Старослов’янізми в мовній картині світу Пантелеймона Куліша

  • S. V. Zinchenko кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: старо(церковно)словʼянізми, лексика, писемно-книжна традиція

Анотація

Статтю присвячено розглядові старо(церковно)словʼянізмів у творчості П. Куліша. Коротко акцентується увага на літературному процесі XIX ст., у якому помітне місце займає творчість П. Куліша, що є ключовою постаттю в українському національному відродженні ХІХ ст., оскільки доба його творчості – активний період формування нової української літератури й нової української літературної мови. Узагальнено результати попередніх мовознавчих досліджень щодо вивчення індивідуального мовного стилю П. Куліша. Відзначається значення ролі архаїчної лексики як джерела лексичного збагачення української літературної мови її стилістичного урізноманітнення, розкриваються шляхи взаємовпливу старо(церковно)словʼянської та української мов. На базі низки фонетичних, словотвірних, лексичних та семантичних ознак визначено старо(церковно)словʼянізми, ужиті письменником, та їх місце в системі сучасної української літературної мови. У статті також проводиться аналіз використання П. Кулішем старо(церковно)словʼянської лексики в його прозі, віршах, перекладах, епістолярію. Звертається увага на цілеспрямоване формування письменником "високого стилю" творів усіх його жанрів. Розкривається суть фонетичного оформлення старо(церковно) словʼянізмів, їх словотвірні ознаки та стилістичне навантаження у творах письменника. Робиться висновок, що П. Куліш сприяв розширенню й збагаченню словника тогочасної української літературної мови, у якому поряд були слова книжної й розмовної конотації. Особливу увагу приділено стилістичному потенціалу старо(церковно)словʼянізмів у творчості П. Куліша. Стилістичне навантаження старо(церковно)словʼянізмів у творах письменника полягає в поглибленні психологічної характеристики персонажів, індивідуалізації їхньої мови, у створенні урочисто-піднесеного звучання.

Посилання

1. Mytropolyt, I. (2010). Khvalimo Boha ukrainskoiu movoiu [Praise God in Ukrainian] URL: https://parafiya.io.ua/s93282/hvalimo_boga_ukraenskoyu_movoyu_mitropolit_ilarion. [in Ukrainian]
2. Panchenko, V. (2018). Shchabli do istyny [Steps to the truth] hazeta "Den". URL: https://m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/shchabli_do_istyny.
3. Sherekh, Yu. (1991). Tretia storozha: literatura, mystetstvo, ideolohii [The third watchman: literature, art, ideologies]. Baltymor-Toronto: Ukrainske nezalezhne vydavnytstvo "Smoloskyp" im. V. Symonenka, [in Ukrainian]
4. Kulish, P. (1990). Chorna rada [Black council]. Kyiv: "Veselka". [in Ukrainian]
5. Moroz, T. (2014). Staro(tserkovno)slovʼianizmy yak dzherela movy tvoriv T. Shevchenka ta bibliinykh perekladiv P. Kulisha. [Old(church)Slavicisms as the Source of the Language of T. Shevchenko's Works and P. Kulish's Bible Translations] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii – Uzhgorod University Scientific Bulletin. Series: Philology. Social Communications, 1. 346–349. [in Ukrainian]
6. Tymoshyk H. (2000) Staroslovʼianizmy u teksti perekladu Sv. Pysma P. Kulisha ta I. Puliuia. [Old Slavicisms in the text of the translation of the Holy Scriptures by P. Kulish and I. Puliu] Problemy Slovʼianoznavstva. Lviv, 51. 243– 244. [in Ukrainian]
7. Matsko, L. I. (1989). "Zlonachynaiushchykh spyny...": staroslovianizmy v poezii T. Shevchenka ["Backbiting Abuses ...": Old Slavicism in T. Shevchenko's Poetry] Kultura slova – Word culture: zb. statei. Kyiv, Issue. 37. 25–30. [in Ukrainian]
8. Shevelov, Yu. (1984) Kulishevi lysty i Kulish u lystakh [Kulish letters and Kulish letters]// Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu pysani. Niu-York, Toronto, 19–57.
9. Ohiienko, I. (1995) Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy. Kyiv: Lybid, [in Ukrainian]
10. Shevelov, Yu. (1984). Kulishevi lysty i Kulish u lystakh [Kulish letters and Kulish letters] Vybrani lysty Panteleimona Kulisha ukrainskoiu movoiu pysan. Niu-York, Toronto. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 128
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Zinchenko, S. V. Старослов’янізми в мовній картині світу Пантелеймона Куліша. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 43-51, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-43-51.
Розділ
До ювілею П. О. Куліша (200 років від дня народження)