Використання неологізмів на позначення людей у відгуках до онлайн-новин англійською мовою

  • M. S. Holiak магістрантка факультету іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: неологізм, класифікація, користувач Інтернету

Анотація

Стаття присвячена аналізу неологізмів на позначення людей з позитивного чи негативного боку, які представлені у відгуках на онлайн-новини англійською мовою. Неологізми збагачують лексичний склад мови і таким чином підтверджують її динамічну природу. Неологізм – це одиниця словникового складу, слово або словосполучення, використані в мові в певний період на позначення нового чи наявного поняття або в новому значенні та які з’явилися в результаті запозичення, калькування, словосполучення, абревіації, розширення або звуження значення. Словниковий склад англійської мови постійно змінюється та поповнюється новими мовними одиницями. Найпоширенішими сферами виникнення неологізмів є ті, в яких відбуваються інновації: сучасні технології, науковий прогрес та всі ті події та фактори, які й приводять до появи неологізмів. Виокремлені у відгуках на онлайн-новини неологізми позначають користувачів Інтернету, професії та сучасні тенденції. Дослідження показує, що група неологізмів, яка представляє сучасні тенденції, містить 9 прикладів, є найчисельнішою і утворена різними типами словотворення. 8 прикладів побудовані за допомогою з’єднання, і лише один приклад (Brexiteer) утворений абревіатурою. Група, яка представлена 5 лінгвістичними одиниями, що позначають користувачів Інтернету, має лише один спосіб словотворення – з’єднання. Наше дослідження показує, що всі неологізми, що описують користувачів
Інтернету, утворені за допомогою 2-х слів, пов’язаних між собою. А група, яка описує професії, налічує лише 3 мовні одиниці, і вони також утворені лише одним способом словотворення – словосполученням. Сучасні тенденції відображають позитивні або негативні характеристики, що стосуються людини чи групи осіб.
Всі неологізми використовуються для того, щоб показати залежність від чогось,
віру чи розчарування, тривогу, привабливість, зміни на краще.

Посилання

1. Zabotkina V. I. Neolohismy v sovremennom anhliiskom yazyke: ucheb. Posobiie. Kalininhrad: Kalininhrad. hos. un-h, 1982. 79 s.
2. Zatsnyi Yu. А. 11 veresnia 2001 roku i popovnenia slovnykovoho skladu anhliiskoi movy. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Sumy, 2002. № 4. S 75–79.
3. Adams V. An Introduction to Modern English Word-Formation. London: Longman, 1987. 240 p.
4. Allwood, J., Nivre, J., Ahlsén, E. On the Semantics and Pragmatics of Linguistic Feedback. Journal of Semantics. 1992. Volume 9. Issue 1. P. 1–26.
5. Arnold I. V. The English Word. Leksikolohiia sovremennoho anhliiskoho yazyka: Ucheb. dlia in-tov i fak. inostr. yaz. 3-е izd., pererab. i dop. М.: Vyssh. shk., 1986. 295 s.
6. Bauer L. English word formation. Cambridge University Press, 1983. 191 p.
7. Cambridge Dictionary URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (accessed 08.11.2019).
8. Collins Dictionary URL: https://www.collinsdictionary.com/ (accessed 08.11.2019).
9. Dictionary. com URL: https://www.dictionary.com/ (accessed 08.11.2019).
10. Goldberg, A. E. Constructions. A New Theoretical Approach to Language. 2003. Vol. 7. Issue 5. P. 219 –224.
11. Macmillan Dictionary URL: https://www.macmillandictionary.com/(accessed 08.11.2019).
12. Oxford Dictionary URL: https://en.oxforddictionaries.com/ (accessed 08.11.2019).
13. Peprník, J. English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 186 p.
14. Ramaprasad A. On the definition of feedback. Behavioural Science. 1983. Vol. 28(1). Issue 13. P. 4–13.
15. The Free Dictionary URL: https://www.thefreedictionary.com/ (accessed 08.11.2019).
16. Urban Dictionary URL: https://www.urbandictionary.com/ (accessed 08.11.2019).

Переглядів анотації: 120
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Holiak, M. S. Використання неологізмів на позначення людей у відгуках до онлайн-новин англійською мовою. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 159-68, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-159-168.