Бібліотекарі Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька та їхній внесок у становлення бібліотеки (1840–1875 рр.)

  • Г. С. Осіпова заступниця директора бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-1387-0481
Ключові слова: Юридичний ліцей князя Безбородька, бібліотекарі Юридичного ліцею князя Безбородька, Ніжинська вища школа, історія бібліотеки, історія бібліотечної справи

Анотація

У статті на основі раніше не введених у науковий обіг архівних матеріалів розглянуто діяльність та окремі аспекти життя вчених Ніжинської вищої школи, які обіймали посаду бібліотекаря від часу відкриття Юридичного ліцею князя Безбородька в Ніжині з 1840 року до реорганізації в Історико-філологічний інститут князя Безбородька у 1875 році. Під час дослідження виявлено, що за весь період існування Юридичного ліцею посада бібліотекаря, як і раніше у Фізико-математичному ліцеї, залишалася поза штатом новоутвореного навчального закладу. Відповідно до статуту ліцею, за призначенням Ради і затвердженням Попечителя Київського Навчального Округу, її обіймали професори ліцею за сумісництвом. Уперше з’ясовано персональний склад бібліотекарів та визначено їхню роль у розбудові та становленні книгозбірні Ніжинської вищої школи. Бібліотечна робота залишалася досить складною. Не будучи обізнаними з тонкощами бібліотечної справи, вони в міру своїх сил і знань, намагалися впорядкувати бібліотечний фонд, складали списки необхідних видань за заявками викладачів, вели каталоги, видавали літературу, готували записки про неповернуті книги та ін. Незважаючи на недоліки, що траплялися в питаннях зберігання та використання бібліотечних фондів, загалом завдяки діяльності багатьох із них було сформовано значний за обсягом та змістом універсальний бібліотечний фонд, який відображав основні досягнення вітчизняної та світової культури. Водночас структура Юридичного ліцею ускладнилася (була відкрита гімназія із семирічним терміном навчання), що призвело до збільшення книжкового фонду. Якщо на початку існування ліцею книгозбірня складалася з однієї основної бібліотеки, то наприкінці реформування Ліцею до структури книгозбірні входило чотири бібліотеки: основна (або фундаментальна), студентська та дві гімназійні – основна й учнівська. Зокрема, реформувалася й система обслуговування користувачів, що сприяло демократизації абонементного обслуговування, активізації читання студентської спільноти. Штатна посада бібліотекаря для ліцею в Ніжині ставала вкрай необхідною. Це питання потребувало свого розв’язання вже в Історико-філологічному інституті князя Безбородька.

Посилання

References
1. Ustav liceya knyazya Bezborodko (1864) [Charter of the Prince Bezborodko Lyceum] Sbornik postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosvesheniya – Collection of Resolutions on the Ministry of Public Education, 2, p. 23–34 [in Russian].
2. Osipova, G. S. (2022). Organizaciya bibliotechnogo obslugovuvannya chitachiv u konteksti istoriyi biblioteki Nizhinskogo yuridichnogo liceyu knyazya Bezborodka [Organization of Library Services to Readers in the Context of the History of the Library of the Prince Bezborodko Nizhyn Law Lyceum]. Literatura ta kultura Polissya – Literature and Culture of Polissya, 106 (20). p.161–184. Nizhin [in Ukrainіаn].
3. Ustav liceya knyazya Bezborodko (1864) [Charter of the Prince Bezborodko Lyceum] Sbornik postanovlenij po Ministerstvu narodnogo prosvesheniya – Collection of Resolutions on the Ministry of Public Education, 2, p. 23–34 [in Russian].
4. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 388. Ark. 7–7 zv. [in Russian].
5. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 463. Ark. 98 zv.–99. [in Russian].
6. Danevskij, P. (1881) H.A. Ekeblad [H. A. Ekeblad]. Gimnaziya vysshih nauk i Licej knyazya Bezborodko [Gymnasium of Higher Sciences and Lyceum of Prince Bezborodko] p. 210–212 Sankt-Peterburg [in Russian].
7. Torubara A. O. (2016). Nizhinskij yuridichnij licej v osvitnomu prostori, naukovomu ta sociokulturnomu zhitti Ukrayini (1840–1875 rr. [Nizhyn Law Lyceum in the Educational Space, Scientific and Socio-Cultural Life of Ukraine (1840- 1875)]): (thesis for the scientific degree of Candidate of Historical Sciences). Chernihiv, [in Ukrainian].
8. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 463. Ark. 2 zv.–3. [in Russian].
9. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 434. Ark. 50. [in Russian].
10. Danevskij, P. (1881) H.A. Ekeblad [H. A. Ekeblad]. Gimnaziya vysshih nauk i Licej knyazya Bezborodko [Gymnasium of Higher Sciences and Lyceum of Prince Bezborodko] p. 210–212 Sankt-Peterburg [in Russian].
11. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 333. Ark. 12–13.
12. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv)[Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 707. Op. 8. Spr. 1. Ark. 35. [in Russian].
13. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1225. Ark. 40. [in Russian].
14. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv). [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv] F. 707. Op. 6. Spr. 37. Ark. 1–2. [in Russian].
15. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 496. Ark. 3 zv. –5. [in Russian].
16. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 463. Ark. 100 zv. [in Russian].
17. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 496. Ark. 3 zv.–5. [in Russian].
18. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 548. Ark. 31 zv.–34. [in Russian].
19. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 449. Ark. 3–3 zv. [in Russian].
20. Petrov, N. (1881). A.K. Tsimmerman [А.K. Zimmerman] Gimnaziya vysshih nauk i Licej knyazya Bezborodko [Gymnasium of Higher Sciences and Lyceum of Prince Bezborodko]. p. 313–315. Sankt-Peterburg [in Russian].
21. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv). [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv] F. 707. Op. 8. Spr. 1. Ark. 33. [in Russian].
22. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 433. Ark. 59 zv. [in Russian].
23. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1219. Ark. 36–37. [in Russian].
24. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn],. F. 1359. Op. 1. Spr. 61. Ark. 15. [in Russian].
25. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 433. Ark. 29. [in Russian].
26. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 373. Ark. 15–16 zv. [in Russian].
27. Rech i istoricheskaya zapiska, napisannaya dlya chteniya v torzhestvennom sobranii Liceya Knyazya Bezborodko i Nezhinskoj Gimnazii, byvshem 1845 goda Iyunya v 29-j den. (1845) [Speech and Historical Note, Written for Reading in the Solemn Assembly of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Took Place in 1845 June 29th.] Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
28. Kratkaya istoricheskaya zapiska o sostoyanii i dejstviyah Liceya knyazya Bezborodko i Nezhinskoj Gimnazii za 1841–42 uchebnyj god. Rech ob istorii i istoricheskom iskusstve i zapiska o sostoyanii Liceya knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, napisannoe dlya prochteniya na torzhestvennom akte sih zavedenij, 1842 goda Sentyabrya v 27-j den. (1843) [Brief Historical Note on the State and Actions of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium for the Academic Year 1841-42. Speech on History and Historical Art and a Note on the State of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Written for Reading at the Solemn Act of These Institutions, 1842. September 27th]. Kyiv, p. 53–94 [in Russian].
29. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv). [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 707. Op. 8. Spr. 1. Ark. 557 zv.–558 zv. [in Russian].
30. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 505. Ark. 4–4 zv. [in Russian].
31. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv). [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 707. Op. 8. Spr. 1. Ark. 33– 35. [in Russian].
32. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1354. Ark. 2–2 zv. [in Russian].
33. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 70. Ark. 13 zv.–14. [in Russian].
34. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1295. Ark. 58. [in Russian].
35. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 106. Ark. 47. [in Russian].
36. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 112. Ark. 88. [in Russian].
37. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1859 goda (1859) [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Was on 4th September 1859]. Kiev : Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
38. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 433. Ark. 25. [in Russian].
39. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 108. Ark. 2–3. [in Russian].
40. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 88. Ark. 49 zv. [in Russian].
41. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 112. Ark. 46. [in Russian].
42. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv). [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 707. Op. 8. Spr. 1. Ark. 35 [in Russian].
43. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 433. Ark. 27. [in Russian].
44. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 466. Ark. 3. [in Russian].
45. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 518. Ark. 20 zv.–21. [in Russian].
46. Izvlechenie iz vsepoddanejshego otcheta Ministra narodnogo prosvesheniya za 1854 god (1855) [Extract from the Report of the Minister of Public Education for 1854]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvesheniya – Magazine of Ministry of People’s Education. April. Part LXXXVI. p. 1–142 [in Russian].
47. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1352. Ark. 69. [in Russian].
48. Rechi, proiznesennye v torzhestvennyh sobraniyah Liceya knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii v 1854 i 1855 uch. godah i istoricheskaya zapiska za 1854–1855 uch. god. (1856) [Speeches Made at the Ceremonial Meetings of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium in 1854 and 1855 Academic Years and a Historical Note for the Academic Year 1854- 1855.] Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
49. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1352. Ark. 143–144 zv. [in Russian].
50. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv). [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 707. Op. 87. Spr. 428. Ark. 1– 2 zv. [in Russian].
51. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 143. Ark. 1. [in Russian].
52. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1859 goda. (1859) [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Was on 4th September 1859] Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
53. Morozov, O.S. (2013). Do pitannya pro masove viluchennya knizhkovih pam’yatok iz bibliotechnoyi kolekciyi Nizhinskogo derzhavnogo pedagogichnogo institutu im. M. V. Gogolya v 1934–1936 rr. [On the Issue of the Massive Removal of Books from the Library Collection of the Nizhyn Gogol State Pedagogical Institute in 1934-1936]. Nizhinska starovina – Nizhyn Antiquities, 15(18). p. 73–79 [in Ukrainian].
54. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 604. Ark. 9. [in Russian].
55. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1352. Ark. 143–144 zv. [in Russian].
56. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 573. Ark. 23 zv. [in Russian].
57. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1861goda. (1861) [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Was on 4th September 1861] Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
58. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 1228. Ark. 81. [in Russian].
59. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1860 goda.(1860) [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, which was on 4th September 1860] Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
60. Izvlechenie iz otcheta po liceyu knyazya Bezborodko, za 1861 g.(1862) [Extract from the Report on Prince Bezborodko Lyceum for 1861]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosvesheniya – Magazine of Ministry of People’s Education. November. Part CXVI. p. 131–132. [in Russian].
61. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 173. Ark. 6. [in Russian].
62. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1866 goda. [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Took Place on the 4th of September 1866]. (1866). Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
63. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1866 goda. [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Took Place on the 4th of September 1866]. (1866). Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
64. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 763. [in Russian].
65. Godichnyj Torzhestvennyj akt v licee knyazya Bezborodko i Nezhinskoj gimnazii, byvshej 4-go Sentyabrya 1866 goda. [Annual Solemn Act of the Lyceum of Prince Bezborodko and Nizhyn Gymnasium, Which Took Place on the 4th of September 1866]. (1866). Kyiv: Universitetskaya Tipografiya Publ. [in Russian].
66. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 688. Ark. 41–41 zv. [in Russian].
67. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 205. Ark. 26 zv. [in Russian].
68. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 961. Ark. 47–48. [in Russian].
69. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 961. Ark. 51 zv. [in Russian].
70. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1359. Op. 1. Spr. 763. Ark. 47–48. [in Russian].
71. CDIAK Ukrayini (Centralnij derzhavnij istorichnij arhiv Ukrayini, m. Kiyiv) [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 707. Op. 8. Spr. 1. Ark. 33. [in Russian].
72. VDAChON (Viddil Derzhavnogo arhivu Chernigivskoyi oblasti v m. Nizhini) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], F. 1105. Op. 2. Spr. 2. Ark. 8 zv.–10. [in Russian]

Переглядів анотації: 24
Опубліковано
2024-05-02
Як цитувати
Осіпова, Г. «Бібліотекарі Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька та їхній внесок у становлення бібліотеки (1840–1875 рр.»). Література та культура Полісся, Vol 110, no 24f, May 2024, pp 190-14, doi:10.31654/2520-6966-2024-24F-110-190-214.
Розділ
Краєзнавство та історія культури