Ритміко-синтаксична організація оповідання Пантелеймона Куліша "Гордовита пара"

  • N. M. Pasik кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання ННІ філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: синтаксис, ритм, інтонаційний малюнок

Анотація

У статті проаналізовано ритміко-синтаксичні засоби мовної репрезентації наратора в оповіданні П. Куліша "Гордовита пара", яке демонструє системно організований ритміко-інтонаційний лад розповіді з вуст народного оповідача з емоційно-оцінними нюансами, діалогізмом, розмовною орнаментикою. З’ясовано, що експлікації ритміко-синтаксичної виразності сприяють конструкції зі спонукальною та питальною модальністю, порядок слів, звертання, вставні та вставлені компоненти, нечленовані, складні речення з виразним усно-розмовним колоритом, засоби передачі чужого мовлення, ампліфікація, синтаксичний паралелізм тощо.

Посилання

1. Hyrshman, M. M. (1982). Rytm khudozhestvennoj prozy [Rhythm of artistic prose]. Moskva : Sov. Pysatel’ [in Russian].
2. Dudyk, P. S. (1973). Syntaksys suchasnoho ukrains’koho rozmovnoho literaturnoho movlennia. Proste rechennia [Syntax of the modern Ukrainian folk colloquial literary speech. Simple sentence]. Kyiv : Nauk. dumka [in Ukrainian].
3. Kulish, P. (1994). Tvory [Works]. Prozovi tvory. Poetychni tvory. Perespivy ta pereklady [Prosaic works. Poetic works. Translations]. (Vols. 1–2; Vol. 1). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].
4. Matkovs'ka, H. O. (2016). Linhvostylistychni zasoby aktualizatsii kompozytsijnoho rytmu khudozhnikh tvoriv [Linguostylistic facilities of actualization of composition rhythm of artistic works]. Naukovi zapysky Natsional’noho universytetu "Ostroz’ka akademiia" – Scientific Proceedings of the National University of "Ostroh Academy". 62, 213–215. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_79 (Last accessed: 25.08.2019) [in Ukrainian].
5. Pasik, N. M. (2010). Narodnorozmovni elementy v khudozhn’omu movlenni P. Kulisha [The linguostylistic category of colloquialist in artistic discourse of P. Kulish stories]. Literatura ta kul’tura Polissia – Literature and Culture of Polissya. 59, 87–95 [in Ukrainian].
6. Yankovs'ka, Zh. (2013). Fol’kloryzm maloi prozy P. Kulisha: gendernyj aspect [Folk-spoken elements of small prose of P. Kulish: gender aspect]. Ukrainoznavchyj al’manakh – The Ukrainian Almanac. 11, 171–173 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 126
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Pasik, N. M. «Ритміко-синтаксична організація оповідання Пантелеймона Куліша "Гордовита пара&quot»;. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 52-62, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-52-62.
Розділ
До ювілею П. О. Куліша (200 років від дня народження)