Специфіка перекладу порівнянь у поемі М. Лермонтова "Демон"

  • O. M. Petryk кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • M. V. Romanova магістрантка ІІ курсу ННІ ФІЛОЛОГІЇ, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: порівняння, поетичний переклад, адекватність

Анотація

Статтю присвячено особливостям перекладу порівнянь на матеріалі поеми М. Лермонтова "Демон" та її перекладу, виконаного В. Сосюрою.
Доведено, що порівняння як мовний феномен виступають потужним засобом характеристики явищ, сприяють розкриттю задуму, позиції, світовідчуття поета, виявляють суб’єктивно-оцінне ставлення до фактів об’єктивної дійсності. Порівняння М. Лермонтова вирізняються
експресивно-оцінними характеристиками, репрезентують індивідуальний погляд на той чи інший предмет або явище чи на схожість з іншим предметом чи явищем, містять відображення картини світу народу, до якого належить автор. Труднощі передачі порівнянь зумовлені в першу чергу особливостями поетичного перекладу: оригінальністю форми, розміру, рими, ритміко-інтонаційної своєрідності, значно більшої ваги окремого слова, широкого використання фонетичних засобів організації тексту. Не менш важливими ознаками є своєрідність і специфіка образної системи кожної з мов. З’ясовано, що для забезпечення адекватності в перекладі порівнянь та збереження індивідуального стилю автора перекладачеві необхідно
володіти конкретними прийомами перекладу. Найуживанішим прийомом у В. Сосюри виступає калькування, оскільки оригінальні порівняння легше
йому піддаються через те, що на них рідше накладається відбиток соціальної специфіки. Але прийнятним цей прийом може бути лише за умови збігу образів вихідної та перекладної мов. Найпоширеніший тип перекладацьких трансформацій – заміни – В. Сосюра використовує задля обов’язкового збереження форми вірша або коли в мові перекладу не виявлено повного стилістичного відповідника чи цей відповідник не може бути використаним через неадекватність емоційно-експресивного забарвлення. Опущення перекладач не застосовує, а компенсує пропущені порівняльні конструкції іншими тропами, зберігаючи смисл висловлення. Частовживані додавання допомагають перекладачеві зберегти форму поеми, рідше – компенсувати втрати, та найбільше в них виявляється перекладацька майстерність В. Сосюри, розуміння внутрішнього світу поета, глибинного прочитання оригіналу, тонкого відчуття індивідуального стилю, знання мови й бездоганного володіння її багатствами.

Посилання

1. Barkhudarov, L. S. (1975) Yazyk i perevod: voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda [Language and translation: questions of general and private theory
of translation]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya [in Russian].
2. Berelekhis, O. A. (1998) Nekotorye problemy opisaniya funktsionalno-semanticheskogo polya sravneniya [Some problems of describing the functional-
semantic field of comparison] Aktual’nye problemy sovremennogo yazykoznaniya – Actual problems of modern linguistics, 13–16 [in Russian].
3. Golub, I. B. (1997) Stilistika russkogo yazyka [Stylistics of the Russian language]. Moscow: Ayris-press [in Russian].
4. Zavads’ka, V., Muzichenko, Ya., Talanchuk, O., Shalak, O. (2002) 100 nayvіdomіshikh obrazіv ukraїns’koї mіfologії [100 most famous images of Ukrainian mythology]. Kyiv: Orfey [in Ukrainian].
5. Komissarov, V. N. (1990) Teoriya perevoda: lingvisticheskie aspekty [Translation Theory: Linguistic Aspects]. Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].
6. Koralova, L. A. (1981) Pragmaticheskie aspekty peredachi obraznosti v tekste perevoda [Pragmatic aspects of image transfer in the text of translation].
URL: http://www.thinkaloud. ru/science/kor-obraz. pdf (Last accessed: 10.11.2019) [in Russian].
7. Kucherenko, I. K. (1959) Porivnial’ni konstruktsii movy v svitli hramatyky [Comparative constructions of language in light of grammar]. Kyiv: Vyd-vo KDU [in Ukrainian].
8. Lermontov, M. Yu. (2009) Vybrane: st. shk. viku [Favorite]. Kyiv: Shkola [in Ukrainian].
9. Lermontov, M. Yu. (1988) Stikhotvoreniya; Poemy; Maskarad; Geroy nashego vremeni [Poems; Masquerade; Hero of our time]. Leningrad: Khudozhestvennaya literature [in Russian].
10. Semenov, A. L. (2004) Osnovnye polozheniya obshchey teorii perevoda [The main provisions of the general theory of translation]. Moscow: Izd-vo RUDN [in
Russian].

Переглядів анотації: 135
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Petryk, O. M., і M. V. Romanova. «Специфіка перекладу порівнянь у поемі М. Лермонтова "Демон&quot»;. Література та культура Полісся, Vol 96, no 13f, Dec. 2019, pp 254-66, doi:10.31654/2520-6966-2019-13f-96-254-266.
Розділ
Проблеми перекладу