маркована лексика, конфесійний стиль, конфесійна лексика, духовна проза, лексико-семантична група, експресивно марковані епітети, антитеза, градація

Анотація

У статті розглядаються тематичні групи стилістично маркованої, зокрема конфесійної, лексики, використані в духовній прозі Миколи Гоголя. Актуальність дослідження найменувань саме релігійного спрямування зумовлена сучасними реаліями, у яких спостерігається й науковий інтерес до проблем конфесійної лексики, і широке обговорення сакральних тем, і трансформації в релігійному житті українців на фоні повномасштабного вторгнення рф в Україну. На окрему увагу заслуговує й дослідження проблеми впливу конфесійної лексики на формування образного коду української мови, її здатності до відображення українських ментальних уявлень, зокрема репрезентації її в художньому мовленні Миколи Гоголя, а також формування соціального запиту на різноаспектне вивчення особливостей лексики релігійної семантики та конфесійного стилю загалом. Детально описуються найменування на позначення внутрішніх атрибутів храму, церковного начиння, широко представлені в аналізованих творах. Підкреслюється особливий інтерес Миколи Гоголя до духовного життя людини, глибокі пізнання письменника в релігійній сфері, що знайшли відображення в його духовно-моральній прозі. Окрема увага приділяється дослідженню емоційно забарвлених епітетів, стилістичних прийомів антитези та градації.

Посилання

References
1. Brailko, Yu.I. (2005). Konfesiina leksyka v tvorchosti ukrainskykh poetiv 60-80 rr. KhKh st. (semantyko-stylistychnyi aspekt) [Confessional vocabulary in the work of Ukrainian poets of the 60s-80s of the 20th century. (semantic and stylistic aspect)]: abstract from Candidate of Philology thesis. Kyiv. [in Ukrainian]
2. Burdina, H. (2000) Vplyv Biblii ta konfesiinoho styliu na zbahachennia ukrainskoi leksyky y frazeolohii [The influence of the Bible and confessional style on the enrichment of Ukrainian vocabulary and phraseology]. Khrystyianstvo y ukrainska mova - 2000: conference (Kyiv, 5-6 October 2000). Kyiv: Vydavnytstvo Lvivskoi Bohoslovskoi Akademii Publ. [in Ukrainian]
3. Voropaev, V. (1999) Pozdnyi Hohol (1842–1852): novye aspekty izucheniya [Late Gogol (1842–1852): new aspects of study]. Hoholeznavchi studii, vol. 4, pp. 4–13. [in Russian]
4. Hohol, M.V. (2011) Rozmysly pro Bozhestvennu Liturhiiu [Reflections on the Divine Liturgy]. In Pavlo Mykhed, Tetiana Mykhed (Eds.). Dukhovna proza [Spiritual prose]. Nizhyn. [in Ukrainian]
5. Mytropolyt, Ilarion (1995) Etymolohichno-semantychnyi slovnyk ukrainskoi movy [Metropolitan Hilarion. Etymological-semantic dictionary of the Ukrainian language]. (Vol. 4). Winnipeg. [in Ukrainian]
6. Mykhed, P.V. (2002) Piznii Hohol i baroko: ukrainsko-rosiiskyi kontekst: monohrafiia [Late Gogol and Baroque: Ukrainian-Russian context: monograph]. Nizhyn: Vydavnytstvo «NDU». [in Ukrainian]
7. Tieliezhkina, O.O. (2012) Konfesiina leksyka v poetychnomu potraktuvanni Dmytra Pavlychka [Confession vocabulary in the poetic interpretation of Dmytro Pavlychko]. Linhvistyka, vol. 1 (25). pp. 93-98. [in Ukrainian]
8. Shults, S. (1999) Hohol: ot dramaturhyy k «Razmyshlenyia o Bozhestvennoi Lyturhyy» (aspekt istorycheskoi poetyki) [Gogol: from drama to «Reflections on the Divine Liturgy» (aspect of historical poetics)]. Hoholeznavchi studii, Vol. 4, pp. 86-117. [in Russian]

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2024-05-02
Як цитувати
Вакуленко, Г., і Н. Клипа. Актуалізація стилістично маркованої лексики в ідіолекті Миколи Гоголя. Література та культура Полісся, Vol 110, no 24f, May 2024, pp 86-99, doi:10.31654/2520-6966-2024-24F-110-86-99.
Розділ
Літературознавство та мовознавство