Поет непоетичної доби: "філософія життя" в романі Костя Москальця "Вечірній мед"

  • Y. I. Bondarenko доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовно-літературної освіти та культури української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: модернізм, постмодернізм, народний романтизм

Анотація

У романі Костя Москальця "Вечірній мед" застосовано оригінальний підхід до художнього означення та маркування зображеної історичної доби. Деестетизацію смаків, домінування масового над елітарним письменник вважає ключовими проблемами кінця ХХ – початку ХХІ століття в Україні. Основним маркером доби він обирає митця, внутрішні стани якого й буттєвий статус у соціумі дають можливість розкрити авторські філософсько-історичні погляди. Існування поета непоетичної доби – так у цілому можна окреслити тематику роману. Образи персонажів багатофункціональні. По-перше, вони дозволяють продемонструвати співіснування та конфлікт "високого" (за версією автора, надчасового, вираженого в здобутках людської культури, створених протягом століть, а також у прагненні митця до необмеженої творчої діяльності, спрямованої до естетичної досконалості, філософської глибини, що також залишить слід в історії) та "низького" (вона набуває конкретночасової специфіки, визначеної суто матеріальними пріоритетами зображеної доби). По-друге, персонажі-митці стають своєрідним "перехрестям" художніх та світоглядних тенденцій кінця ХХ – початку ХХІ століття. Їхні уподобання водночас визначені і модернізмом, і постмодернізмом, і навіть незначними інтенціями народництва. Усе разом формує комплексне світовідчуття, зумовлене неоднозначним психологічним станом: водночас трагічним, іронічним, відчуженим від зовнішнього світу, самозаглибленим, гедоністичним, інтелектуально загостреним, філософським, сповненим
розчарування, зорієнтованим як на духовне, так і тілесне творчої еліти. Естетичне начало як ціннісний орієнтир та мірило суспільних процесів дозволило виявити сутнісні ознаки зображеного часу, у якому людина, зорієнтована на "високе", є зайвою, а часто й сама підпадає під впливи суто тілесно-матеріальних цінностей, що панують у соціумі, у якому немає місця для справжньої творчої особистості.

Посилання

1. Baudrillard J. Simulakry i simulatcija [Simulacra and Simulation]. URL: https:// reader.bookmate.com/Ieb6iyez (data zvernenna: 22.11.2019) [in Russian].
2. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. Filosofski doslidzhenna. [Tractatus Logico-Philosophicus. Philosophical Investigations.] Kyiv: Osnovy, 1995. 311 s. [in Ukrainian].
3. Dilthey W. Sobranie sochinenii. T.1: Vvedenije v nauki o duhe. [Selected works. Vol. 1: Introduction to the Human Sciences.] URL: http://filosof.historic. ru/books/item/f00/s00/z0000740/ (data zvernenna: 22.11.2019) [in Russian].
4. Kovaliv Y. Istorija ukrajinskoji literatury: kinets XIX – poch. XXI st.: pidruchnyk: u 10 t. [History of Ukrainian Literature, late XIX – early XXI c., textbook in 10 vols.]. Kyiv: VTC Akademija, 2013. T.1.: U poshukah imanentnogo sensu. 512 s. [in Ukrainian].
5. Monahova T.V. Narodnytcvo, modernism i postmodernism v lingvistytci. [Folkism, modernism, and postmodernism in linguistics.] Movoznavstvo. 2013. № 4. S. 44-55 [in Ukrainian].
6. Nestor L. Odiag jak marker sotsialno-istorychnogo chasu v romani Tomasa Manna "Budenbroky" [Clothes as a marker of social and historical time in T. Mann’s
Buddenbrooks]. Inozemna filologija. 2014. Vyp. 126. Ch. 2. S. 3–10 (in Ukr.).
7. Ogneva T. Vidbytok chasu v dzherkali buttia [Time’s reflection in the mirror of being]. K. Akademvydav, 2008. 216 s [in Ukrainian].
8. Ortega-y-Gasset J. Bunt mas [The Revolt of the Masses]. Ortega-y-Gasset. Vybrani tvory. Kyiv: Osnovy. S.15-–39 [in Ukrainian].
9. Potebnia A. A. Mysl i jazyk [Thought and language]. Kiev: Sinto, 1993. 192 s [in Russian].

Переглядів анотації: 171
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Bondarenko, Y. I. «Поет непоетичної доби: "філософія життя" в романі Костя Москальця "Вечірній мед&quot»;. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 90-5, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-90-105.
Розділ
Літературознавство