Основні аспекти вітчизняних лінгвокультурологічних досліджень

  • А. І. Bondarenko доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: вітчизняна лінгвокультурологія, етнолінгвістичний аспект, стилістичний аспект

Анотація

У статті узагальнено досвід українських мовознавців щодо отримання лінгвокультурологічних знань. На основі методологічних чинників розмежовано основні аспекти досліджень із лінгвокультурології. Уналежнено найбільш помітні праці українських лінгвістів до відповідних напрямків цієї галузі, розкрито новизну та механізми наукових пошуків. Схарактеризовано внесок вітчизняних мовознавців до розбудови термінологічного
апарату лінгвокультурології, вироблення методів аналізу, знаходження нових явищ, які характеризують мовно-культурні зв’язки. Висвітлено
механізми вирішення ключових проблем цієї дисципліни. Багатовимірність лінгвокультурологічних студій пояснює, по-перше, походження аналізованого напряму досліджень, по-друге, його становлення в межах інших ділянок мовознавства, системне співвідношення з лінгвістичними парадигмами, а по-третє, інтегративну специфіку, зв’язок із низкою суміжних галузей знань.

Посилання

1. Alefirenko N. (2010). Lingvokulturologiia. Tsennostno-smyslovoe prostranstvo jazyka: uchebnoe posobie [Linguocultural studies. Values and meanings of language: a manual]. M.: Flinta-Nauka [In Russian].
2. Betsenko T. (2017). Analiz khudozhnogo tekstu: lingvokulturolohichnyi pidhid [Analysis of a fiction text: linguocultural approach]. Zapysky z ukrainskoho
movoznavstva, 24(1). Odesa: Astroprynt. Pp. 247–253. [In Ukrainian].
3. Bondarenko A. (2017). Obrazna semantyka temporalnosti ukrainskyh poetychnykh tekstiv XX stolittia: monohrafiia [Image semantics of temporality in Ukrainian poetic texts of the 20 th century: a monograph]. Nizhyn: Publisher M. M. Lysenko. [In Ukrainian].
4. Bondarenko A. (2013). Temporalnist u poetychnii movi XX stolittia: monohrafiia [Temporality in the poetic language of the XX century: a monograph]. Nizhyn: Publisher M. M. Lysenko [In Ukrainian]
5. Vorkachov S. (2011). Rossiiskaia lingvokulturnaia kontseptologiia: sovremennoe sostoiaenie, vector razvitiia [Russian linguocultural conceptology: current state, vector of development]. Izvestiia RAN. Seriia literatury iyazyka, Vol. 70, 5. Pp. 64–74. [In Russian].
6. Kravets L. (2016). Lingvokulturolohiia [Linguocultural studies]. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. Vol. 17. P. 389. Kyiv: Vydavnytstvo entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [In Ukrainian].
7. Matsko L. (2009). Lingvokulturolohichnyi analiz. Ukrainska mova v osvitnomu prostori: monohrafiia. [Linguocultural analysis. Ukrainian language in education: a monograph]. Kyiv: Vydavnytstvo NPU [In Ukrainian].
8. Stavytska L. (2005). Ukrainska mova bez prykras [Ukrainian language as it is]. Ukrainskyi zharhon: slovnyk. Kyiv: Krytyka. Pp. 9–19. [In Ukrainian].

Переглядів анотації: 125
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
BondarenkoА. І. Основні аспекти вітчизняних лінгвокультурологічних досліджень. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 115-2, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-115-125.