«Фізичне виховання молоді, нарешті буде піднесено на необхідну висоту…» – проєкт відкриття гімнастичної зали в Ніжинському історико-філологічному Інституті князя Безбородька та його доля

  • О. O. Лейберов старший викладач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • К. М. Смалій викладач кафедри географії, туризму та спорту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Ніжинський історико-філологічний Інститут, гімназія при інституті, директор Й. А. Леціус, гімнастичний зал, проєкт, кошторис, урядове рішення

Анотація

У статті розглянуто розвиток Ніжинського історико-філологічного інституту у період 1913–1914 рр., коли його директором був Й. А. Леціус. Період його директорства відзначився цілою низкою кардинальних змін та нововведень. Серед запропонованих директором проєктів реформування Ніжинської Вищої школи, окремо виділяється спроба створення та відкриття окремої гімнастичної зали. Ніжинські вищі навчальні заклади, які існували вже майже сто років окремих спортивних залів не мали. На думку директора, побудова та відкриття гімнастичної зали в Інституті сприяла би активізації спортивного життя не лише у вузі, а й в усьому місті. Для втілення свого плану у життя директор Леціус особисто звертався до міністра народної освіти, склав ескіз залу та його кошторис. Але в силу ряду протидій та негараздів втілити його у життя так і не спромігся. Йому завадили бюрократична чиновницька система, нерозуміння вищим керівництвом потреб інституту та міста, протидія з боку окремих недоброзичливців та банальна нестача грошей. Крім того, час обраний для втілення проєкту, аж ніяк не міг сприяти його вдалому вирішенню. Війна, що почалась призвела до згортання проєкту та репресій по відношенню до його автора.

Посилання

References
1.Motsiyaka, P. (2011). Nizhynskyy Istoryko-filolohichnyy instytut knyazya Bezborodka u portretakh yoho dyrektoriv. [Nizhinsky Historical and Philological Institute of Prince Bezborodko in the Portraits of Its Directors]. Nizhyn: vydavets P.P. Lysenko M., 2011. –312 p. [in Ukrainian].
2. Motsiyaka, P. Yosyf Letsius na choli Istorykofilolohichnoho instytutu knyazya Bezborodka v Nizhyni (1913–1914 rr.). [Yosif Letsius at the Head of Prince Bezborodko’s Institute of History and Philology in Nizhyn (1913–1914)]. Siveryanskyy litopys – Siverian Chronilcles. 2011. № 3. P. 76-86. [in Ukrainian].
3. VDAChON (Viddil Derzhavnoho arkhivu Chernihivskoii oblasti v m. Nizhyni) [Department of State Archive of Chernihiv Region in Nizhyn], f. 1105, op. 1, spr. 1833.
4. VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 1894.
5. VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 1951.
6. VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 1955.
7. VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 1888.
8. VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 2266.
9. VDAChON, f. 1105, op. 1, spr. 1987.

Переглядів анотації: 25
Опубліковано
2024-05-02
Як цитувати
.
Розділ
Краєзнавство та історія культури