Вербалізація етнокультурних концептів у поемі Пантелеймона Куліша "Маруся Богуславка"

  • А. Kaіdash кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Пантелеймон Куліш, Маруся Богуславка, художній твір

Анотація

У статті розглядаються основні концепти з етнокультурною маркованістю, уживані в поемі Пантелеймона Куліша "Маруся Богуславка". Лінгвостилістичний аналіз мовних одиниць здійснено через виявлення специфіки вживання досліджуваного лінгвального матеріалу в семантичному, корелятивному й культурологічному напрямках.
Представлені в Кулішевому творі словообрази, що містять у семантичній структурі етнонаціональний компонент, безпосередньо пов’язані зі специфікою світовідчуття, світосприймання й мислення українців. Тому ментальний, психологічний, світоглядний маркери є невід’ємною частиною глибинної метасемантики аналізованих мікрообразів. У концептосфері поеми Пантелеймона Куліша "Маруся Богуславка" лексеми на позначення об’єктів матеріальної і духовної національних культур охоплюють різні сфери життєдіяльності – від міфологічної та релігійної до територіально-географічної та локусної. Номінації представлені як онімним, так і апелятивним рівнями. Основним показником національно-культурного забарвлення в семантиці лексем є передовсім їхня співвіднесеність із концептами ментально-світоглядної та культурологічної сфер. У мовній тканині художнього твору Пантелеймона Куліша значеннєве поле етнокультурних номінацій широке й багатоаспектне, оскільки такі лексеми у вербальній площині реалізують різні види взаємодії українців у соціумі на рівні осягнення та засвоєння культурних надбань попередніх поколінь.

Посилання

1. Vasy’lenko, A. (2003). Ukrayins’ka mifologichna leksy’ka v xudozhnij literaturi XIX st. : dy’s. … kand. filol. nauk : 10.02.01. [Ukrainian mythological vocabulary in the literature of the 19th century]. Nizhyn. [in Ukrainian].
2. Vojtovy’ch, V. (2005). Ukrayins’ka mifologiya [Ukrainian mythology]. Kyiv: Ly’bid’. [in Ukrainian].
3. Zapiski o Juzhnoj Rusi (1856). Izdal# P. Kulish# [Notes of South Russia. Published by P. Kulish]. St. Petersburg : Typography of Alexander Jakobson.
4. Kulish, P. (1989). Tvory v dvoh tomah. Tom pershyi [Narrations in two volumes. V. II]. Kyiv: Dnipro. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 130
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
.
Розділ
До ювілею П. О. Куліша (200 років від дня народження)