Домінанти художнього ідіолекту Пантелеймона Куліша

  • N. I. Boiko доктор філологічних наук, професор кафедри української мови ННІ філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • L. I. Kotkova кандидат філологічних наук, учитель-методист Ніжинського міського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя
Ключові слова: художній ідіолект, лексико-семантичні складники, фразеологічні одиниці

Анотація

Статтю присвячено характеристиці мовної картини світу Пантелеймона Куліша крізь призму лексико-фразеологічних домінант як вагомих складників ієрархії художнього ідіолекту автора, репрезентованих концептосферою, її об’єктиваторами, лексичними та фразеологічними вербалізаторами – маркерами мовомислення письменника. Виявлено, що художній ідіолект П. Куліша вдало поєднав народнорозмовні джерела української мови з елементами староукраїнської мовної традиції, репрезентувавши низку вагомих домінантних позицій автора, які слугують осердям його поетичних і белетристичних текстів. Функції мовних домінант виконують одиниці лексико-семантичного та фразеологічного рівнів. Вони об’єктивують багатство лексико-семантичного та фраземного складу мови творів П. Куліша загалом й активне вживання одиниць лексико-граматичних класів окремих стилістичних пластів зокрема. Тексти творів письменника відбивають глибокий і виразний україноцентризм крізь призму часо-просторових складників мегаконцепту Україна. До виразних домінантних рис художнього ідіолекту П. Куліша належать вербалізовані фольклорні мотиви, що експлікують уснорозмовні джерела, фольклорні складники системи виражально-зображальних засобів. Простежено емоційно-оцінну домінанту художнього ідіолекту письменника
як відбиток інтенцій мовної особистості. Встановлено, що принцип "живої етнографії" орієнтував автора на відтворення глибинних фольклорних традицій у прозових і поетичних текстах, які поєднали емотивно-оцінні лексеми з демінутивно-меліоративними та аугментативно-пейоративними суфіксами, національно марковані перифрази, образи-символи, фразеологічне розмаїття. Виокремлені домінанти художнього ідіолекту письменника належать до ядерних, вони відбивають синтез авторського світобачення та світовідчуття, індивідуальну систему підходів до різних вербальних засобів і способів, їх вибору, тобто власне авторської репрезентації інтенцій через ідіолект. Самобутність художнього ідіолекту письменника – у відтворенні живої мовної стихії народних мас, в об’єктивації національної самобутності селянського побуту, народних звичаїв і обрядів; у тісних взаємозв’язках мови особистості й мови епохи.

Посилання

1. Boiko, N. I., Kotkova L. I. (2017) Ekspresyvnyi potentsial idiolektu Volodymyra Vynnychenka: leksychni ta frazeolohichni skladnyky [Expressive potential of Volodymyr Vinnychenko's idiolect: lexical and phraseological components]: monograph. Nizhyn: NDU im. M. Hohol. 284 p. [in Ukrainian].
2. Dolzhikova, T. I. (2003) Movna osobystist Panteleimona Kulisha [The linguistic personality of Panteleimon Kulish] / author. diss. … Cand. of philol. Sciences: 10.02.01. Lugansk National Pedagogical University.
Lugansk. 20 p. [in Ukrainian].
3. Yermolenko, S. (2010) Panteleimon Kulish v istorii ukrainskoi literaturnoi movy [Panteleimon Kulish in the history of Ukrainian literary language] Kultura slova – Word culture. Do 190-richchia Panteleimona
Kulisha. C (72). Kyiv. pp. 6–15. [in Ukrainian].
4. Yermolenko, S. (1999). Narysy z ukrainskoi slovesnosti: stylistyka ta kultura movy [Essays on Ukrainian Literature]. Kyiv: Dovira. [in Ukrainian].
5. Kulish, P. (1994) Tvory v dwoh tomakh [Works in 2 parts]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].
6. Kultura slova: Do 190-richchia Panteleimona Kulisha [Culture of the Word: to the 190th Anniversary of Panteleimon Kulish] / uporiadn. S. Yermolenko (2010). Vol. 72; 6–36 Kyiv [in Ukrainian].
7. Samoilenko, G. V. (2001) (Ed.) Spadshchyna P. Kulisha v suchasnykh doslidzhenniakh [Polesie Literature and Culture: P. Kulish's Legacy in Contemporary Studies] Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. Vol. 15. Nizhyn: NDPU [in Ukrainian].
8. Samoilenko, G. V. (2010) (Ed.) Spadshchyna P. Kulisha i yii rol u rozvytku ukrainskoi movy, literatury ta kultury [Polesie Literature and Culture: P. Kulish's Legacy in Contemporary Studies] Literatura ta kultura Polissia – Literature and Culture of Polissya. Vol. 59. Nizhyn: NDPU [in Ukrainian].
9. Muromtseva, O. G. (1992) Mova prozovykh tvoriv P. O. Kulisha [The language of prose works of P. Kulish] Linhvistychni doslidzhennia: Zb. nauk. prats. Kharkiv: KPPI. Vol. 2, 18–24 [in Ukrainian].
10. Nakhlik, E. (1994) Panteleimon Kulish: osobystist, pysmennyk, myslytel. Kulish P. Tvory: u 2 t. [Panteleimon Kulish: personality, writer, thinker. Kulish P. Works in 2 parts]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].
11. Panteleimon Kulish i ukrainske natsionalne vidrodzhennia: Dopovidi ta povidomlennia nauk. konf., prysviach. 175-m rokovynam vid dnia narodzhennia pysmennyka (1995) [Panteleimon Kulish and the Ukrainian
National Revival: Reports of Sciences. conf., ded. 175th anniversary of the writer]. Kharkiv: Kharkiv State. Univ. [in Ukrainian].
12. Panteleimon Kulish: materialy mizhvuzivskoi naukovoi konferentsii Sumshchyny, prysviachenoi 175-richchiu z dnia narodzhennia P. O. Kulisha (1994) [Panteleimon Kulish: Proceedings of the Sumy Region Inter-University Scientific Conference on the 175th Birth Anniversary of PA Kulish]. Sumy. [in Ukrainian].
13. Rusanivskyi, V. (2001) Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy: Pidruchnyk [History of Ukrainian Literary Language: Textbook]. Kyiv: ArtEk. [in Ukrainian].
14. Tvorchi ta ideini shukannia P.O.Kulisha v konteksti sohodennia: Zb. nauk. prats do 180-richchia vid dnia narodzhennia Panteleimona Kulisha (2000)[P. Kulish's creative and ideological pursuits in the context of the present: Coll. of Sciences. works on the 180th anniversary of Panteleimon Kulish's birthday]. Kyiv: MP Lesia. 220 p. [in Ukrainian].
15. Ustenko, L. (2017) Frazeolohichna pidsystema idiostyliu Panteleimona Kulisha v konteksti formuvannia novoi ukrainskoi literaturnoi movy [Phraseological subsystem of Panteleimon Kulish idiostyle in the context of the formation of a new Ukrainian literary language] / avtoref. dys…kand. filol. nauk: 10.02.01. / Instytut ukrainskoi movy NAN Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 143
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Boiko, N. I., і L. I. Kotkova. Домінанти художнього ідіолекту Пантелеймона Куліша. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 63-77, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-63-77.
Розділ
До ювілею П. О. Куліша (200 років від дня народження)