Семантика відносних прикметників, утворених від іменників – назв неаморфних речовин

  • O. Р. Shton кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
Ключові слова: семантика, багатозначний відносний прикметник, назви неаморфних речовин

Анотація

У статті описано розвиток семантики багатозначних відносних прикметників, утворених вiд iменникiв – назв неаморфних речовин, у художньому мовленні. Визначено, що узуально-конотативні та оказіонально-конотативні значення у їх семантичній структурі найчастіше виникають на основі переносів за за п’ятьма моделями (подібність за кольором, звуком, здатністю до руху, за твердістю, міцністю, вагою та оціннними ознаками).

Посилання

1. Vakulenko M. O., Vakulenko O. V. Fizychnyi tlumachnyi slovnyk [Physical Interpretation Dictionary] URL: http://chtyvo. org. ua/authors/ Vakulenko_Maksym/Fizychnyi_tlumachnyi_slovnyk/;
2. Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia]. Poltava: Dovkillia-K, 716. [in
Ukrainian].
3. Bilodid, I. K. (Ed.) (1970–1980) Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Vols. 1–11. / Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni AN URSR. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
4. Shton, O. (2018). Polisemiia vidnosnykh prykmetnykiv ukrainskoi movy: strukturno-funktsionalnyi aspekt. Beau [Polysemy of the relative adjectives of the
Ukrainian language: structural and functional aspect.] Bassin: LAP LAMBERT Akademic Publishing. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 106
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
.