Репрезентація емоційного стану художнього персонажа емотивно-оцінними семантичними засобами в мовотворчості Олександра Довженка

  • I. I. Konoval аспірантка кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: емотивність, емоція, емотив-номінатив

Анотація

У статті схарактеризовано особливості лексичної індикації емоційних станів художніх персонажів у мовотворчості Олександра Довженка. Проаналізовано одиниці емотивної комунікації. Розглянуто різні мовознавчі підходи до визначення поняття "емотивність". Здійснено спробу
розмежувати лінгвістичні поняття "емотив-номінатив", "емотив-конотатив" та "емотив-афектив". Досліджено специфіку вербалізації ключових емоційних концептів художніх персонажів. Встановлено, що кількість негативних емоцій в ідіолекті Олександра Довженка, виражених різними емотивними засобами, значно перевищує число позитивних емоцій. Домінуючими емоційними концептами в художніх контекстах є "страх", "тривога", "злість", "гнів", "горе".

Посилання

1. Dovzhenko, O. (1983) Tvory v piaty tomakh [Works in five parts] Part. 1 / uporiadn. Yu. Solntseva, T. Derevianko. Kiyv: Dnipro. 439 p. [in Ukrainian].
2. Izard, K. (1999) Psykholohyia emotsyi [Psychology of emotions] / Translation from Eng. Saint Petersburg. [in Russian].
3. Kalimullina, L. (2006) Semantycheskoe pole emotyvnosty v russkom yazyke: diakhronicheskyi aspekt [The semantic field of emotion in the Russian language: a diachronic aspect] (s pryvlechenyem materyala slavianskykh yazykov) : monograph. Ufa : RYO Bash HU. 344 p. [in Russian].
4. Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary] / Voitko V. K. (1982) : High school. 216 p. [in Ukrainian].
5. Tymofeev, K. (1955) Retsenzyia na knyhu: Sovremennyi russkyi yazyk: Leksyka: (Kurs lektsyi) [Book Review: Modern Russian lunguage. Lectures Course. Vocabulary]. Voprosy yazykoznanyia. M. № 2. P. 23–26. [in Russian].
6. Fylymonova, O. (2007) Emotsyolohyia teksta. Analyz reprezentatsyi emotsyi v nauchnom tekste: [The emotionality of the text. Analysis of representations of emotions in a scientific text]. Presto. [in Russian].
7. Chabanenko, V. (1982) Osnovy movnoi ekspresii [Basics of language expression]. Kiyv: High school. 167 p. [in Ukrainian].
8. Shakhovskyi, V. (2008) Katehoryzatsyia emotsyi v leksyko-semantycheskoi systeme yazyka [Categorization of emotions in the lexical andsemantic system of
language]. M: Yzd-vo LKY. [in Russian].

Переглядів анотації: 111
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
.