Прикметникові конструкції як засіб зображення зовнішності людини

  • A. B. Latun магістрантка факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: прикметникова конструкція, безпосередня конструкція, модифікована конструкція,

Анотація

Стаття присвячена аналізу прикметникових конструкцій на позначення зовнішності людини в інтернет-статтях новин, які представлені безпосередніми, модифікованими та розширеними конструкціями. Проведене дослідження показує, що група конструкцій, які виражають привабливу зовнішність, є більш чисельною через намір автора привернути увагу читачів. Найбільш вживані безпосередні конструкції цієї групи представлені прикметниками, які виражають найвищий рівень привабливості особи, ентузіазм людей та лінгвістичними одиницями, які позначать приємну зовнішність лише чоловіків. Безпосередні прикметникові конструкції вказують на певну характеристику зовнішності людини, позитивну або негативну, в той час як модифіковані та розширені одиниці підкреслюють різні відтінки привабливості чи непривабливості людей. Представлені групи прикметникових конструкцій в реченні зустрічаються в різних синтаксичних позиціях, таких як підмет, присудок, обставина, додаток, означення та можуть виступати частиною складеного присудка. Модифіковані конструкції трансформують безпосередні за рахунок присвійних
займенників, які показують належність людині або групі людей, числівників, які уточнюють кількість осіб, прийменників, які підсилюють привабливість або непривабливість, абревіаціями, які акцентують місце роботи людей та прикметниками в вищому та найвищому ступенях порівняння, які підкреслюють національність та вік людини. Дане дослідження показує, що вище перераховані ступені порівняння використовуються для зіставлення людини з іншою особою або групою людей. Розширені конструкції, які утворюються за рахунок поєднання двох та більше безпосередніх одиниць, представлені дієсловами на позначення комунікативної діяльності людей та забезпечують репрезентацію ставлення інших індивідів до певної особи. Представлені групи прикметникових конструкцій в реченні зустрічаються в різних синтаксичних позиціях.

Посилання

1. Cambridge Dictionary URL: https://dictionary. cambridge. org/ru. (accessed 08. 11. 2019).
2. Collins Dictionary URL: https://www.collinsdictionary. com. (accessed 08. 11. 209).
3. Croft W. Cruse D. Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 356 p.
4. Croft W. Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press, 2001. 416 p.
5. Dąbrowska E. Language, Mind and Brain. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 262 p.
6. Dominick J. Wimmer R. Mass Media Research. Belmont: Wadsworth Publishing Co Inc, 2013. 496 p.
7. Evans V. New Directions in Cognitive Linguistics. Bangor: Bangor University Press, 2009. 519 p.
8. Goldberg A. E. Constructions at Work: The nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press, 2006. 280 p.
9. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. Oxford: Oxford University Press, 1996. 652 p.
10. Herring S. Computer-mediated discourse/ ed. by D. Tannen, D. Schriffrin. Oxford: Blackwell, 2015. 24 p.
11. Langacker R. W. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008. 562 p.
12. Langacker R. W. Construction Grammars: cognitive, radical, and less so. Berlin: Mouton de Gruyter, 2005. 159 р.
13. Longman Dictionary URL: https://www.ldoceonline. com. (accessed 08.11.2019).
14. Miller J. An introduction to English Syntax. Edinburg: Edinburg University Press, 2002. 190 p.
15. Potapenko S. I. Constructions in English: from paradigmatic to
syntagmatic relations. Literatura i kultura Polissya. 2017. Vyp. 89. S. 172 –180.
16. Radden G. Dirven R. Cognitive English Grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2007. 374 p.
17. Talavira N. English orientating constructions denoting location: classification and article use. Lingua Posnaniensis. 2017. Vol. 59, Issue 2. P. 101–120.
18. Talavira N. Verbalization of love in modern English poetry:constructional approach. Literatura i kultura Polissya. 2019. Vyp. 95, №12. S. 142–149.

Переглядів анотації: 127
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Latun, A. B. Прикметникові конструкції як засіб зображення зовнішності людини. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 150-8, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-150-158.